ຂະບວນຄາລາວານນັກທ່ອງທ່ຽວຜູ້ອາຍຸສູງຮ້ອຍປາຍທ່ານ ເລີ້ມຕົ້ນເດີນທາງເພື່ອຈຸດໝາຍປາຍທາງເມືອງວຽງໄຊວິລະຊົນປະຫວັດສາດປະຕິວັດຄົບຮອບ 50ປີ

ຂໍຂອບໃຈເຈົ້າຂອງພາບທ່ານThongsavanh Vonghathep

The Tour Group of plus 100 Old Age Persons starting the Trip to Viengxay Town (North East Houaphanh Province) Destination for its 50th History Anniversary Foundation Celebration !

ອອກ​ຈາກ ບ່ອນໃຫ້ຄໍາເຫັນ

ກະລຸນາໃຫ້ຄໍາຄິດເຫັນ
ກະລຸນາໃສ່ຊື່