ພາບບັນຍາກາດບຸນເທດສະການເຂົ້າໄກ່ນ້ອຍ
ຄັ້ງທີ v ທີແຂວງຊຽງຂວາງ

ພາບ: Bee Tsn Phongbandith

ອອກ​ຈາກ ບ່ອນໃຫ້ຄໍາເຫັນ

ກະລຸນາໃຫ້ຄໍາຄິດເຫັນ
ກະລຸນາໃສ່ຊື່