Tono Studio ຂໍໃຫ້ທຸກໆຄົນອອກມາທ່ອງທ່ຽວດີນແດນແຄນໃຕ້ ແຂວງ ສາລະວັນ ດ້ວຍຄວາມສຸກ ແລະ ເກັບພາບທີ່ປະທັບໃຈ

ນີ້ກໍ່ເປັນອີກພາກສ່ວນໜື່ງຂອງສະຖານທີ່ແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວ ຂອງແຂວງ ສາລະວັນ ແລະ ຍັງມີອີກຫລາຍບ່ອນທີ່ສວຍສົດງົດງາມ ທີ່ທຸກທ່ານມາແລ້ວຈົນລືມບໍ່ໄດ້

ດັ່ງຄຳຂັວນທີ່ວ່າ ໝາກພ້າວຫວານນາໄຊ…….ປີ້ງໄກ່ນາປົ້ງ

ເຫຼົ້າຂາວເມືອງຄົງ………..ລຳວົງ ສາລະວັນ ເຊີນຊົມໄດ້

ເຊີນທ່ຽວສາລະວັນ

#ຂໍໃຫ້ທຸກໆຄົນອອກມາທ່ອງທ່ຽວດີນແດນແຄນໃຕ້ ແຂວງ ສາລະວັນ ດ້ວຍຄວາມສຸກ ແລະ ເກັບພາບທີ່ປະທັບໃຈ#ນີ້ກໍ່ເປັນອີກພາກສ່ວນໜື່ງຂອງສະຖານທີ່ແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວ ຂອງແຂວງ ສາລະວັນແລະ ຍັງມີອີກຫລາຍບ່ອນທີ່ສວຍສົດງົດງາມ ທີ່ທຸກທ່ານມາແລ້ວຈົນລືມບໍ່ໄດ້ດັ່ງຄຳຂັວນທີ່ວ່າ ໝາກພ້າວຫວານນາໄຊ…….ປີ້ງໄກ່ນາປົ້ງເຫຼົ້າຂາວເມືອງຄົງ………..ລຳວົງ ສາລະວັນ

Posted by ສະບາຍດີສາລະວັນ Hello Saravan on Friday, February 2, 2018

ອອກ​ຈາກ ບ່ອນໃຫ້ຄໍາເຫັນ

ກະລຸນາໃຫ້ຄໍາຄິດເຫັນ
ກະລຸນາໃສ່ຊື່