ມື້ນີ້ພວກເຮົາມີຫລັກການໃນການຄິດດີໆເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານປະສົບຄວາມສຳເລັດໄດ້ມາແນະນຳທ່ານ ເຊິ່ງກໍ່ງ່າຍໆປະກອບດ້ວຍ 7 ຫລັກການຕໍ່ໄປນີ້:

-ຄິດເຖິງການກະທຳ ວ່າກຳລັງເຮັດຫຍັງຢູ່ ແລະ ມີປະໂຫຍດຫລາຍໜ້ອຍປານໃດ.

-ຄິດເຖິງອະນາຄົດ, ຕື່ນເຕັ້ນ ກັບອະນາຄົດຫລາຍກ່ວາສົນໃຈນຳອະດີດ.

-ຄິດເຖິງຜົນທີ່ໄດ້ຮັບ, ວາງແຜນລ່ວງໜ້າ, ໃຊ້ເວລາໃຫ້ຄຸ້ມຄ່າເພື່ອຜົນຕອບຮັບກັບມາ.

-ຄິດເຖິງຄວາມກ້າວໜ້າ, ເຮັດກິດຈະການເສີມຄວາມສາມາດໃຫ້ເໜືອຄູ່ແຂ່ງ.

-ຄິດເຖິງເປົ້າໝາຍ, ວາງແຜນສິ່ງທີ່ເຮັດໄດ້ທຸກມື້ເພື່ອໄປໃຫ້ເຖິງເປົ້າໝາຍ.

-ຄິດເຖິງສິ່ງທີ່ດີເລີດ, ເຮັດແຕ່ສິ່ງທີ່ດີໆ, ພັດທະນາຕົນເອງຢູ່ສະເໝີ.

-ຄິດເຖິງທາງແກ້ໄຂຫລາຍກ່ວາປັນຫາ.


ຫາກທ່ານນຳເອົາວິທີຄິດ 7 ຫລັກການຕໍ່ໄປນີ້ໄປນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນການດຳລົງຊີວິດປະຈຳວັນ ຮັບຮອງວ່າທ່ານຈະກາຍເປັນຄົນໜຶ່ງທີ່ປະສົບຄວາມສຳເລັດໃນໜ້າທີ່ວຽກງານ ກໍ່ຄືເປັນຜູ້ໜຶ່ງທີ່ດຳລົງຊີວິດໄດ້ງ່າຍຂຶ້ນ.

ຂອບໃຈທີມາ:www.krabork.com

ອອກ​ຈາກ ບ່ອນໃຫ້ຄໍາເຫັນ

ກະລຸນາໃຫ້ຄໍາຄິດເຫັນ
ກະລຸນາໃສ່ຊື່