ຈາກປົກກະຕິທີ່ຕ້ອງຕື່ນເຊົ້າໄປເຮັດວຽກ ຫລື ໄປໂຮງຮຽນນັບແຕ່ວັນຈັນເຖິງວັນສຸກນັ້ນ ເມື່ອຮອດວັນເສົາ-ອາທິດ ກໍ່ມັກຈະພັກຜ່ອນ, ເບິ່ງຮູບເງົາຈົນເດິກດື່ນແລ້ວຕື່ນສວາຍ ຫລື ຕື່ນຕອນທ່ຽງເລີຍກໍ່ມີ, ບາງຄົນກໍ່ເອົາວັນເສົາ-ອາທິດໄວ້ສຳລັບນອນຊົດເຊີຍກໍ່ມີ ເຊິ່ງການນອນເດິກຕື່ນສວາຍເຖິງຈະເປັນໃນມື້ພັກກໍ່ຕາມ ລ້ວນແຕ່ສ້າງບັນຫາໃຫ້ກັບສຸຂະພາບໄດ້ຄືກັນ ເພາະເປັນວົງຈອນທີ່ຜິດທຳມະຊາດ ຍິ່ງຖ້ານອນເດິກຕື່ນສວາຍຫລາຍໆ ເຊັ່ນ: ຕື່ນຫລັງຈາກ 9:00 ໂມງໄປແລ້ວ ອາດເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍທ່ານມີບັນຫາໄດ້ດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້ :


ຕື່ນສວາຍກໍ່ບໍ່ໄດ້ກິນເຂົ້າເຊົ້າ ເພາະຄາບນີ້ເປັນຄາບສຳຄັນທີ່ສຸດ ເຖິງວ່າທ່ານຈະນອນຈົນ ກາຍເວລາກິນເຂົ້າເຊົ້າໄປຈົນບໍ່ຮູ້ສຶກຫິວເລີຍ, ແຕ່ຮ່າງກາຍຂອງທ່ານຍັງຕ້ອງການເຂົ້າເຊົ້າຢູ່, ເຂົ້າເຊົ້າເປັນຄາບທີ່ຈະໄດ້ຮັບການດູດຊຶມໄດ້ດີທີ່ສຸດເພື່ອສົ່ງໄປຫລໍ່ລ້ຽງອະໄວຍະວະຕ່າງໆ ຫາກທ່ານບໍ່ກິນເຂົ້າເຊົ້າ ແຕ່ຂ້າມໄປກິນເຂົ້າແລງແທນ ຮ່າງກາຍຈະຍ່ອຍ ແລະ ດູດຊຶມໄດ້ບໍ່ດີ, ອະໄວຍະວະຕ່າງໆແທນທີ່ຈະໄດ້ພັກຜ່ອນຕາມເວລາ ກໍ່ຕ້ອງລຸກຂຶ້ນມາເຮັດວຽກ, ກໍ່ເຮັດວຽກໄດ້ບໍ່ເຕັມທີ່, ພະລັງງານຈຶ່ງເຫລືອຕົກຄ້າງຢູ່ໃນຮ່າງກາຍຫລາຍ ເຊິ່ງຈະສະສົມຈົນກາຍເປັນພະຍາດຕຸ້ຍໄດ້ໃນທີ່ສຸດ.

ໃນຕອນເຊົ້າອາກາດໃນຫ້ອງນອນຈະເປັນພິດຫລາຍທີ່ສຸດ ຈຶ່ງຄວນລຸກຂຶ້ນມາເປີດປ່ອງຢ້ຽມ ລະບາຍອາກາດ, ປ່ອຍໃຫ້ແສງຕາເວັນສ່ອງເຂົ້າໄປທຳລາຍເຊື້ອພະຍາດ ແລະ ລະບາຍອາກາດບໍ່ດີອອກໄປຈາກຫ້ອງ ຫາກມີແຕ່ນອນໝົກໂຕຢູ່ໃນຫ້ອງ ຈະເຮັດໃຫ້ເປັນພະຍາດພູມແພ້, ໄອ ແລະ ອື່ນໆ ຍິ່ງຖ້າຫ້ອງນອນເໝັນອັບ, ເປິເປື້ອນ, ອາກາດຖ່າຍເທບໍ່ດີ, ບໍ່ໄດ້ຮັບແສງແດດຊ່ວຍຊ້າເຊື້ອແດ່ ກໍ່ຈະເຮັດໃຫ້ບໍ່ສະບາຍ, ເຈັບປ່ວຍຕະຫລອດໄດ້.


ສຳລັບໃຜທີ່ຕ້ອງເຮັດວຽກເດິກໆນັ້ນ ແນະນຳໃຫ້ນອນກ່ອນ ເພື່ອເກັບພະລັງງານໄວ້ແລ້ວຕື່ນເຊົ້າໄປເຮັດວຽກຈະເຮັດໄດ້ດົນກ່ວາ ສະໝອງປອດໂປ່ງກ່ວາ, ການດື່ມກາເຟໃຫ້ຕາແຈ້ງເຖິງເວລາ 3:00-4:00 ໂມງເຊົ້ານັ້ນ ເປັນການດຶງເອົາພະລັງານທີ່ບໍ່ໄດ້ຖືກສະສົມໄວ້ມາໃຊ້ ເມື່ອດົນໄປຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍເສື່ອມໂຊມໄດ້.


ການນອນເດິກຕື່ນສວາຍປຽບດັ່ງການໃຊ້ຊີວິດຜິດດ່ຽງກັບວິຖີທີ່ຮ່າງກາຍຄວນຈະເປັນ ຈຶ່ງບໍ່ແປກຫຍັງທີ່ຜູ້ມີພຶດຕິກຳເຫລົ່ານີ້ ມັກຈະມີຮ່າງກາຍອ່ອນແອ ຫລື ເປັນພະຍາດຕິດເຊື້ອໄດ້ງ່າຍ. ດັ່ງນັ້ນ, ກ່ອນທ່ີຮ່າງກາຍຈະເສື່ອມໂຊມຫລາຍກ່ວານີ້ ເຮົາຄວນຫັນມາບໍລິຫານຕາຕະລາງເວລາໃໝ່ ເພື່ອແກ້ໄຂສຸຂະພາບທີ່ເສຍໄປແລ້ວນັ້ນໃຫ້ກັບຄືນມາກ່ອນທີ່ອັນໃດມັນຈະສວາຍເກີນໄປດີກວ່າ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here