ຜົນການວິໄຈຂອງ Dr. Elizabeth Triche ຈາກ Yale University ພົບວ່າ: ແມ່ຍິງທີ່ກິນຊັອກໂກແລັດດຳ ຫລື ດ໊າກ ຊັອກໂກແລັດຂະນະຖືພາ ຈະມີສານເຄມີຊື່ວ່າ ທີໂອໂບຣມີນ ຢູ່ໃນເລືອດຈາກສາຍບື ເຊິ່ງຈະຊ່ວຍຫລຸດຄວາມສ່ຽງໃນການເກີດອາການຖືພາເປັນພິດ. ນອກຈາກນີ້, ຊ່ວຍໃຫ້ກ້າມຊີ້ນຜ່ອນຄາຍ ແລະ ຊ່ວຍຂະຫຍາຍຫລອດເລືອດນຳ (ໂດຍຊັອກໂກແລັດດຳນັ້ນມີທີໂອໂບຣມີນຫລາຍກ່ວາຊັອກໂກແລັດນົມເຖິງ 6 ເທົ່າ).


ຫລຸດໂອກາດຫລຸລູກ: ກາເຟອີນໃນຊັອກໂກແລັດດຳຊ່ວຍຫລຸດການໄຫລໂຕຂອງເລືອດສູ່ສາຍແຮ່ ເຊິ່ງສົ່ງຜົນໃຫ້ໂອກາດທີ່ຈະຫລຸລູກຫລຸດລົງນຳ. ນອກຈາກນີ້, ກາເຟອີນຍັງຊ່ວຍກະຕຸ້ນອັດຕາການເຕັ້ນຂອງຫົວໃຈ, ແຕ່ຜູ້ຊ່ຽວຊານແນະນຳວ່າບໍ່ຄວນກິນກາເຟອີນເກີນມື້ລະ 200 ມິນລີກຣາມ (ຊັອກໂກແລັດດຳໂດຍສະເລ່ຍມີກາເຟອີນ 20 ກຣາມຕໍ່ 30 ມີນລີລິດ) ເພາະຈະເຮັດໃຫ້ເກີດຜົນເສຍຕໍ່ສຸຂະພາບໄດ້.
ຊ່ວຍໃຫ້ແມ່ອາລົມດີ: ຊັອກໂກແລັດຊ່ວຍໃຫ້ແມ່ອາລົມດີ ເພາະຊັອກໂກແລັດຊ່ວຍກະຕຸ້ນການຫລັ່ງຂອງສານເອນໂດຣຟິນໃນສະໝອງ ແລະ ພາກສ່ວນອື່ນໆຂອງຮ່າງກາຍ ໂດຍສານເອັນໂດຣຟິນນີ້ຈະຊ່ວຍໃຫ້ເກີດຄວາມຮູ້ສຶກພໍໃຈ ແລະ ມີຄວາມສຸກ. ນອກຈາກນີ້, ຍັງຊ່ວຍຫລຸດຜ່ອນຄວາມຮູ້ສຶກເຈັບປວດໄດ້ນຳ.


ຫລຸດຄວາມດັນສູງສຳລັບແມ່ຍິງຖືພາ: ການກິນຊັອກໂກແລັດນອກຈາກຈະເຮັດໃຫ້ແມ່ໄດ້ຮັບປະລິມານໂປຣຕິນົມໃນຊັອກໂກແລັດ ແລະ ພະລັງງານຈາກນຳ້ຕານແລ້ວ ນັກວິໄຈຈາກມະຫາວິທະຍາໄລໄອໂອວາ ຍັງພົບວ່າ ຊັອກໂກແລັດຊ່ວຍຫລຸດຄວາມດັນເລືອດສູງໃນແມ່ຍິງຖືພານຳ.


ຫລຸດໂອກາດເກີດມະເຮັງ: ຊັອກໂກແລັດມີສານຟລາໂວນອຍທີ່ເຮັດໜ້າທີ່ເປັນແອນຕີອອກຊິແດນ ຈະຊ່ວຍຫລຸດໂອກາດໃນການເປັນພະຍາດມະເຮັງ ແລະ ພະຍາດອື່ນໆອີກຫລາຍພະຍາດ ໂດຍຊັອກໂກແລັດດຳມີສານຟລາໂວນອຍຫລາຍທ່ີ່ສຸດ.

ອອກ​ຈາກ ບ່ອນໃຫ້ຄໍາເຫັນ

ກະລຸນາໃຫ້ຄໍາຄິດເຫັນ
ກະລຸນາໃສ່ຊື່