ເຕືອນ ລະດັບນຳ້ເຊແຕ່ລະສາຍ-ປະລິມານນຳ້ຝົນແຕ່ລະເມືອງ ຂອງແຂວງສະຫວັນນະເຂດ

0
2509

“ລະດັບນຳ້ເຊແຕ່ລະສາຍ-ປະລິມານນຳ້ຝົນແຕ່ລະເມືອງ”+ ຕອນເຊົ້າວັນທີ 18 ຕຸລາ 2020.

l. ລະດັບນຳ້ເຊ:

1. ເຊບັງຫຽງ (ສົບນຳ້): ນຳ້ຖ້ວມຫລ້າ (ວັດແທກບໍ່ໄດ້) ສະແດງນຳ້ຂື້ນໄວກາຍເຂດອັນຕະລາຍ.

2. ເຊບັງຫຽງ (ລະຫານຳ້): 15.95 ມ (+0.75 ມ) ກາຍເຂດອັນຕະລາຍ 0.95 ມ. 3. ເຊຈຳພອນ: 7.97 ມ (+0.41 ມ) ກາຍເຂດລະວັງໄພ.

3. ເຊຊັງຊອຍ (ຊຽງຮົ່ມ): 10.14 ມ (+0.28 ມ) ກາຍເຂດລະວັງໄພ.

II. ປະລິມານນຳ້ຝົນ:

1. ເມືອງນອງ ຫນັກສຸດ

2. ເມືອງເຊໂປນ ຫນັກຫລາຍ

3. ເມືອງພີນ ຫນັກ

+ ລະດັບນຳ້ເຊບັງຫຽງທາງໃຕ້ຈະເພີ່ມຂື້ນໄວ ລວມທັງສາຂາ, ນຳ້ຖ້ວມເນື້ອທີ່ນາ ແລະ ບ້ານຈະສູງຂື້ນຕາມຢ່າງແນ່ນອນ.

ລາຍງານໂດຍ: ຄໍາມອນ ທິລະວົງ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here