ກຳລັງໃຈ ເປັນສິ່ງສຳຄັນທີ່ຈະຊ່ວຍຜັກດັນໃຫ້ເຮົາໄປສູ່ຄວາມສຳເລັດເຊັ່ນກັນ ເຖິງແມ່ນຈະຢູ່ໃນເວລາຄັບຂັນແນວໃດກໍ່ຕາມ ຖ້າຫາກວ່າເຮົາມີກຳລັງໃຈທີ່ດີແລ້ວມັນຈະຊ່ວຍໃຫ້ເຮົາຜ່ານອຸປະສັກໄປໄດ້ ອີກຍັງເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາມີກຳລັງໃຈເຮັດວຽກຫຼາຍຂື້ນ ຈົນວຽກງານເຮົາອອກມາໄດ້ດີ ແລະ ໄດ້ມີໂອກາດກ້າວໜ້າຫຼາຍຂື້ນເຊັ່ນກັນ.


ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມແຮງຈູງໃຈໃນການເຮັດວຽກບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງຊື້ມາຈາກໃສ ທ່ານສາມາດສ້າງຂື້ນມາໄດ້ດ້ວຍຕົນເອງ ເຊິ່ງການສ້າງແຮງຈູງໃຈທີ່ກ່າວມາມີຫຍັງແດ່ນັ້ນ, ຜູ້ໃດສົນໃຈພະຍາຍາມເຮັດລ້ອງເບິ່ງໄດ້ເລີຍເຊັ່ນ:


ເບິ່ງໂລກໃນແງ່ດີເອົາໄວ້ ເຖິງຈະມີເລື່ອງຮ້າຍແຮງເກີດຂື້ນຫຼາຍປານໃດ.ຈະສຸກ ຫຼື ເສົ້າທຸກຢ່າງກໍ່ຂື້ນຢູ່ກັບຄວາມຄິດຂອງເຮົາເອງເທົ່ານັ້ນ ເຊິ່ງຖ້າເຮົາເລືອກທີ່ຈະຮຽນຮູ້.

ອອກ​ຈາກ ບ່ອນໃຫ້ຄໍາເຫັນ

ກະລຸນາໃຫ້ຄໍາຄິດເຫັນ
ກະລຸນາໃສ່ຊື່