ການຖືພາຄາທ້ອງ ຄົງຈະເຮັດໃຫ້ຊີວິດບັນດາແມ່ຫົວສາວ ຫຼື ແມ່ມືໃໝ່ປ່ຽນໄປພໍສົມຄວນ ບາງຄັ້ງການເປັນແມ່ຫົວສາວອາດຈະຍັງວາງຕົວບໍ່ຖືກ ມີຫຼາຍຄຳຖາມໃນໃຈວ່າ ສິ່ງນີ້ສິ່ງນັ້ນເຮັດໄດ້ບໍ ???.
ດັ່ງນັ້ນ ມື້ນີ້ເຮົາຈະມາລົມກັນເຖິງຄຳຖາມທີ່ພົບເລື້ອຍໆໃນໄລຍະຖືພາວ່າ ແມ່ມືໃໝ່ສາມາດເຮັດອັນໃດໄດ້ ຫຼື ເຮັດບໍ່ໄດ້ແດ່…


-ມີເພດສຳພັນໄດ້ບໍ?
ເປັນຄຳຖາມທີ່ເວລາແມ່ມືໃໝ່ມາຫາແພດ ມັກຈະບໍ່ກ້າຖາມ ເພາະຢ້ານຈະຖືກເບິ່ງໄປໃນທາງບໍ່ດີ ທັ້ງໆທີ່ເລື່ອງຂອງການມີເພດສຳພັນນັ້ນມັນເປັນເລື່ອງທຳມະດາ ແລະ ທຳມະຊາດຫຼາຍ ຄຳຕອບຄື ຖ້າແມ່ມືໃໝ່ບໍ່ໄດ້ມີເລືອດອອກ ຫຼື ມີຄວາມສ່ຽງໃນການຖືພາ ເຊັ່ນ: ມີປະຫວັດຫຼຸລູກເລື້ອຍ ແມ່ມືໃໝ່ກໍ່ສາມາດມີເພດສຳພັນໄດ້ປົກກະຕິ.
– ອອກກຳລັງໄດ້ບໍ?
ຫາກແມ່ມືໃໝ່ບໍ່ໄດ້ມີພາວະສ່ຽງຢ່າງຖືພາແຝດ, ປາກມົດລູກສັ້ນ, ມີພາວະເຈັບທ້ອງຈະເກີດກ່ອນກຳນົດ ຫຼື ພົກນ້ຳແຕກ ຫຼື ມີພະຍາດປະຈຳຕົວຢ່າງພະຍາດຫົວໃຈ ແລະ ພະຍາດປອດ.
ຖ້າປາສະຈາກຄວາມສ່ຽງໃດໆ ແມ່ມືໃໝ່ສາມາດອອກກຳລັງໄດ້ ຢ່າງຖ້າກ່ອນໜ້ານີ້ ແມ່ມືໃໝ່ເປັນຄົນອອກກຳລັງຢູ່ແລ້ວ ກິລາສ່ວນໃຫຍ່ສາມາດຫຼິ້ນໄດ້ຕາມປົກກະຕິ ຂໍຍົກເວັ້ນແຕ່ກິດຈະກຳທີ່ສ່ຽງຕໍ່ການຕົກ ການລົ້ມ ເຊັ່ນ: ລົດຖິບ ຫຼື ກີລາຢ່າງດຳນ້ຳເລິກ ກໍ່ບໍ່ຄວນຫຼິ້ນ.


-ກິນອັນໃດໄດ້ແດ່?
ຄວນຫຼີກລ່ຽງອາຫານທີ່ບໍ່ສຸກ ຫຼື ອາຫານທີ່ສ່ຽງຕໍ່ການເຈັບທ້ອງ ສ່ຽງຕໍ່ພະຍາດ ເຊັ່ນ: ຊີ້ນທີ່ບໍ່ສຸກ ຫອຍດິບ ຄວນຫຼີກລ່ຽງປາບາງຊະນິດທີ່ສ່ຽງຕໍ່ການສະສົມຂອງສານປຣອດ ເຊັ່ນ: ປາດາບ, ປາສະຫຼາມ, ປາອິນຊີ ແລະ ປາກະໂທງ.
-ໄປທ່ຽວໄດ້ບໍ?
ໄປໄດ້, ຖ້າຈະນັ່ງລົດດົນ ຄວນແວ່ຈອດເພື່ອຫຍັບຕົວ ຍ່າງໄປຍ່າງມາ ແລະ ຖ່າຍເບົາແດ່.
ຖ້າຂຶ້ນເຮືອບິນ ຈະມີອາຍຸຄັນທີ່ແຕ່ລະສາຍການບິນກຳນົດ ຊຶ່ງຂຶ້ນຢູ່ກັບສາຍການບິນ ແລະ ເສັ້ນທາງ–ໄລຍະເວລາການບິນ.
ຖ້າຈະລ່ອງເຮືອແບບໄປກິນນອນເທິງເຮືອ ອັນນີ້ແພດບໍ່ແນ່ໃຈ ແຕ່ບໍ່ແນະນຳໃຫ້ລ່ອງເຮືອ ຫາກອາຍຸຄັນເກິນ 24 ອາທິດ ແຕ່ຖ້າເຮືອຂ້າມຟາກ, ເຮືອດ່ວນນັ່ງໄດ້.


– ດື່ມກາເຟໄດ້ບໍ?
ດື່ມໄດ້, ແມ່ຍິງຖືພາ ຄວນດື່ມບໍ່ເກີນວັນລະ 2 ຈອກກໍ່ພໍ. ໃຜຕິດກາເຟ ກໍ່ຄ່ອຍໆຫຼຸດປະລິມານລົງກາເຟອີນບໍ່ໄດ້ມີສະເພາະແຕ່ໃນກາເຟເດີ ໃນນ້ຳອັດລົມກໍ່ມີເຊັ່ນກັນ 1 ກະປ໋ອງມີເກືອບເຖິງ 50 ມິນລິກຣາມ ນອກຈາກກາເຟອີນແລ້ວ ຍັງມີນ້ຳຕານອີກຕ່າງຫາກ ດັ່ງນັ້ນ ຖ້າຫຼີກລ່ຽງໄດ້ ກໍ່ຄວນຫຼີກລ່ຽງຈະເປັນການດີທີ່ສຸດ.


ຂອບໃຈທີ່ມາ:www.kidteung.com

ອອກ​ຈາກ ບ່ອນໃຫ້ຄໍາເຫັນ

ກະລຸນາໃຫ້ຄໍາຄິດເຫັນ
ກະລຸນາໃສ່ຊື່