ໄມ້ສີແຂ້ວຈຳເປັນກັບສຸຂະພາບຊ່ອງປາກ ການເລືອກແປງສີແຂ້ວຈຶ່ງຄວນເລືອກໃຫ້ມີຄຸນນະພາບທີ່ດີ ຊຶ່ງກໍ່ບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງມີລາຄາແພງສະເໝີໄປ ຄວນເລືອກໄມ້ສີແຂ້ວທີ່ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງ, ມີມາດຕະຖານຈາກທັນຕະແພດ

ການເລືອກໄມ້ສີແຂ້ວທີ່ມີຄຸນນະພາບ ຄວນເລືອກໃຊ້ໄມ້ສີແຂ້ວທີ່ມີຂົນນຸ້ມຫລືນຸ້ມພິເສດຫລາຍກວ່າແປງສີແຂ້ວທີ່ມີຂົນທີ່ແຂງ ເພາະຈະຊ່ວຍປ້ອງກັນການເສື່ອມສະພາບຂອງແຂ້ວ ແລະ ເຫງືອກ.

ຄວນປ່ຽນໄມ້ສີແຂ້ວທຸກໆ 3 ເດືອນເພື່ອປ້ອງກັນການສະສົມຂອງເຊື້ອຈຸລິນຊີ ຊຶ່ງຈະເຮັດໃຫ້ເກີດພະຍາດຮ້າຍແຮງໄດ້ຕົວຢ່າງພະຍາດຫົວໃຈ, ພະຍາດຫລອດເລືອດສະຫມອງ, ພະຍາດໄຂຂໍ້ ແລະ ການຕິດເຊື້ອຊໍ້າເຮື້ອ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here