ຫາກທ່ານເປັນຄົນທີ່ມັກເຈັບທ້ອງຖ່າຍຕອນເຊົ້າ, ແຕ່ບໍ່ມີເວລາເຂົ້າຫ້ອງນ້ຳ ຫລັງຈາກນັ້ນຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ຖ່າຍຍາກ ເຊິ່ງເປັນບັນຫາຂອງໃຜຫລາຍໆຄົນທີ່ບາງເທື່ອເຈັບທ້ອງປວດຖ່າຍໃນຕອນເຊົ້າ, ແຕ່ຍ້ອນຄວາມຟ້າວຟັ່ງ ຢ້ານຈະໄປໂຮງຮຽນບໍ່ທັນ, ໄປເຮັດວຽກບໍ່ທັນ ຈຶ່ງບໍ່ມີເວລາເຂົ້າຫ້ອງນ້ຳ ເຊິ່ງເມື່ອເປັນແບບນີ້ກໍ່ຍ່ອມຖ່າຍຍາກແນ່ນອນ ເພາະມັນກາຍເວລາໄປແລ້ວ ເມື່ອມາຖ່າຍກໍ່ຈະຖ່າຍບໍ່ອອກ, ແຕ່ມື້ນີ້ພວກເຮົາມີວິທີທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ຖ່າຍເວລາອື່ນໄດ້ມາແນະນຳທ່ານ.


ການກະຕຸ້ນໃຫ້ຖ່າຍຫລາຍໆໃນມື້ໜຶ່ງ ຫລື ສິ່ງທີ່ເຮົາເອີ້ນວ່າ: Big Propagation ແມ່ນການບີບທົ່ວທັງລຳໄສ້ ເພື່ອໄລ່ໃຫ້ມີການເຄື່ອນໄຫວຂອງອາຈົມ ແລະ ເກີດການຂັບຖ່າຍລະບົບນີ້ແຕ່ລະຄົນມີບໍ່ເທົ່າກັນ.
ໃນຄົນປົກກະຕິຈະມີເວລາຖ່າຍມື້ລະ 1 – 6 ເທື່ອ ທ່ານຕ້ອງສັງເກດໂຕເອງເບິ່ງ ຖ້າທ່ານເປັນຄົນທີ່ຖ່າຍເຊົ້າ – ສວາຍ – ແລງ ສະແດງວ່າທ່ານມີຫລາຍກ່ວາ 1 ເທື່ອຕໍ່ມື້, ຖ້າຮູ້ສຶກເຈັບທ້ອງຖ່າຍຕອນເຊົ້າ ແຕ່ບໍ່ໄດ້ເຂົ້າຫ້ອງນ້ຳ ເມື່ອກິນເຂົ້າຄາບອື່ນກໍ່ອາດຈະເຈັບອີກ ກໍ່ໃຫ້ຖ່າຍທຸກເທື່ອທີ່ເຮັດໄດ້, ແຕ່ຖ້າທ່ານເປັນຄົນເຈັບທ້ອງຖ່າຍຕອນເຊົ້າຢ່າງດຽວ ແລະ ຖ້າທ່ານບໍ່ໄດ້ຖ່າຍຕອນເຊົ້າ ມື້ອື່ນທ່ານຈະຕ້ອງປວດຖ່າຍ ຖ້າບໍ່ຖ່າຍສະແດງວ່າທ່ານກໍ່ຈະຕ້ອງຖ່າຍຍາກ 2 ມື້ແລ້ວ.


ເມື່ອທ່ານບໍ່ຖ່າຍກໍ່ຕ້ອງໃຊ້ໄຟເບີກັບນ້ຳເຂົ້າຊ່ວຍ ອາດຈະກິນອາຫານ ຫລື ໝາກໄມ້ບາງຊະນິດທີ່ມີລິດເປັນຢາລະບາຍອ່ອນໆ ເຊັ່ນ: ໝາກຂາມ, ໝາກຫຸ່ງ, ໝາກພຸນ ຫລື ຖ້າຈຳເປັນ 4 ມື້ແລ້ວຍັງຖ່າຍຍາກຢູ່ ກໍ່ໃຊ້ຢາລະບາຍຊ່ວຍ, ແຕ່ຖ້າໃຊ້ເລື້ອຍໆມັນກໍ່ຈະກາຍເປັນນິໄສ ແລະ ລຶ້ງຢາ.


ສິ່ງທີ່ດີສຸດກໍ່ແມ່ນການຝຶກ ສຳລັບຄົນທີ່ປວດຖ່າຍຕອນເຊົ້າເທົ່ານັ້ນ ທ່ານກໍ່ຕ້ອງພະຍາຍາມຕື່ນໃຫ້ເຊົ້າຫລາຍຂຶ້ນ ເພາະການໄປປັບລະບົບອັດຕະໂນມັດນັ້ນມັນເຮັດໄດ້ຍາກ. ນອກຈາກການກິນອາຫານທີ່ມີໄຟເບີ ຫລື ເສັ້ນໄຍຫລາຍ ເຊັ່ນ: ຜັກ ແລະ ໝາກໄມ້ແລ້ວ ການອອກກຳລັງກາຍກໍ່ມີຜົນຊ່ວຍໃຫ້ຖ່າຍງ່າຍໄດ້ຄືກັນ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here