ຫລາຍໆຄົນມັກຈະຮູ້ສຶກອ່ອນເພຍ ແລະ ຢາກນອນແທ້ໆຫລັງຈາກທີ່ກິນເຂົ້າອີ່ມມາແລ້ວ ເຊິ່ງມື້ນີ້ພວກເຮົາມີຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້ມາແນະນຳທ່ານ.


ສາເຫດທີ່ເຮົາຮູ້ສຶກຢາກນອນຫລັງຈາກກິນເຂົ້າອີ່ມມາແລ້ວນັ້ນ ກໍ່ຍ້ອນວ່າຂະບວນການສັ່ງວຽກໃນສະໝອງເຮັດວຽກຊ້າລົງ ແລະ ຈຳນວນເລືອດທີ່ໄປລ້ຽງສະໝອງກໍ່ມີຈຳນວນຫລຸດລົງ ເຊິ່ງເປັນແນວນັ້ນກໍ່ຍ້ອນວ່າເລືອດຈຳນວນຫລາຍ ແລະ ລະບົບສັ່ງວຽກໃນສະໝອງຖືກນຳໄປໃຊ້ໃນຂະບວນການຍ່ອຍອາຫານ ເມື່ອເຮົາກິນອາຫານ ລະບົບສະໝອງກໍ່ຈະເລີ່ມເຮັດວຽກ ແລະ ດຶງເລືອດຈາກພາກສ່ວນຕ່າງໆຂອງຮ່າງກາຍມາຊ່ວຍຍ່ອຍອາຫານ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ຂະບວນການສັ່ງວຽກໃນສະໝອງເຮັດວຽກຊ້າລົງ.


ເມື່ອສະໝອງເຮັດວຽກຊ້າລົງເຮົາຈຶ່ງຮູ້ສຶກອ່ອນເພຍ ແລະ ຢາກນອນ, ຄວາມຈິງແລ້ວການນອນໃນຕອນກາງເວັນ ຫລື ການເຊືອບຫລັບນັ້ນກໍ່ມີປະໂຫຍດດີໆຕໍ່ຮ່າງກາຍຄືກັນ, ໃຊ້ເວລາເຊືອບຫລັບ ປະມານ 15 – 30 ນາທີ ຈະເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍຮູ້ສຶກສົດຊື່ນຫ້າວຫັນຫລາຍຂຶ້ນ ແລະ ສະໝອງຈະຈື່ຈຳສິ່ງຕ່າງໆໄດ້ດີຂຶ້ນນຳ.


ແນວໃດກໍ່ຕາມ, ເມື່ອເຮົາກິນອາຫານອີ່ມ ເຮົາກໍ່ຍັງບໍ່ຄວນນອນທັນທີ ຄວນຈະນັ່ງພັກເພື່ອໃຫ້ລະບົບຍ່ອຍອາຫານໄດ້ເຮັດວຽກເຕັມທີ່ກ່ອນປະມານ 30 ນາທີ ແລະ ຄວນນອນຫລັບພັກຜ່ອນໃຫ້ພຽງພໍມື້ລະ 6 – 8 ຊົ່ວໂມງ ພຽງເທົ່ານີ້ຮ່າງກາຍຂອງເຮົາກໍ່ຈະມີສຸຂະພາບທີ່ດີ ຫ່າງໄກຈາກຄວາມເຈັບປ່ວຍ ແລະ ຮອຍຫ່ຽວຈາກອາຍຸທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນໄດ້ແລ້ວ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here