ເຮືອນເປັນສະຖານທີ່ປອດໄປສຳຫລິບຫຼາຍໆຄົນຄິດ ແຕ່ທ່ານຈະຮູ້ບໍ່ວ່າ ຢູ່ໃນເຮືອນກໍ່ອາດຈະເກີດອັນຕະລາຍໄດ້ໂດຍສະເພາະແມ່ນສິ່ງເຫຼົ່ານີ້:

1.ລະບົບໄຟຟ້າ: ເລື່ອງຟືນໄຟພາຍໃນເຮືອນເບິ່ງເປັນເລື່ອງທີ່ສັບຊ້ອນ ແລະ ຫຍຸ້ງຍາກພໍສົມຄວນ ຄົນສ່ວນຫລາຍບໍ່ຄ່ອຍກວດສອບລະບົບໄຟຟ້າພາຍໃນເຮືອນພໍປານໃດ ແລະ ນີ້ກໍ່ເປັນຊ່ອງທາງອັນຕະລາຍກັບສະຫວັດດິພາບຂອງຄົນໃນເຮືອນຫລາຍ ເພາະຫາກເກີດຄວາມຜິດພາດໃນລະບົບໄຟຟ້າຂຶ້ນ ເຫດການໄຟຟ້າລັດວົງຈອນ ຫລື ໄຟຟ້າຊັອດກໍ່ມີໂອກາດເກີດງ່າຍຂຶ້ນ. ສະນັ້ນຫາກມີໂອກາດກໍ່ຄວນກວດສອບລະບົບໄຟຟ້າພາຍໃນເຮືອນໃຫ້ຮຽບຮ້ອຍ ແລະ ທາງທີ່ດີຄວນຕິດຕັ້ງລະບົບປ້ອງກັນໄຟຟ້າລັດວົງຈອນໄວ້ນຳ.

2.ສານເຄມີຈາກສີທາເຮືອນສິ່ງນີ້ຕ້ອງລະວັງ: ສີທາເຮືອນຖືເປັນສານເຄມີຊະນິດໜຶ່ງ ເພາະສາມາດກໍ່ໃຫ້ເກີດເຊວມະເຮັງ ແລະ ພະຍາດກ່ຽວກັບລະບົບທໍ່ຫາຍໃຈໄດ້. ດັ່ງນັ້ນ ເພື່ອຄວາມປອດໄພຂອງທຸກຄົນໃນເຮືອນຄວນເລືອກໃຊ້ສີທາເຮືອນທີ່ປອດຈາກສານ VOCs (Volatile Organic Chemicals) ຫລື ສານອິນຊີລະເຫີຍງ່າຍ.

3.ຫ້ອງເກັບມ້ຽນເຄື່ອງ, ຂີ້ຝຸ່ນ ແລະ ອື່ນໆທີ່ຕ້ອງຫລີກເວັ້ນ: ເຖິງວ່າເຮົາຈະບໍ່ຄ່ອຍໄດ້ໃຊ້ວຽກ ຫລື ເປີດຫ້ອງເກັບມ້ຽນເຄື່ອງ, ແຕ່ກໍ່ປະຕິເສດບໍ່ໄດ້ວ່າໃນນັ້ນເຕັມໄປດ້ວຍຂີ້ຝຸ່ນ, ຄວາມຊຸ່ມ, ເຊື້ອພະຍາດ ແລະ ເຜີໆອາດມີເຊື້ອລາໂຮມໂຕຢູ່ນຳອີກ ເຊິ່ງມີຄຸນສົມບັດເລື່ອງທຳລາຍສຸຂະພາບຫລາຍຂະໜາດນີ້ ແນ່ນອນວ່າຕ້ອງສົ່ງຜົນຮ້າຍຕໍ່ຮ່າງກາຍທາງໃດທາງໜຶ່ງ ແລະ ທ່ານກໍ່ຕ້ອງໝັ່ນເຮັດຄວາມສະອາດ ແລະ ເປີດປ່ອງຢ້ຽມໃຫ້ອາກາດໄດ້ຖ່າຍເທແດ່ ເຊື້ອພະຍາດ ແລະ ຂີ້ຝຸ່ນຈະຫລຸດລົງໄດ້.

4.ຕູ້ຢາສາມັນປະຈຳເຮືອນຕ້ອງກວດເບິ່ງໃຫ້ດີ: ແນ່ນອນວ່າເຮືອນໃດກໍ່ຕ້ອງມີຕູ້ຢາ ຫລື ກ່ອງຢາປະຈຳເຮືອນ ເຜື່ອວ່າບໍ່ສະບາຍ ຫລື ເກີດເຫດສຸກເສີນຈຶ່ງຈະໄດ້ປະຖົມພະຍາບານເບື້ອງຕົ້ນໄດ້ທັນເວລາ, ແຕ່ຍອມຮັບວ່າຫລາຍທ່ານບໍ່ເຄີຍໄດ້ກວດເບິ່ງວັນເດືອນປີໝົດອາຍຸຂອງຢາຊະນິດຕ່າງໆທີ່ຢູ່ໃນຕູ້ຢາເລີຍ ເຊິ່ງມັນເທົ່າກັບເປັນການເປີດໂອກາດໃຫ້ຮ່າງກາຍສ່ຽງກັບຢາທີ່ໝົດອາຍຸໄດ້ງ່າຍໆ. ດັ່ງນັ້ນຢາຊະນິດໃດໝົດອາຍຸກໍ່ກຳຈັດອອກໄປ ແລ້ວຫາຊື້ຢາທີ່ຂາດເຫລືອມາຕື່ມໃຫ້ພ້ອມ ແລະ ຢ່າລືມຈັດວາງບ່ອນມ້ຽນຢາໃຫ້ໄກຈາກມືເດັກນ້ອຍນຳ.

5.ອ່າງ ແລະ ທໍ່ນ້ຳ: ຮູ້ຫລືບໍ່ວ່ານອກຈາກຄາບເປິເປື້ອນ, ເຊື້ອພະຍາດ, ແບັກທີເຣຍ ແລະ ຈຸລິນຊີທັງຫລາຍແລ້ວ ຍຸງລາຍກໍ່ມັກໄປລີ້ວາງໄຂ່ໃນທໍ່ນ້ຳຄືກັນ ແລະ ໃນທີ່ສຸດກໍ່ກາຍເປັນຍຸງລາຍບິນກິນເລືອດຄົນໃນເຮືອນ ທັງຍັງເປັນພາຫະນຳເຊື້ອພະຍາດໄຂ້ເລືອດອອກນຳອີກ. ດັ່ງນັ້ນເມື່ອຮູ້ແນວນີ້ແລ້ວກໍ່ຄວນເຮັດຄວາມສະອາດຂ້າເຊື້ອພະຍາດໃນອ່າງລ້າງໜ້າ, ອ່າງລ້າງຈານ ແລະ ທໍ່ນ້ຳຖິ້ມເລື້ອຍໆ ໂດຍການເທນ້ຳຮ້ອນລົງໄປຢ່າງໜ້ອຍ 3 – 4 ເທື່ອຕໍ່ອາທິດ.


ຂອບໃຈທີ່ມາ:www.kidteung.com

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here