ດັ່ງພວກເຮົາຮັບຮູ້ນຳກັນແລ້ວວ່າ: ໄຂ້ຍຸງລາຍເປັນພະຍາດທີ່ແຜ່ກະຈາຍໄດ້ໄວໄປທົ່ວໂລກ ເຊິ່ງແມ່ນຍຸງລາຍເປັນໂຕ ນໍາເຊື້ອ ສົ່ງຜົນກະທົບບໍ່ໜ້ອຍຕໍ່ວຽກງານສາທາລະນະສຸກ, ເສດຖະກິດ- ສັງຄົມຂອງຊາດ ເຊິ່ງມາຮອດປັດຈຸບັນ ກໍ່ຍັງບໍ່ທັນມີຢາວັກແຊງ ແລະ ການປິ່ນປົວໃດເພື່ອຂ້າເຊື້ອພະຍາດດັ່ງກ່າວ. ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ການດຳເນີນການປ້ອງກັນ ແລະ ຄວບຄຸມໄຂ້ຍຸງລາຍຍັງພົບກັບສິ່ງທ້າທາຍຫລາຍຢ່າງ ເນື່ອງຈາກປະຊາກອນເພີ່ມຂຶ້ນ, ຄວາມສີວິໄລນັບມື້ເພີ່ມຂຶ້ນ, ການເຄື່ອນຍ້າຍຂອງປະຊາກອນເພີ່ມຂຶ້ນ, ການປ່ຽນແປງຂອງສະພາບອາກາດ ເຊິ່ງເປັນເງື່ອນໄຂເຮັດໃຫ້ໄຂ້ຍຸງລາຍຍັງຄົງເປັນບັນຫາ ແລະ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີວິທີການປ້ອງກັນທີ່ມີປະສິດທິພາບ.

ໃນຜ່ານມາ, ບັນດາກຸ່ມປະເທດອາຊຽນ ກໍ່ໄດ້ວາງຍຸດທະສາດໃນການປ້ອງກັນ ແລະ ຄວບຄຸມພະຍາດດັ່ງກ່າວ ຄືການ ປ້ອງກັນ ແລະ ຄວບຄຸມໄຂ້ຍຸງ ລາຍແມ່ນໜ້າທີ່ຂອງໝົດທຸກຄົນ, ການຄວບຄຸມພາຫະນຳເຊື້ອແບບເຊື່ອມຊານຈະຊ່ວຍ ເຮັດໃຫ້ການຄວບຄຸມຍຸງລາຍໄດ້ ເປັນຢ່າງດີ ແລະ ຍຸດທະສາດໃນການຕອບໂຕ້ແມ່ນຕາມຫລັກການທີ່ເປັນວິທະຍາສາດທີ່ສຸດ.

ໃນວັນທີ 15 ມິຖຸນາ ຂອງທຸກໆ, ບັນດາປະເທດສະມາ ຊິກອາຊຽນຕ້ອງໄດ້ຈັດຕັ້ງຂະບວນການໃນວັນຕ້ານໄຂ້ ຍຸງລາຍອາຊຽນ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດຂອງຕົນເອງ. ເນື້ອໃນສຳຄັນຂອງວັນດັ່ງກ່າວແມ່ນແນໃສ່ການປຸກລະດົມທົ່ວສັງຄົມ ເພື່ອປະກອບສ່ວນໃນການກຳຈັດຍຸງລາຍທີ່ເປັນພາຫະນຳເຊື້ອ, ການດູແລ ແລະ ປິ່ນປົວຜູ້ຕິດເຊື້ອ, ການເຝົ້າ ລະວັງ, ຕອບໂຕ້ເມື່ອເກີດລະບາດຂອງພະຍາດ ແລະ ການຄົ້ນ ຄວ້າວິທະຍາສາດ. ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນການຮ່ວມມືຂອງບຸກຄົນ, ຊຸມຊົນ, ໜ່ວຍງານເອກະຊົນ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງຂອງລັດ, ຂະແໜງການຕ່າງໆຂອງສາທາລະນະສຸກ ແລະ ຂະແໜງການທີ່ບໍ່ແມ່ນສາທາລະນະສຸກແມ່ນຂໍກຸນແຈທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດ ເພື່ອສະກັດກັ້ນ ແລະ ຄວບຄຸມພະຍາດ.

ລັດຖະບານລາວໄດ້ໃຫ້ຄວາມສຳຄັນກ່ຽວກັບຂະບວນການປຸກລະດົມຊຸມຊົນຕ້ານພະຍາດໄຂ້ຍຸງລາຍ ໂດຍເລີ່ມຈາກວັນຕ້ານໄຂ້ຍຸງລາຍອາຊຽນ ຈຸດປະສົງແມ່ນເພື່ອສະກັດກັ້ນບໍ່ໃຫ້ພະຍາດໄຂ້ຍຸງລາຍລະບາດ ໂດຍໃຊ້ຍຸດທະສາດຫລຸດຜ່ອນແຫລ່ງເພາະພັນຂອງຍຸງລາຍ ແລະ ທຳລາຍໜອນນ້ຳຍຸງລາຍໃນເຮືອນ, ສະຖາບັນ, ສຳນັກງານຫ້ອງການ, ສະຖານທີ່ສາທາລະນະທຸກແຫ່ງ.

ທີ່ມາ: ໜັງສືພີມລາວພັດທະນາ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here