ໃນປະຈຸບັນນີ້ມີຫລາຍຮູບແບບໄປຕາມແຕ່ລະຄວາມມັກຂອງແຕ່ລະຄົນ ເຊິ່ງສິ່ງເຫລົ່ານີ້ເຮັດໃຫ້ເກີດການແນະນຳທີ່ບໍ່ຖືກວິທີ ແລະ ມື້ນີ້ພວກເຮົາກໍ່ໄດ້ນຳເອົາຂໍ້ມູນດີໆມາແນະນຳທ່ານ.

1.ໃຊ້ອຸປະກອນສາກແບັດເຕີຣີທີ່ບໍ່ໄດ້ມາດຕະຖານ (ອັນຕະລາຍເຖິງຊີວິດ): ເປັນຫົວຂໍ້ທ່ີຖືກເວົ້າເຖິງຕະຫລອດ ແຕ່ຄົນສ່ວນຫລາຍກໍ່ຍັງມັກເບິ່ງຫາສິ່ງຂອງລາຄາຖືກ ເຊິ່ງການໃຊ້ອຸປະກອນຕື່ມແບັດເຕີຣີທີ່ບໍ່ໄດ້ມາດຕະຖານນັ້ນສ່ຽງເຮັດໃຫ້ເກີດອັນຕະລາຍເຖິງແກ່ຊີວິດໄດ້.

2.ສາກແບັດເຕີຣີ ແລະ ໃຊ້ໂທ ຫລື ຫລິ້ນໂທລະສັບໄປພ້ອມໆກັນ (ສ່ຽງລະເບີດ): ມີຈາກຫລາຍແຫ່ລງທີ່ມາລະບຸວ່າສາມາດຕື່ມແບັດເຕີຣີໄດ້ບໍ່ມີບັນຫາ ໂດຍ Mashable ລະບຸວ່າ: ຄວາມຈິງແລ້ວສາເຫດການລະເບີດສ່ວນຫລາຍນັ້ນມາຈາກອຸປະກອນຕື່ມແບັດເຕີຣີປອມ, ແຕ່ຍ້ອນວ່າອຸປະກອນເອເລັກໂຕຣນິກນັ້ນກໍ່ຫ້າມຮ້ອນເກີນອຸນຫະພູມທີ່ກຳນົດໄວ້ຢູ່ແລ້ວ.

3.ສາກແບັດເຕີຣີຂ້າມຄືນ: ມີການຢັ້ງຢືນຈາກຜູ້ໃຊ້ຫລາຍໆຄົນໃນເມືອງບອກວ່າການສາກແບັດເຕີຣີຂ້າມຄືນ ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ແບັດເຕີຣີຂອງໜ່ວຍໂທລະສັບ, ແຕ່ກໍ່ຍັງບໍ່ມີການທົດລອງມາໃນຮູບແບບແລັບທັອບ ຈຶ່ງຍັງບໍ່ສາມາດຢັ້ງຢືນໄດ້ຈະແຈ້ງວ່າສ້າງຄວາມເສຍຫາຍໄດ້ຫລາຍໜ້ອຍປານໃດ, Mashable ແນະນຳວ່າຜູ້ໃຊ້ງານຄວນຮັກສາແບັດເຕີຣີຂອງໂທລະສັບໄວ້ໃຫ້ຢູ່ໃນລະຫ່ວາງ 40-80 ເປີເຊັນຈະດີທີ່ສຸດ.

4.ຂາດການປິດເຄື່ອງ: ໃນຊີວິດປະຈຳວັນເຮົາປິດເຄື່ອງ iPhone ໜ້ອຍຫລາຍ ໜ້ອຍກ່ວາການປິດຄອມພິວເຕີ ເຊິ່ງ Apple Genius ໄດ້ເປີດເຜີຍວ່າ: ການປິດເຄື່ອງ iPhone ຈະເຮັດໃຫ້ແບັດເຕີຣີຟື້ນຟູໂຕເອງ ໂດຍຄວນເຮັດຢ່າງໜ້ອຍອາທິດລະ 1 ເທື່ອ ຈະຊ່ວຍຟື້ນຟູແບັດເຕີຣີໄດ້ດີ.

5.ສາກແບັດເຕີຣີເມື່ອເຫລືອ 0 ເປີເຊັນ: ເລື່ອງນີ້ເປັນເລື່ອງທີ່ຄົນຮູ້ກັນຫລາຍຢູ່ພໍສົມຄວນ ວ່າມາດຕະຖານຂອງ Lithium Ion (Polymer) ນັ້ນຫ້າມປ່ອຍໃຫ້ແບັດເຕີຣີໝົດໄປຢູ່ 0 ເປີເຊັນ ເພາະຈະເຮັດໃຫ້ແຊນແບັດເຕີຣີເສື່ອມ ແລະ ຈະຕ້ອງໃຊ້ໄຟໃນການກະຕຸ້ນດົນ ໜ່ວຍໂທລະສັບຈຶ່ງຈະເປີດເຄື່ອງໄດ້

ຂອບໃຈທີ່ມາ:iphonesimple.com

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here