ຂ່າວດີສຳລັບພໍ່ແມ່ພີ່ນ້ອງທີ່ເປັນພະຍາດແກ່ນຕາຂຸ່ນ  ຈະມີງານຜາຕັດແກ່ນຕາຂຸ່ນໂດຍບໍ່ເສຍຄ່າ
ຢູ່ທີ່ສູນປິ່ນປົວ ແລະ ຮັກສາສຸຂະພາບຕາ ທົ່ງປົ່ງ
ໃນວັນທີ 17-21 ທັນວາ 2018 ນີ້. ໂທ: 021 620 473

ອອກ​ຈາກ ບ່ອນໃຫ້ຄໍາເຫັນ

ກະລຸນາໃຫ້ຄໍາຄິດເຫັນ
ກະລຸນາໃສ່ຊື່