ຖະແຫຼ່ງຂ່າວທາງການ ຜົນການເລືອກຕັ້ງ ສສຊ ຊຸດທີ 9 ແລະ ສສຂ ຊຸດທີ 2

0
2330

ໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 5 ມິນາ 2021 ທ່ານ ສົມພູ ດວງສະຫວັນ, ຄະນະປະຈໍາສະພາແຫ່ງຊາດ, ກໍາມະການອະນຸກໍາມະການເລ ຂານຸການ,ໂຄສົກຂອງຄະນະກໍາມະການເລືອກຕັ້ງລະດັບຊາດໄດ້ຖະແຫຼງຂ່າວ ຕໍ່ສື່ມວນຊົນກ່ຽວກັບຜົນຂອງການເລືອກຕັ້ງສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີIXແລະ ສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ ຊຸດທີ IIໃນວັນທີ 21 ກຸມພາ 2021 ເຊິ່ງມີເນື້ອໃນສຳຄັນບາງຕອນວ່າ:

ໂດຍປະຕິບັດຕາມລັດຖະທຳມະນູນ, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງແລະ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການເລືອກຕັ້ງ, ຄະນະກຳມະການເລືອກຕັ້ງລະດັບຊາດ ໄດ້ອອກຄຳແນະນຳ, ແຈ້ງການກ່ຽວກັບການກະກຽມວຽກງານຮອບດ້ານໃຫ້ແກ່ການດຳເນີນການເລືອກຕັ້ງເປັນຕົ້ນ: ການແຕ່ງຕັ້ງບັນດາອະນຸກຳມະການ, ຄະນະກຳມະການເລືອກຕັ້ງຂັ້ນແຂວງ, ຂັ້ນເມືອງ ແລະ ໜ່ວຍງານຕ່າງໆເພື່ອເປັນເສນາທິການໃຫ້ແກ່ຄະນະກຳມະການເລືອກຕັ້ງຂັ້ນຂອງຕົນ.

ຕະຫຼອດໄລຍະຜ່ານມາ, ອະນຸກໍາມະການຕ່າງໆຂອງຄະນະກໍາມະການເລືອກຕັ້ງລະດັບຊາດ ແລະ ຄະນະກຳມະການເລືອກຕັ້ງຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນໄດ້ຜັນຂະຫຍາຍ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍ, ບັນດານິຕິກຳ ແລະ ແຜນການກ່ຽວກັບວຽກງານການເລືອກຕັ້ງຕາມແຕ່ລະບາດກ້າວ. ພາຍຫຼັງທີ່ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ກະກຽມຄວາມພ້ອມຮອບດ້ານໃຫ້ແກ່ການດຳເນີນການປ່ອນບັດເລືອກຕັ້ງ, ມາຮອດວັນອາທິດ, ວັນທີ 21 ກຸມພາ 2021, ການດຳເນີນການປ່ອນບັດເລືອກຕັ້ງສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ IX ແລະ ສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ ຊຸດທີ II ໄດ້ດໍາເນີນເປັນເອກະພາບນັບແຕ່ເວລາ 7:00 ໂມງເຊົ້າເຖິງ 17:00 ໂມງແລງຂອງວັນດຽວກັນຈຶ່ງໄດ້ອັດລົງຢ່າງເປັນເອກະພາບ ຢູ່ໃນ 18 ແຂວງ ແລະ ນະຄອນຫຼວງ.

ການເລືອກຕັ້ງຄັ້ງນີ້, ໃນຈຳນວນພົນລະເມືອງລາວ 7.155.315 ຄົນ, ຍິງ 3.557.270 ຄົນ, ໃນນີ້ ມີຜູ້ມີສິດປ່ອນບັດເລືອກຕັ້ງໃນທົ່ວປະເທດທັງໝົດ 4.053.151 ຄົນ, ໄດ້ມີຜູ້ໄປໃຊ້ສິດປ່ອນບັດເລືອກຕັ້ງຕົວຈິງໃນມື້ເລືອກຕັ້ງ ຈຳນວນ 3.973.017 ຄົນ, ກວມເອົາ 98,02 ສ່ວນຮ້ອຍ ຂອງຈໍານວນຜູ້ມີສິດປ່ອນບັດເລືອກຕັ້ງ ທັງໝົດ. ມີໜ່ວຍປ່ອນບັດເລືອກຕັ້ງທັງໝົດ 7,217 ໜ່ວຍ, ໃນນີ້ ມີໜ່ວຍປ່ອນບັດເລືອກຕັ້ງຢູ່ຕ່າງປະເທດທັງໝົດ 40 ໜ່ວຍ, ຊຶ່ງມີຜູ້ມີສິດປ່ອນບັດເລືອກຕັ້ງ 13.404 ຄົນ, ຍິງ 5.493 ຄົນ ໃນນີ້ມີຜູ້ໄປໃຊ້ສິດຕົວຈິງທັງ ໝົດ 13.283 ຄົນ, ຍິງ 5.423 ຄົນ, ເທົ່າກັບ 99 ສ່ວນຮ້ອຍ.

ໂດຍປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການກ່ຽວກັບການເລືອກຕັ້ງ, ຄະນະກຳມະການເລືອກຕັ້ງຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ ກໍຄື ຄະນະຮັບຜິດຊອບບັນດາໜ່ວຍເລືອກຕັ້ງ ໄດ້ດຳເນີນການນັບຄະແນນ ແລະ ສະຫຼຸບລາຍງານຕໍ່ ຄະນະກຳມະການເລືອກຕັ້ງຂັ້ນເມືອງ ເພື່ອສະຫຼຸບສັງລວມຜົນຂອງການເລືອກຕັ້ງ ຢູ່ໃນຂອບເຂດຄວາມຮັບຜິດ ຊອບຂອງຕົນຢ່າງເປັນທາງການ ໃຫ້ແກ່ຄະນະກຳມະການເລືອກຕັ້ງຂັ້ນແຂວງ ເພື່ອສັງລວມຜົນການເລືອກຕັ້ງດັ່ງກ່າວ.

ໂດຍອີງຕາມການລາຍງານຂອງຄະນະກຳມະການເລືອກຕັ້ງຂັ້ນແຂວງໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ, ຄະນະກຳມະການເລືອກຕັ້ງລະດັບຊາດ ໄດ້ສະຫຼຸບສັງລວມ, ຄົ້ນຄວ້າ, ພິຈາລະນາ, ຕົກລົງ ແລະ ໄດ້ອອກປະກາດແຈ້ງການກ່ຽວກັບລາຍຊື່ຂອງຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບການເລືອກຕັ້ງເປັນສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ IX ຢູ່ແຕ່ລະເຂດເລືອກຕັ້ງຕາມມະຕິສະບັບ ເລກທີ 20/ຄລຊ, ລົງວັນທີ 3 ມີນາ 2021. ຕໍ່ໄປນີ້, ຂ້າພະເຈົ້າ ຂໍແຈ້ງໃຫ້ບັນດາທ່ານຊາບກ່ຽວກັບລາຍລະອຽດຜົນຂອງການເລືອກຕັ້ງດັ່ງນີ້:

I. ຜົນຂອງການເລືອກຕັ້ງສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ IX:

ກ. ກ່ຽວກັບຄຸນລັກສະນະຂອງຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບເລືອກຕັ້ງເປັນ ສສຊ ຊຸດທີ IX:

ຄຸນລັກສະນະຂອງບັນດາທ່ານຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບເລືອກຕັ້ງເປັນສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ IX ປະກອບມີດັ່ງນີ້:

1) ຈາກຈຳນວນຜູ້ລົງສະໝັກຮັບເລືອກຕັ້ງທັງໝົດ 224 ທ່ານ, ຍິງ 49 ທ່ານ (ກວມເອົາ 22 ສ່ວນຮ້ອຍ ຂອງຈຳນວນຜູ້ສະໝັກ);

 • – ຈຳນວນຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບເລືອກຕັ້ງເປັນ ສສຊ ຊຸດທີ IX ມີທັງໝົດ 164 ທ່ານ, ເປັນຍິງ 36 ທ່ານ ກວມເອົາ 21,95 ສ່ວນຮ້ອຍ ຂອງຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບການເລືອກຕັ້ງ
 • – ຜູ້ສະໝັກຈາກສູນກາງ ມີ 64 ທ່ານ, ຍິງ 11 ທ່ານ;
 • – ຜູ້ສະໝັກຈາກທ້ອງຖິ່ນ ມີ 100 ທ່ານ, ຍິງ 25 ທ່ານ;
 • – ສສຊ ຊຸດ ທີ VIII ສືບຕໍ່ສະໝັກໄດ້ ມີ 42 ທ່ານ, ຍິງ 14 ທ່ານ;
 • – ຈາກລັດວິສະຫະກິດ ມີ 3 ທ່ານ, ຍິງ 0 ທ່ານ;
 • – ຈາກທຸລະກິດ ພາກເອກະຊົນ ມີ 6 ທ່ານ, ຍິງ 1 ທ່ານ;

2) ຊົນເຜົ່າແຍກຕາມ 4 ໝວດພາສາ :

 • – ລາວ – ໄຕ ມີ 135 ທ່ານ, ຍິງ 30 ທ່ານ;
 • – ມອນ – ຂະແມ ມີ 21 ທ່ານ, ຍິງ 6 ທ່ານ;
 • – ມົ້ງ – ອິ້ວມຽນ ມີ 6 ທ່ານ, ຍິງ 0 ທ່ານ;
 • – ຈີນ – ຕິເບດ ມີ 2 ທ່ານ, ຍິງ 0ທ່ານ;

3) ອາຍຸກະສຽນ :

 • – 45 ປີ ລົງມາ ມີ 19 ທ່ານ, ຍິງ 7 ທ່ານ;
 • – 46 – 55 ປີ ມີ 75 ທ່ານ, ຍິງ 22 ທ່ານ;
 • – 56 – 60 ປີ ມີ 59 ທ່ານ, ຍິງ 6 ທ່ານ;
 • – 61 ປີ ຂຶ້ນໄປ ມີ 11 ທ່ານ, ຍິງ 1 ທ່ານ.

4) ລະດັບການສຶກສາ :

 • – ມັດທະຍົມຕົ້ນ ມີ 3 ທ່ານ, ຍິງ 1 ທ່ານ;
 • – ມັດທະຍົມປາຍ ມີ 161 ທ່ານ, ຍິງ 35 ທ່ານ.

5) ລະດັບວິຊາສະເພາະ :

 • – ຊັ້ນກາງ ມີ 3 ທ່ານ, ຍິງ 0 ທ່ານ;
 • – ຊັ້ນສູງ ມີ 17 ທ່ານ, ຍິງ 4 ທ່ານ;
 • – ປະລິນຍາຕີ ມີ 36 ທ່ານ, ຍິງ 11 ທ່ານ;
 • – ປະລິນຍາໂທ ມີ 77 ທ່ານ, ຍິງ 17 ທ່ານ;
 • – ປະລິນຍາເອກ ມີ 31 ທ່ານ, ຍິງ 4 ທ່ານ;

6) ລະດັບທິດສະດີ :

 • – 45 ວັນ ມີ 2 ທ່ານ, ຍິງ 0 ທ່ານ;
 • – ຂັ້ນຕົ້ນ ມີ 3 ທ່ານ, ຍິງ 0 ທ່ານ;
 • – ຂັ້ນກາງ ມີ 5 ທ່ານ, ຍິງ 2 ທ່ານ;
 • – ຂັ້ນສູງ ມີ 149 ທ່ານ, ຍິງ 34 ທ່ານ;
 • – ບໍ່ໄດ້ຜ່ານ ມີ 5 ທ່ານ, ຍິງ 0 ທ່ານ;

ຂ. ກ່ຽວກັບລາຍຊື່ຜູ້ໄດ້ຮັບການເລືອກຕັ້ງເປັນສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ IX ໃນແຕ່ລະເຂດເລືອກຕັ້ງ:

I. ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 01 ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນຈຳນວນ 18 ທ່ານ, ຍິງ 05 ທ່ານ.

 • 1. ທ່ານ ປອ. ໄຊສົມພອນ ພົມວິຫານ
 • 2. ທ່ານ ປອ. ອານຸພາບ ຕຸນາລົມ
 • 3. ທ່ານ ຮສ.ປອ. ລິນຄຳ ດວງສະຫວັນ
 • 4. ທ່ານ ບຸນຕາ ເທບພະວົງ
 • 5. ທ່ານ ປອ. ເກດແກ້ວ ສີຫາລາດ
 • 6. ທ່ານ ໄຊຄຳ ອຸ່ນມີໄຊ
 • 7. ທ່ານ ຮສ. ວຽງວິໄລ ທ່ຽງຈັນໄຊ
 • 8. ທ່ານ ບຸນທາມ ພຸດທະວົງສາ
 • 9. ທ່ານ ນາງ ເກດມະນີ ບັນດາສັກ
 • 10. ທ່ານ ປອ. ນາງ ວາລີ ເວດສະພົງ
 • 11. ທ່ານ ນາງ ສົມພຽນ ວົງໄຊ
 • 12. ທ່ານ ນາງ ວິໄຊ ສຣິດທິຣາດ
 • 13. ທ່ານ ພັທ. ຈັນທະລາ ອຸດົມສຸກ
 • 14. ທ່ານ ທອງສະຫວັນ ມີບຸນ
 • 15. ທ່ານ ຄຳຜ່ອງ ແສງສະຫວ່າງ
 • 16. ທ່ານ ປອ. ແອງພອນ ແພງສຸວັນ
 • 17. ທ່ານ ນາງ ສົມປະເສີດ ສີຫາລາດ
 • 18. ທ່ານ ທະນົງສິດ ເມືອງຈັນ

II. ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 02 ແຂວງຜົ້ງສາລີ ຈຳນວນ 06 ທ່ານ, ຍິງ 01 ທ່ານ.

 • 1. ທ່ານ ທອງສີ ເສົາສຸລິພົມ
 • 2. ທ່ານ ຄຳມ່ວນ ຊົມສີຫາປັນຍາ
 • 3. ທ່ານ ສົມຈິດ ຫັບລາກອນ
 • 4. ທ່ານ ສີສູນທອນ ສ.ຜາບມີໄຊ
 • 5. ທ່ານ ນາງ ຈັນມະນີ ດວງຜາສຸກ
 • 6. ທ່ານ ອູ່ຄຳ ຕຸລາພັນ

III. ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 03 ແຂວງຫຼວງນ້ຳທາ ຈຳນວນ 06 ທ່ານ, ຍິງ 01 ທ່ານ.

 • 1. ທ່ານ ຄຳຟອງ ອິນມານີ
 • 2. ທ່ານ ພົຈວ.ປອ. ວົງສັກ ພັນທະວົງ
 • 3. ທ່ານ ພັອ.ປອ. ວັນທອນ ສຸລິສັກ
 • 4. ທ່ານ ກົງເພັດ ແກ້ວບົວພາ
 • 5. ທ່ານ ນາງ ເກສອນ ແສງຍະວົງ
 • 6. ທ່ານ ຈັນທະສຸລີນ ໝັ້ນປະດິດ

IV. ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 04 ແຂວງອຸດົມໄຊ ຈຳນວນ 07 ທ່ານ, ຍິງ 01 ທ່ານ.

 • 1. ທ່ານ ຄຳດີ ວົງລ້ອມ
 • 2. ທ່ານ ດຣ. ຄຳຈັນ ໂສຕາປະເສີດ
 • 3. ທ່ານ ນາງ ຄຳພອນ ພິມມະຈັນ
 • 4. ທ່ານ ເລື່ອມ ສົມສີວິໄລ
 • 5. ທ່ານ ນີສິດ ແກ້ວປັນຍາ
 • 6. ທ່ານ ພັທ. ສອນວິໄລ ຕຸລາທອງ
 • 7. ທ່ານ ຄຳມະນີ ໄຊດວງຕາ

V. ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 05 ແຂວງບໍ່ແກ້ວ ຈຳນວນ 06 ທ່ານ, ຍິງ 02 ທ່ານ.

 • 1. ທ່ານ ຈອມສີ ລັດຕະນະປັນ
 • 2. ທ່ານ ນາງ ທຸມມາລີ ວົງພະຈັນ
 • 3. ທ່ານ ພັທ. ຫຸມແພງ ອິນທະຈັກ
 • 4. ທ່ານ ດຣ. ວິລະພັນ ສີລິທຳ
 • 5. ທ່ານ ນາວ ບົວຄົມ ຂານສຸວົງ
 • 6. ທ່ານ ພັທ. ເນັ່ງສີດາ ເບຼຍລີມົວ

VI. ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 06 ແຂວງຫຼວງພະບາງ ຈຳນວນ 10 ທ່ານ, ຍິງ 03 ທ່ານ.

 • 1. ທ່ານ ວົງສະຫວັນ ເທບພະຈັນ
 • 2. ທ່ານ ປອ. ສີນາວາ ສຸພານຸວົງ
 • 3. ທ່ານ ນາງ ມະນີວັນ ເຢຍປາວເຮີ
 • 4. ທ່ານ ນາງ ວຽນວິໄລ ດີລະພັນ
 • 5. ທ່ານ ນາງ ວັນດີ ບຸດທະສະວົງ
 • 6. ທ່ານ ປອ. ກໍລະກັນ ພົມມະວົງ
 • 7. ທ່ານ ສົມພອນ ສີອຸດົມພັນ
 • 8. ທ່ານ ສົມມາລີ ຄຳເກັ່ງ
 • 9. ທ່ານ ປອ. ວົງເພັດ ອຸດົມລິດ
 • 10. ທ່ານ ພັອ. ສີວິໄລ ເພັງສັນຕິສຸກ

VII. ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 07 ແຂວງໄຊຍະບູລີ ຈຳນວນ 09 ທ່ານ, ຍິງ 01 ທ່ານ.

 • 1. ທ່ານ ພົທ. ສຸວອນ ເລືອງບຸນມີ
 • 2. ທ່ານ ປອ. ລີເບິ ລີບົວຢາວ
 • 3. ທ່ານ ເພັງນິລັນ ຄຳພັນເພັງ
 • 4. ທ່ານ ປອ. ບຸນຕາ ອ່ອນນາວົງ
 • 5. ທ່ານ ດຣ. ບຸນລ້ອມ ແກ້ວບົວໂຮມ
 • 6. ທ່ານ ບຸນລ້ວນ ຊົມສີຫາປັນຍາ
 • 7. ທ່ານ ຈັດຕະວາ ແກ້ວຄຳເພັດ
 • 8. ທ່ານ ສົມມະນາ ປິ່ນທິບ
 • 9. ທ່ານ ນາງ ວັນນາ ພົມວິສອນ

VIII. ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 8 ແຂວງຫົວພັນ ຈໍານວນ 07 ທ່ານ, ຍິງ 02 ທ່ານ.

 • 1. ທ່ານ ນາງ ອຳໄພວອນ ລ້ອມບຸນແພງ
 • 2. ທ່ານ ຄຳແພງ ວິລະພັນ
 • 3. ທ່ານ ຄອນປະພັນ ເລືອງສີຈັນທອງ
 • 4. ທ່ານ ແກ້ວຈະເລີນ ເຊ່ຍຢິ້ງຢ່າງ
 • 5. ທ່ານ ປອ. ສະຖາບັນດິດ ອິນສີຊຽງໃໝ່
 • 6. ທ່ານ ສີຄຳ ບຸນມີໄຊ
 • 7. ທ່ານ ນາງ ສວຍເພັດ ທອງສົມບັດ

IX. ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 09 ແຂວງຊຽງຂວາງ ຈຳນວນ 07 ທ່ານ, ຍິງ 01 ທ່ານ.

 • 1. ທ່ານ ບຸນໂຮມ ເທດທານີ
 • 2. ທ່ານ ວຽງໄຊ ສີວິໄລ
 • 3. ທ່ານ ວຽງແກ້ວ ວັນນະຈັກ
 • 4. ທ່ານ ປອ. ໄມສີ ວຽງວິໄລ
 • 5. ທ່ານ ຄຳແພງ ທຳມະວອນ
 • 6. ທ່ານ ປອ. ຄຳແສນ ສີສະວົງ
 • 7. ທ່ານ ນາງ ສົດທິດາ ທິບມູນຕາລີ

X. ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 10 ແຂວງວຽງຈັນ ຈຳນວນ 10 ທ່ານ, ຍິງ 01 ທ່ານ.

 • 1. ທ່ານ ສຈ.ປອ. ຈະເລີນ ເຢຍປາວເຮີ
 • 2. ທ່ານ ບຸນສອນ ເພັດລາວັນ
 • 3. ທ່ານ ລຳໄມ ກູດລາວົງ
 • 4. ທ່ານ ພັອ.ປອ. ພູທອນ ວໍລະເພັດ
 • 5. ທ່ານ ບົວຄຳ ຫຼວງອາໄພ
 • 6. ທ່ານ ຂັນເພັດ ບຸນຕ່ຳ
 • 7. ທ່ານ ສຈ.ປອ. ຫົງຄຳ ສຸວັນນະວົງ
 • 8. ທ່ານ ນາງ ມະໄລສີ ທຳມະໂຄດ
 • 9. ທ່ານ ພັທ. ບຸນນຳ ຈັນທອງສີ
 • 10. ທ່ານ ດຣ. ອິນປອນ ມະນີແສງ

XI. ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 11 ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ ຈຳນວນ 07 ທ່ານ, ຍິງ 02 ທ່ານ.

 • 1. ທ່ານ ນາງ ປິ່ງຄຳ ລາຊະສິມມາ
 • 2. ທ່ານ ປອ. ສຸວັນນີ ໄຊຊະນະ
 • 3. ທ່ານ ເລື່ອນວິໄລ ຈັນທະລາພັນ
 • 4. ທ່ານ ພັອ. ຄຳສາຍ ພັນດານຸວົງ
 • 5. ທ່ານ ໜູພັນ ອຸດສາ
 • 6. ທ່ານ ນາງ ຂັນທອງ ພັນທະຈັກ
 • 7. ທ່ານ ອຸດົມ ວົງໄກສອນ

XII. ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 12 ແຂວງຄຳມ່ວນ ຈຳນວນ 09 ທ່ານ, ຍິງ 02 ທ່ານ.

 • 1. ທ່ານ ຄຳໃບ ດຳລັດ
 • 2. ທ່ານ ບຸນມີ ພິມມະສອນ
 • 3. ທ່ານ ປອ. ໄຊນະຄອນ ອິນທະວົງ
 • 4. ທ່ານ ນາງ ບັງອອນ ໄຊຍະສິດ
 • 5. ທ່ານ ສຈ.ປອ.ດຣ. ມາຍຟອງ ມາຍຊາຍ
 • 6. ທ່ານ ໂຕເຊິນ ອຸດທັດສີ
 • 7. ທ່ານ ທະນົງສິນ ກັນລະຍາ
 • 8. ທ່ານ ນາງ ອາລີ ບົວຈຸມ
 • 9. ທ່ານ ສະເຫຼີມສັກ ແກ້ວຈັນທະລາ

XIII. ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 13 ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ຈຳນວນ 20 ທ່ານ, ຍິງ 04 ທ່ານ.

 • 1. ທ່ານ ປອ. ນາງ ສູນທອນ ໄຊຍະຈັກ
 • 2. ທ່ານ ກົງແກ້ວ ມີວໍລະຈັກ
 • 3. ທ່ານ ຄຳຜັນ ຄູນສະຫວັນ
 • 4. ທ່ານ ຈັນທະວົງ ແສນອາມາດມົນຕີ
 • 5. ທ່ານ ພອນສາຍ ວິໄລເມັ້ງ
 • 6. ທ່ານ ສັນຍາ ປຣະເສີດ
 • 7. ທ່ານ ພົຈວ.ປອ. ມາລາ ວິລະຈິດ
 • 8. ທ່ານ ສະແຫວງ ນັນທະວົງ
 • 9. ທ່ານ ທອງໄສ ອິນທິແສງ
 • 10. ທ່ານ ປອ. ນາງ ບົວໄຂ ເພັງພະຈັນ
 • 11. ທ່ານ ພັທ. ຄູນສະໄໝ ລິນສັນຍາ
 • 12. ທ່ານ ໄຊນະເດດ ຜຸຍຍະວົງ
 • 13. ທ່ານ ປອ. ສຸລາພອນ ອິນທະວົງ
 • 14. ທ່ານ ຄຳປານ ເຄນວົງສັກ
 • 15. ທ່ານ ປອ. ສຸກສະຫວັນ ໄຊສົມບັດ
 • 16. ທ່ານ ນາງ ໄຊຊົມຊື່ນ ໂພທິສານ
 • 17. ທ່ານ ວໍລະສິດ ສີວົງດາວ
 • 18. ທ່ານ ນາງ ຫົງຄຳ ໄຊຍະຄົມ
 • 19. ທ່ານ ພັທ. ແສງກາ ສຸວັນນະຄົງ
 • 20. ທ່ານ ພູຂົງ ຈິດຮູບໂລກ

XIV. ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 14 ແຂວງສາລະວັນ ຈຳນວນ 09 ທ່ານ, ຍິງ 02 ທ່ານ.

 • 1. ທ່ານ ສີເຮັງ ຫອມສົມບັດ
 • 2. ທ່ານ ສຸບັນ ສະວະບຸດ
 • 3. ທ່ານ ຄຳສິງ ໄຊສົມແພງ
 • 4. ທ່ານ ປະເດີມພອນ ສົນທະນີ
 • 5. ທ່ານ ຂັນໄຊ ລັດຖະເຮົ້າ
 • 6. ທ່ານ ນາງ ພອນເພັດ ອຸ່ນແກ້ວ
 • 7. ທ່ານ ສາຍສະໝອນ ອິນທິເສນ
 • 8. ທ່ານ ນາງ ທອງໃບ ໄຊຍະສານ
 • 9. ທ່ານ ສຸກສະຫວັນ ຈັນທິສຸກ

XV. ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 15 ແຂວງຈຳປາສັກ ຈຳນວນ 15 ທ່ານ, ຍິງ 03 ທ່ານ.

 • 1. ທ່ານ ສົມມາດ ພົລເສນາ
 • 2. ທ່ານ ສາຍທອງ ໄຊຍະວົງ
 • 3. ທ່ານ ພົຈວ. ສາຍໃຈ ກົມມະສິດ
 • 4. ທ່ານ ອຳໄພ ຈິດມານົນ
 • 5. ທ່ານ ຈັນທະບຸນ ສຸກອາລຸນ
 • 6. ທ່ານ ນາງ ບຸນມີ ຈຸນລະຈັກ
 • 7. ທ່ານ ແກ້ວລັດຕະນະ ສີຫາວົງ
 • 8. ທ່ານ ປອ. ນາງ ຈັນໂສດາ ພອນທິບ
 • 9. ທ່ານ ປອ. ສົມໄຊ ສີຫາຈັກ
 • 10. ທ່ານ ມະນີວົງ ແສນລາດ
 • 11. ທ່ານ ຄຳໄຕ ແກ້ວດວງດີ
 • 12. ທ່ານ ພັທ. ສີວິໄລ ແກ້ວປະເສີດ
 • 13. ທ່ານ ປອ. ໄຊບັນດິດ ຣາຊະພົນ
 • 14. ທ່ານ ປອ. ສົມສັກ ແສງສັກດາ
 • 15. ທ່ານ ນາງ ບຸນສຸວັນ ໂພໄຊຊະນະສັກ

XVI. ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 16 ແຂວງເຊກອງ ຈຳນວນ 06 ທ່ານ, ຍິງ 02 ທ່ານ.

 • 1. ທ່ານ ດົງເພັດ ພະຍົນ
 • 2. ທ່ານ ນາງ ທັດສະດາພອນ ຈັນທະມາດ
 • 3. ທ່ານ ປອ. ແພງສີ ສີລາວີ
 • 4. ທ່ານ ນາງ ໄຮມະນີ ວົງໜໍ່ແກ້ວ
 • 5. ທ່ານ ຄຳປະສິດ ເທບວົງສາ
 • 6. ທ່ານ ພັທ. ສີດາວົງ ດວງປານີ

XVII. ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 17 ແຂວງອັດຕະປື ຈຳນວນ 06 ທ່ານ, ຍິງ 02 ທ່ານ.

 • 1. ທ່ານ ນາງ ມີນາພອນ ໄຊສົມພູ
 • 2. ທ່ານ ມະນີໂສ ຊາມຸນຕີ
 • 3. ທ່ານ ນາງ ພອນມະນີ ຂຽນໄຊນະວົງ
 • 4. ທ່ານ ຄຳປະສົງ ລາດຊະຈັກ
 • 5. ທ່ານ ສຸກສຳລານ ໄຊຍະແສງ
 • 6. ທ່ານ ພັທ.ປອ. ບຸນຊູ ສຸລິນັນທອງ

XVIII. ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 18 ແຂວງໄຊສົມບູນ ຈຳນວນ 06 ທ່ານ, ຍິງ 01 ທ່ານ.

 • 1. ທ່ານ ແດງ ປະທຸມທອງ
 • 2. ທ່ານ ທັນຕາ ກອງຜາລີ
 • 3. ທ່ານ ພັທ. ວິໄຊທໍ່ ເພຍຫຼວງຈົ່ງເສີ
 • 4. ທ່ານ ພົຈວ. ສົມວັນ ທຳມາໄຊ
 • 5. ທ່ານ ນາງ ຂັນກາບ ໄຊຍະກຸມມານ
 • 6. ທ່ານ ພັອ. ຄຳດອນ ຈັນທະວົງ

II. ຜົນຂອງການເລືອກຕັ້ງ ສສຂ ຊຸດທີ II:

ຕໍ່ກັບຜົນຂອງການເລືອກຕັ້ງ ສສຂ, ພາຍຫຼັງທີ່ໄດ້ຮັບການສະຫຼຸບລາຍງານຜົນຂອງການເລືອກຕັ້ງຢູ່ໃນແຕ່ລະເມືອງ, ຄະນະກຳມະການເລືອກຕັ້ງຂັ້ນແຂວງ ໄດ້ສັງລວມລາຍງານມາເຖິງຄະນະກຳມະການເລືອກຕັ້ງລະດັບຊາດເພື່ອຊາບຢ່າງເປັນທາງການ. ຄະນະກຳມະການເລືອກຕັ້ງລະດັບຊາດ ໄດ້ພິຈາລະນາຮັບຮອງເອົາຜົນຂອງການເລືອກຕັ້ງສະມາຊິກສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ ຊຸດທີ II ຕາມປະກາດແຈ້ງການສະບັບເລກທີ 21/ຄລຊ, ລົງວັນທີ 3 ມີນາ 2021. ສ່ວນການປະກາດແຈ້ງການລາຍຊື່ ສສຂ ໃນແຕ່ລະແຂວງອັນລະອຽດນັ້ນ, ຄະນະກໍາມະການເລືອກຕັ້ງລະດັບຊາດ ມອບໃຫ້ຄະນະກຳມະການເລືອກຕັ້ງຂັ້ນແຂວງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເປັນຜູ້ປະກາດ. ສຳລັບການຖະແຫຼງຂ່າວຄັ້ງນີ້ ຈະສັງລວມກ່ຽວກັບຄຸນລັກສະນະຂອງຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບການເລືອກຕັ້ງເປັນ ສສຂ ໃນທົ່ວປະເທດ ແລະ ຈໍານວນຜູ້ໄດ້ຮັບການເລືອກຕັ້ງຢູ່ໃນແຕ່ລະແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ແລະ ໃນແຕ່ລະເມືອງເທົ່ານັ້ນ,ຊຶ່ງຂ້າພະເຈົ້າ ຂໍແຈ້ງໃຫ້ຊາບດັ່ງນີ້:

ກ. ຄຸນລັກສະນະຂອງຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບເລືອກຕັ້ງເປັນ ສສຂ ຊຸດທີ II:

1. ຈຳນວນຜູ້ລົງສະໝັກມີທັງໝົດ 788 ທ່ານ, ຍິງ 227 ທ່ານ (ແມ່ຍິງກວມເອົາ 29%);

 • – ຈຳນວນຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບເລືອກຕັ້ງເປັນ ສສຂ ມີ 492 ທ່ານ, ຍິງ 150 ທ່ານ (ແມ່ຍິງກວມເອົາ 30,48%)
 • – ຈາກພະແນກການຂອງແຂວງ ມີ 174 ທ່ານ, ຍິງ 55 ທ່ານ;
 • – ຈາກຂັ້ນເມືອງ ມີ 307 ທ່ານ, ຍິງ 92 ທ່ານ;
 • – ຈາກທຸລະກິດພາກເອກະຊົນ ມີ 11 ທ່ານ, ຍິງ 3 ທ່ານ

2. ຊົນເຜົ່າແຍກຕາມ 4 ໝວດພາສາ :

 • – ລາວ – ໄຕ ມີ 355 ທ່ານ, ຍິງ 115 ທ່ານ;
 • – ມອນ – ຂະແມ ມີ 85 ທ່ານ, ຍິງ 28 ທ່ານ;
 • – ມົ້ງ – ອິ້ວມຽນ ມີ 35 ທ່ານ, ຍິງ 4 ທ່ານ;
 • – ຈີນ – ຕີເບດ ມີ 17 ທ່ານ, ຍິງ 3 ທ່ານ.

3. ອາຍຸກະສຽນ :

 • – 45 ປີ ລົງມາ ມີ 166 ທ່ານ, ຍິງ 73 ທ່ານ;
 • – 46 – 55 ປີ ມີ 256 ທ່ານ, ຍິງ 64 ທ່ານ;
 • – 56 – 60 ປີ ມີ 70 ທ່ານ, ຍິງ 13 ທ່ານ;

4. ລະດັບການສຶກສາ :

 • – ມັດທະຍົມຕົ້ນ ມີ 16 ທ່ານ, ຍິງ 5 ທ່ານ;
 • – ມັດທະຍົມປາຍ ມີ 476 ທ່ານ, ຍິງ 145 ທ່ານ;

5. ລະດັບວິຊາສະເພາະ :

 • – ຊັ້ນຕົ້ນ ມີ 10 ທ່ານ, ຍິງ 2 ທ່ານ;
 • – ຊັ້ນກາງ ມີ 44 ທ່ານ, ຍິງ 16 ທ່ານ;
 • – ຊັ້ນສູງ ມີ 109 ທ່ານ, ຍິງ 41 ທ່ານ;
 • – ປະລິນຍາຕີ ມີ 209 ທ່ານ, ຍິງ 74 ທ່ານ;
 • – ປະລິນຍາໂທ ມີ 111 ທ່ານ, ຍິງ 16 ທ່ານ;
 • – ປະລິນຍາເອກ ມີ 9 ທ່ານ, ຍິງ 1 ທ່ານ;

6. ລະດັບທິດສະດີ :

 • – 45 ວັນ ມີ 48 ທ່ານ, ຍິງ 10 ທ່ານ;
 • – ຂັ້ນຕົ້ນ ມີ 27 ທ່ານ, ຍິງ 11 ທ່ານ;
 • – ຂັ້ນກາງ ມີ 133 ທ່ານ, ຍິງ 51 ທ່ານ;
 • – ຂັ້ນສູງ ມີ 273 ທ່ານ, ຍິງ 73 ທ່ານ;
 • – ບໍ່ຜ່ານ ມີ 13 ທ່ານ, ຍິງ 5 ທ່ານ.

ຂ. ຈໍານວນຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບເລືອກຕັ້ງເປັນ ສສຂ ແຕ່ລະແຂວງ ແລະ ເມືອງ:

I. ເຂດ 01 ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຈໍານວນ 31 ທ່ານ, ຍິງ 8 ທ່ານ.

 • 1. ເມືອງຈັນທະບູລີ ຈໍານວນ 4 ທ່ານ, ຍິງ 1 ທ່ານ.
 • 2. ເມືອງສີໂຄດຕະບອງ ຈໍານວນ 4 ທ່ານ, ຍິງ 1 ທ່ານ.
 • 3. ເມືອງໄຊເສດຖາ ຈໍານວນ 4 ທ່ານ, ຍິງ 1 ທ່ານ.
 • 4. ເມືອງສີສັດຕະນາກ ຈໍານວນ 4 ທ່ານ, ຍິງ 2 ທ່ານ.
 • 5. ເມືອງນາຊາຍທອງ ຈໍານວນ 3 ທ່ານ, ຍິງ 0 ທ່ານ.
 • 6. ເມືອງໄຊທານີ ຈໍານວນ 3 ທ່ານ, ຍິງ 1 ທ່ານ.
 • 7. ເມືອງຫາດຊາຍຟອງ ຈໍານວນ 3 ທ່ານ, ຍິງ 1 ທ່ານ.
 • 8. ເມືອງສັງທອງ ຈໍານວນ 3 ທ່ານ, ຍິງ 1 ທ່ານ.
 • 9. ເມືອງປາກງື່ມ ຈໍານວນ 3 ທ່ານ, ຍິງ 0 ທ່ານ.

II. ເຂດ 02 ແຂວງຜົ້ງສາລີ ຈໍານວນ 24 ທ່ານ, ຍິງ 6 ທ່ານ.

 • 1. ເມືອງຜົ້ງສາລີ ຈໍານວນ 3 ທ່ານ, ຍິງ 1 ທ່ານ.
 • 2. ເມືອງຂວາ ຈໍານວນ 4 ທ່ານ, ຍິງ 1 ທ່ານ.
 • 3. ເມືອງໃໝ່ ຈໍານວນ 4 ທ່ານ, ຍິງ 1 ທ່ານ.
 • 4. ເມືອງສໍາພັນ ຈໍານວນ 3 ທ່ານ, ຍິງ 0 ທ່ານ.
 • 5. ເມືອງບຸນເໜືອ ຈໍານວນ 4 ທ່ານ, ຍິງ 1 ທ່ານ.
 • 6. ເມືອງຍອດອູ ຈໍານວນ 3 ທ່ານ, ຍິງ 1 ທ່ານ.
 • 7. ເມືອງບຸນໃຕ້ ຈໍານວນ 3 ທ່ານ,ຍິງ 1 ທ່ານ.

III. ເຂດ 03 ແຂວງຫຼວງນໍ້າທາ ຈໍານວນ 21 ທ່ານ, ຍິງ 6 ທ່ານ.

 • 1. ເມືອງຫຼວງນໍ້າທາ ຈໍານວນ 5 ທ່ານ, ຍິງ 1 ທ່ານ.
 • 2. ເມືອງສິງຈໍານວນ 4 ທ່ານ, ຍິງ 2 ທ່ານ.
 • 3. ເມືອງລອງ ຈໍານວນ 4 ທ່ານ, ຍິງ 1 ທ່ານ.
 • 4. ເມືອງວຽງພູຄາ ຈໍານວນ 4 ທ່ານ, ຍິງ 1 ທ່ານ.
 • 5. ເມືອງນາແລ ຈໍານວນ 4 ທ່ານ, ຍິງ 1 ທ່ານ.

IV. ເຂດ 04 ແຂວງອຸດົມໄຊ ຈໍານວນ 25 ທ່ານ, ຍິງ 9 ທ່ານ.

 • 1. ເມືອງໄຊ ຈໍານວນ 4 ທ່ານ, ຍິງ 1 ທ່ານ.
 • 2. ເມືອງຫຼາ ຈໍານວນ 4 ທ່ານ, ຍິງ 2 ທ່ານ.
 • 3. ເມືອງນາໝໍ້ ຈໍານວນ 4 ທ່ານ, ຍິງ 2 ທ່ານ.
 • 4. ເມືອງງາ ຈໍານວນ 4 ທ່ານ, ຍິງ 1 ທ່ານ.
 • 5. ເມືອງແບງ ຈໍານວນ 3 ທ່ານ, ຍິງ 1 ທ່ານ.
 • 6. ເມືອງຮຸນ ຈໍານວນ 3 ທ່ານ, ຍິງ 1 ທ່ານ.
 • 7. ເມືອງປາກແບງ ຈໍານວນ 3 ທ່ານ, ຍິງ 1 ທ່ານ.

V. ເຂດ 05 ແຂວງບໍ່ແກ້ວ ຈໍານວນ 21 ທ່ານ, ຍິງ 6 ທ່ານ.

 • 1. ເມືອງຫ້ວຍຊາຍ ຈໍານວນ 4 ທ່ານ, ຍິງ 1 ທ່ານ.
 • 2. ເມືອງຕົ້ນເຜິ້ງ ຈໍານວນ 4 ທ່ານ, ຍິງ 1 ທ່ານ.
 • 3. ເມືອງເມີງ ຈໍານວນ 5 ທ່ານ, ຍິງ 2 ທ່ານ.
 • 4. ເມືອງ ປາກທາ ຈໍານວນ 4 ທ່ານ, ຍິງ 1 ທ່ານ.
 • 5. ເມືອງ ຜາອຸດົມ ຈໍານວນ 4 ທ່ານ, ຍິງ 1 ທ່ານ.

VI. ເຂດ 06 ແຂວງຫຼວງພະບາງ ຈໍານວນ 33 ທ່ານ, ຍິງ 9 ທ່ານ.

 • 1. ນະຄອນຫຼວງພະບາງ ຈໍານວນ 3 ທ່ານ, ຍິງ 1 ທ່ານ.
 • 2. ເມືອງຊຽງເງິນ ຈໍານວນ 3 ທ່ານ, ຍິງ 0 ທ່ານ.
 • 3. ເມືອງນານ ຈໍານວນ 3 ທ່ານ, ຍິງ 1 ທ່ານ.
 • 4. ເມືອງປາກອູ ຈໍານວນ 3 ທ່ານ, ຍິງ 1 ທ່ານ.
 • 5. ເມືອງນໍ້າບາກ ຈໍານວນ 3 ທ່ານ, ຍິງ 0 ທ່ານ.
 • 6. ເມືອງງອຍ ຈໍານວນ 3 ທ່ານ, ຍິງ 0 ທ່ານ.
 • 7. ເມືອງປາກແຊງ ຈໍານວນ 3 ທ່ານ, ຍິງ 1 ທ່ານ.
 • 8. ເມືອງໂພນໄຊ ຈໍານວນ 3 ທ່ານ, ຍິງ 1 ທ່ານ.
 • 9. ເມືອງຈອມເພັດ ຈໍານວນ 3 ທ່ານ, ຍິງ 2 ທ່ານ.
 • 10. ເມືອງວຽງຄຳ ຈໍານວນ 2 ທ່ານ, ຍິງ 1 ທ່ານ.
 • 11. ເມືອງພູຄູນ ຈໍານວນ 2 ທ່ານ, ຍິງ 1 ທ່ານ.
 • 12. ເມືອງໂພນທອງ ຈໍານວນ 2 ທ່ານ, ຍິງ 0 ທ່ານ.

VII. ເຂດ 07 ແຂວງໄຊຍະບູລີ ຈໍານວນ 32 ທ່ານ, ຍິງ 11 ທ່ານ.

 • 1. ເມືອງໄຊຍະບູລີ ຈໍານວນ 3 ທ່ານ, ຍິງ 1 ທ່ານ.
 • 2. ເມືອງຄອບ ຈໍານວນ 3 ທ່ານ, ຍິງ 1 ທ່ານ.
 • 3. ເມືອງຫົງສາ ຈໍານວນ 3 ທ່ານ, ຍິງ 1 ທ່ານ.
 • 4. ເມືອງເງິນ ຈໍານວນ 3 ທ່ານ, ຍິງ 1 ທ່ານ.
 • 5. ເມືອງຊຽງຮອນ ຈໍານວນ 3 ທ່ານ, ຍິງ 1 ທ່ານ.
 • 6. ເມືອງພຽງ ຈໍານວນ 3 ທ່ານ, ຍິງ 2 ທ່ານ.
 • 7. ເມືອງປາກລາຍ ຈໍານວນ 3 ທ່ານ, ຍິງ 1 ທ່ານ.
 • 8. ເມືອງແກ່ນທ້າວ ຈໍານວນ 3 ທ່ານ,ຍິງ 1 ທ່ານ.
 • 9. ເມືອງບໍ່ແຕນ ຈໍານວນ 3 ທ່ານ, ຍິງ 1 ທ່ານ.
 • 10. ເມືອງທົ່ງມີໄຊ ຈໍານວນ 2 ທ່ານ, ຍິງ 1 ທ່ານ.
 • 11. ເມືອງໄຊສະຖານ ຈໍານວນ 3 ທ່ານ, ຍິງ 0 ທ່ານ.

VIII. ເຂດ 08 ແຂວງຫົວພັນ ຈໍານວນ 29 ທ່ານ, ຍິງ 4 ທ່ານ.

 • 1. ເມືອງຊຳເໜືອ ຈໍານວນ 3 ທ່ານ, ຍິງ 1 ທ່ານ.
 • 2. ເມືອງຊຽງຄໍ້ ຈໍານວນ 3 ທ່ານ, ຍິງ 0 ທ່ານ.
 • 3. ເມືອງຊ່ອນ ຈໍານວນ 3 ທ່ານ, ຍິງ 1 ທ່ານ.
 • 4. ເມືອງຮ້ຽມ ຈໍານວນ 3 ທ່ານ, ຍິງ 0 ທ່ານ.
 • 5. ເມືອງວຽງໄຊ ຈໍານວນ 3 ທ່ານ, ຍິງ 1 ທ່ານ.
 • 6. ເມືອງຫົວເມືອງ ຈໍານວນ 3 ທ່ານ, ຍິງ 1 ທ່ານ.
 • 7. ເມືອງຊຳໃຕ້ ຈໍານວນ 3 ທ່ານ, ຍິງ 0 ທ່ານ.
 • 8. ເມືອງສົບເບົາ ຈໍານວນ 2 ທ່ານ, ຍິງ 0 ທ່ານ.
 • 9. ເມືອງແອດ ຈໍານວນ 3 ທ່ານ, ຍິງ 0 ທ່ານ.
 • 10. ເມືອງກວັນ ຈໍານວນ 3 ທ່ານ, ຍິງ 0 ທ່ານ.

IX. ເຂດ 09 ແຂວງຊຽງຂວາງ ຈໍານວນ 25 ທ່ານ, ຍິງ 8 ທ່ານ.

 • 1. ເມືອງແປກ ຈໍານວນ 4 ທ່ານ, ຍິງ 1 ທ່ານ.
 • 2. ເມືອງຄຳ ຈໍານວນ 4 ທ່ານ, ຍິງ 1 ທ່ານ.
 • 3. ເມືອງໜອງແຮດ ຈໍານວນ 4 ທ່ານ, ຍິງ 1 ທ່ານ.
 • 4. ເມືອງຄູນ ຈໍານວນ 3 ທ່ານ, ຍິງ 2 ທ່ານ.
 • 5. ເມືອງໝອກ ຈໍານວນ 4 ທ່ານ, ຍິງ 1 ທ່ານ.
 • 6. ເມືອງພູກູດ ຈໍານວນ 3 ທ່ານ, ຍິງ 1 ທ່ານ.
 • 7. ເມືອງຜາໄຊ ຈໍານວນ 3 ທ່ານ, ຍິງ 1 ທ່ານ.

X. ເຂດ 10 ແຂວງວຽງຈັນ ຈໍານວນ 31 ທ່ານ, ຍິງ 12 ທ່ານ.

 • 1. ເມືອງໂພນໂຮງ ຈໍານວນ 3 ທ່ານ, ຍິງ 1 ທ່ານ.
 • 2. ເມືອງທຸລະຄົມ ຈໍານວນ 3 ທ່ານ, ຍິງ 2 ທ່ານ.
 • 3. ເມືອງແກ້ວອຸດົມ ຈໍານວນ 3 ທ່ານ, ຍິງ 1 ທ່ານ.
 • 4. ເມືອງກາສີ ຈໍານວນ 3 ທ່ານ, ຍິງ 1 ທ່ານ.
 • 5. ເມືອງວັງວຽງ ຈໍານວນ 3 ທ່ານ, ຍິງ 1 ທ່ານ
 • 6. ເມືອງເຟືອງ ຈໍານວນ 3 ທ່ານ, ຍິງ 1 ທ່ານ.
 • 7. ເມືອງຊະນະຄາມ ຈໍານວນ 3 ທ່ານ, ຍິງ 1 ທ່ານ.
 • 8. ເມືອງແມດ ຈໍານວນ 3 ທ່ານ, ຍິງ 1 ທ່ານ.
 • 9. ເມືອງວຽງຄຳ ຈໍານວນ 3 ທ່ານ, ຍິງ 1 ທ່ານ.
 • 10. ເມືອງຫີນເຫີບ ຈໍານວນ 2 ທ່ານ, ຍິງ 1 ທ່ານ.
 • 11. ເມືອງໝື່ນ ຈໍານວນ 2 ທ່ານ, ຍິງ 1 ທ່ານ.

XI. ເຂດ 11 ແຂວງບໍລິຄໍາໄຊ ຈໍານວນ 25 ທ່ານ, ຍິງ 8 ທ່ານ.

 • 1. ເມືອງປາກຊັນ ຈໍານວນ 4 ທ່ານ, ຍິງ 2 ທ່ານ.
 • 2. ເມືອງທ່າພະບາດ ຈໍານວນ 3 ທ່ານ, ຍິງ 0 ທ່ານ.
 • 3. ເມືອງປາກກະດິງ ຈໍານວນ 4 ທ່ານ, ຍິງ 1 ທ່ານ.
 • 4. ເມືອງບໍລິຄັນ ຈໍານວນ 4 ທ່ານ, ຍິງ 2 ທ່ານ.
 • 5. ເມືອງຄໍາເກີດ ຈໍານວນ 4 ທ່ານ, ຍິງ 1 ທ່ານ.
 • 6. ເມືອງວຽງທອງ ຈໍານວນ 3 ທ່ານ, ຍິງ 1 ທ່ານ.
 • 7. ເມືອງໄຊຈໍາພອນ ຈໍານວນ 3 ທ່ານ, ຍິງ 1 ທ່ານ.

XII. ເຂດ 12 ແຂວງຄໍາມ່ວນ ຈໍານວນ 30 ທ່ານ, ຍິງ 12 ທ່ານ.

 • 1. ເມືອງທ່າແຂກ ຈໍານວນ 3 ທ່ານ, ຍິງ 1 ທ່ານ.
 • 2. ເມືອງມະຫາໄຊ ຈໍານວນ 3 ທ່ານ, ຍິງ 1 ທ່ານ.
 • 3. ເມືອງໜອງບົກ ຈໍານວນ 3 ທ່ານ, ຍິງ 2 ທ່ານ.
 • 4. ເມືອງຫີນບູນ ຈໍານວນ 3 ທ່ານ, ຍິງ 1 ທ່ານ.
 • 5. ເມືອງຍົມມະລາດ ຈໍານວນ 3 ສະຫາຍ, ຍິງ 1 ສະຫາຍ.
 • 6. ເມືອງບົວລະພາ ຈໍານວນ 3 ທ່ານ,ຍິງ 2 ທ່ານ.
 • 7. ເມືອງນາກາຍ ຈໍານວນ 3 ທ່ານ, ຍິງ 1 ທ່ານ.
 • 8. ເມືອງເຊບັ້ງໄຟ ຈໍານວນ 3 ທ່ານ, ຍິງ 1 ທ່ານ.
 • 9. ເມືອງໄຊບົວທອງ ຈໍານວນ 3 ທ່ານ, ຍິງ 1 ທ່ານ.
 • 10. ເມືອງຄູນຄໍາ ຈໍານວນ 3 ທ່ານ, ຍິງ 1 ທ່ານ.

XIII. ເຂດ 13 ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ຈໍານວນ 39 ທ່ານ, ຍິງ 12 ທ່ານ.

 • 1. ນະຄອນໄກສອນ ຈໍານວນ 3 ທ່ານ, ຍິງ 1 ທ່ານ.
 • 2. ເມືອງອຸທຸມພອນ ຈໍານວນ 3 ທ່ານ, ຍິງ 0 ທ່ານ.
 • 3. ເມືອງອາດສະພັງທອງ ຈໍານວນ 3 ທ່ານ, ຍິງ 1 ທ່ານ.
 • 4. ເມືອງພິນ ຈໍານວນ 3 ທ່ານ, ຍິງ 1 ທ່ານ.
 • 5. ເມືອງເຊໂປນ ຈໍານວນ 3 ທ່ານ, ຍິງ 2 ທ່ານ.
 • 6. ເມືອງນອງ ຈໍານວນ 3 ທ່ານ, ຍິງ 1 ທ່ານ.
 • 7. ເມືອງ ທ່າປາງທອງ ຈໍານວນ 3 ທ່ານ, ຍິງ 1 ທ່ານ.
 • 8. ເມືອງສອງຄອນ ຈໍານວນ 3 ທ່ານ, ຍິງ 0 ທ່ານ.
 • 9. ເມືອງຈໍາພອນ ຈໍານວນ 3 ທ່ານ, ຍິງ 1 ທ່ານ.
 • 10. ເມືອງຊົນນະບູລີ ຈໍານວນ 2 ທ່ານ, ຍິງ 1 ທ່ານ.
 • 11. ເມືອງໄຊບູລີ ຈໍານວນ 2 ທ່ານ, ຍິງ 1 ທ່ານ.
 • 12. ເມືອງວິລະບູລີ ຈໍານວນ 2 ທ່ານ, ຍິງ 0 ທ່ານ.
 • 13. ເມືອງອາດສະພອນ ຈໍານວນ 2 ທ່ານ, ຍິງ 0 ທ່ານ.
 • 14. ເມືອງໄຊພູທອງ ຈໍານວນ 2 ທ່ານ, ຍິງ 1 ທ່ານ.
 • 15. ເມືອງພະລານໄຊ ຈໍານວນ 2 ທ່ານ, ຍິງ 1 ທ່ານ.

XIV. ເຂດ 14 ແຂວງສາລະວັນ ຈໍານວນ 28 ທ່ານ, ຍິງ 12 ທ່ານ.

 • 1. ເມືອງ ສາລະວັນ ຈໍານວນ 3 ທ່ານ, ຍິງ 1 ທ່ານ.
 • 2. ເມືອງ ເລົາງາມ ຈໍານວນ 3 ທ່ານ, ຍິງ 1 ທ່ານ.
 • 3. ເມືອງ ວາປີ ຈໍານວນ 3 ທ່ານ, ຍິງ 2 ທ່ານ.
 • 4. ເມືອງ ລະຄອນເພັງ ຈໍານວນ 4 ທ່ານ, ຍິງ 2 ທ່ານ.
 • 5. ເມືອງ ຄົງເຊໂດນ ຈໍານວນ 3 ທ່ານ, ຍິງ 1 ທ່ານ.
 • 6. ເມືອງ ຕູ້ມລານ ຈໍານວນ 4 ທ່ານ, ຍິງ 1 ທ່ານ.
 • 7. ເມືອງ ຕະໂອ້ຍ ຈໍານວນ 4 ທ່ານ, ຍິງ 2 ທ່ານ.
 • 8. ເມືອງ ສະໜ້ວຍ ຈໍານວນ 4 ທ່ານ, ຍິງ 1 ທ່ານ.

XV. ເຂດ 15 ແຂວງຈໍາປາສັກ ຈໍານວນ 35 ທ່ານ, ຍິງ 9 ທ່ານ.

 • 1. ນະຄອນປາກເຊ ຈຳນວນ 4 ທ່ານ, ຍິງ 2 ທ່ານ.
 • 2. ເມືອງໂພນທອງ ຈຳນວນ 4 ທ່ານ, ຍິງ 0 ທ່ານ.
 • 3. ເມືອງຊະນະສົມບູນ ຈຳນວນ 3 ທ່ານ, ຍິງ 1 ທ່ານ.
 • 4. ເມືອງບາຈຽງຈະເລີນສຸກ ຈຳນວນ 3 ທ່ານ, ຍິງ 1 ທ່ານ.
 • 5. ເມືອງປາກຊ່ອງ ຈຳນວນ 4 ທ່ານ, ຍິງ 2 ທ່ານ.
 • 6. ເມືອງປະທຸມພອນ ຈຳນວນ 3 ທ່ານ, ຍິງ 1 ທ່ານ.
 • 7. ເມືອງສຸຂຸມາ ຈຳນວນ 4 ທ່ານ, ຍິງ 0 ທ່ານ.
 • 8. ເມືອງຈຳປາສັກ 3 ທ່ານ, ຍິງ 1 ທ່ານ.
 • 9. ເມືອງໂຂງ ຈຳນວນ 4 ທ່ານ, ຍິງ 0 ທ່ານ.
 • 10. ເມືອງມຸນລະປະໂມກ ຈຳນວນ 3 ທ່ານ, ຍິງ 1 ທ່ານ.

XVI. ເຂດ 16 ແຂວງເຊກອງ ຈໍານວນ 21 ທ່ານ, ຍິງ 5 ທ່ານ.

 • 1. ເມືອງທ່າແຕງ ຈໍານວນ 5 ທ່ານ, ຍິງ 1 ທ່ານ.
 • 2. ເມືອງລະມາມ ຈໍານວນ 5 ທ່ານ, ຍິງ 2 ທ່ານ.
 • 3. ເມືອງດາກຈຶງ ຈໍານວນ 5 ທ່ານ, ຍິງ 1 ທ່ານ.
 • 4. ເມືອງກະລືມ ຈໍານວນ 6 ທ່ານ, ຍິງ 1 ທ່ານ.

XVII. ເຂດ 17 ແຂວງອັດຕະປື ຈໍານວນ 21 ທ່ານ, ຍິງ 7 ທ່ານ.

 • 1. ເມືອງສາມັກຄີໄຊ ຈໍານວນ 4 ທ່ານ, ຍິງ 2 ທ່ານ.
 • 2. ເມືອງໄຊເສດຖາ ຈໍານວນ 4 ທ່ານ, ຍິງ 2 ທ່ານ.
 • 3. ເມືອງຊານໄຊ ຈໍານວນ 4 ທ່ານ, ຍິງ 1 ທ່ານ.
 • 4. ເມືອງພູວົງ ຈໍານວນ 5 ທ່ານ, ຍິງ 1 ທ່ານ.
 • 5. ເມືອງສະໜາມໄຊ ຈໍານວນ 4 ທ່ານ, ຍິງ 1 ທ່ານ.

XVIII. ເຂດ 18 ແຂວງໄຊສົມບູນ ຈໍານວນ 21 ທ່ານ, ຍິງ 6 ທ່ານ.

 • 1. ເມືອງຮົ່ມ ຈໍານວນ 4 ທ່ານ, ຍິງ 2 ທ່ານ.
 • 2. ເມືອງລ້ອງຊານ ຈໍານວນ 5 ທ່ານ, ຍິງ 1 ທ່ານ.
 • 3. ເມືອງລ້ອງແຈ້ງ ຈໍານວນ 4 ທ່ານ, ຍິງ 1 ທ່ານ.
 • 4. ເມືອງອະນຸວົງ ຈໍານວນ 4 ທ່ານ, ຍິງ 1 ທ່ານ.
 • 5. ເມືອງທ່າໂທມ ຈໍານວນ 4 ທ່ານ, ຍິງ 1 ທ່ານ.

ຜົນສຳເລັດດັ່ງກ່າວຂ້າງເທິງ ແມ່ນໝາກຜົນລວມຍອດຂອງການປະກອບສ່ວນທົ່ວພັກ-ລັດ, ແນວລາວສ້າງຊາດ, ສະຫະພັນນັກຮົບເກົ່າ, ອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນ ແລະ ປວງຊົນລາວທັງຊາດໂດຍສະເພາະ ແມ່ນການເປັນເຈົ້າການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໜ້າທີ່ການເມືອງ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຄະນະກຳມະການເລືອກຕັ້ງທຸກຂັ້ນໃນການຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ-ລັດ, ລະບຽບກົດໝາຍ ແລະ ແຜນການເຄື່ອນໄຫວໃນແຕ່ລະບາດກ້າວກ່ຽວກັບວຽກງານການເລືອກຕັ້ງ. ປະຊາຊົນລາວບັນດາເຜົ່າໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ໄດ້ເຊີດຊູສະຕິຊາດ, ມີຄວາມຕື່ນຕົວ, ສະໝັກໃຈໄປນໍາໃຊ້ສິດ ແລະ ປະຕິບັດພັນທະຂອງພົນລະເມືອງ ໄປປ່ອນບັດເລືອກຕັ້ງ ເອົາບຸກຄົນທີ່ມີມາດຖານຄົບຖ້ວນເຂົ້າມາໃນສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ ເພື່ອເປັນຕົວແທນສິດອຳນາດຂອງປະຊາຊົນລາວບັນດາເຜົ່າ, ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການສືບຕໍ່ສ້າງ ແລະ ປັບປຸງ, ຍົກສູງຂີດຄວາມສາມາດຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ ໃນຖານະເປັນອົງການອຳນາດລັດໜຶ່ງໃນລະບົບການເມືອງຂອງ ສປປ ລາວ ໃຫ້ນັບມື້ໜັກແໜ້ນເຂັ້ມແຂງ.

ການກະກຽມຄວາມພ້ອມຂອງທຸກວຽກງານ ແມ່ນໄດ້ກາຍເປັນປາງບຸນໃຫຍ່ຂອງຊາດ ດ້ວຍການເຂົ້າຮ່ວມຂອງປະຊາຊົນລາວບັນດາເຜົ່າທຸກທົ່ວໜ້າ ໂດຍຖືກຕ້ອງຕາມລະບຽບກົດໝາຍ, ທັງສອດຄ່ອງກັບສະພາບຈຸດພິເສດຕົວຈິງ ຊຶ່ງເຕັມໄປດ້ວຍຂະບວນການ ແລະບັນຍາກາດອັນເບິກບານມ່ວນຊື່ນ, ຟົດຟື້ນ ສາມາດຮັບປະກັນໄດ້ຕາມຈຸດປະສົງລະດັບຄາດໝາຍທີ່ວາງໄວ້ໂດຍພື້ນຖານ ເປັນຕົ້ນ: ມີຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງໄປໃຊ້ສິດຕົວຈິງ ກວມເຖິງ 98,02 ສ່ວນຮ້ອຍ, ຮັບປະກັນຄວາມສະຫງົບ, ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍໃຫ້ແກ່ການເລືອກຕັ້ງໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ, ອັນສຳຄັນແມ່ນສາມາດເລືອກຕັ້ງໄດ້ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ສະພາປະຊາຊົນຂັ້ນແຂວງ ຜູ້ທີ່ມີມາດຖານຄົບຖ້ວນໄດ້ຕາມລະດັບຄາດໝາຍຄື: ສສຊ ຈຳນວນ 164 ທ່ານ, ຍິງ 35 ທ່ານ ແລະ ສສຂ ຈຳນວນ 492 ທ່ານ, ຍິງ 148 ທ່ານ, ດ້ານໂຄງປະກອບແມ່ນຮັບປະກັນມີເພດ, ເຜົ່າຕາມໝວດພາສາ, ດ້ານອາຍຸກະສຽນ ມີທັງຮຸ່ນໜຸ່ມ, ກາງ ແລະ ອາວຸໂສ, ມີຕົວແທນຈາກສູນກາງ, ທ້ອງຖິ່ນ ຊຶ່ງປະກອບດ້ວຍຫຼາຍສາຂາວິຊາຊີບ.

ໃນສະເພາະໜ້ານີ້, ຄະນະກຳມະການເລືອກຕັ້ງແຕ່ລະຂັ້ນ ຈະໄດ້ສືບຕໍ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການວຽກງານໃນບາດກ້າວທີ 4 ເປັນຕົ້ນ: ສຸມໃສ່ສະຫຼຸບຕີລາຄາວຽກງານຮອບດ້ານໃນການກະກຽມ, ການດຳເນີນການເລືອກຕັ້ງ ແລະ ການກະກຽມເນື້ອໃນທີ່ສຳຄັນຕ່າງໆກ່ຽວກັບການເລືອກຕັ້ງຄັ້ງນີ້ ຕໍ່ກອງປະຊຸມຄັ້ງປະຖົມມະລຶກຂອງສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ IX ຊຶ່ງຈະເປີດຂຶ້ນໃນຕໍ່ໜ້ານີ້.

ອີກເທື່ອໜຶ່ງ, ຕາງໜ້າໃຫ້ແກ່ຄະນະກຳມະການເລືອກຕັ້ງລະດັບຊາດ ຂ້າພະເຈົ້າ ຂໍສະແດງຄວາມຊົມເຊີຍມາຍັງຄະນະກຳມະການເລືອກຕັ້ງທຸກຂັ້ນ, ອົງການຈັດຕັ້ງຂອງພັກ-ລັດ, ແນວລາວສ້າງຊາດ, ອົງການຈັດ ຕັ້ງມະຫາຊົນແຕ່ລະຂັ້ນ, ກະຊວງ, ອົງການ, ບັນດາແຂວງ, ເມືອງ ແລະ ຮາກຖານບ້ານ ກໍ່ຄືປະຊາຊົນລາວບັນດາເຜົ່າທຸກທົ່ວໜ້າ ທີ່ໄດ້ປະກອບສ່ວນອັນສຳຄັນໃນການປະຕິບັດ, ສິດພັນທະຂອງຕົນເຮັດໃຫ້ບັ້ນເລືອກຕັ້ງໃນຄັ້ງນີ້ປະສົບຜົນສຳເລັດຢ່າງຈົບງາມ. ຂໍສະແດງຄວາມຊົມເຊີຍ ມາຍັງບັນດານັກຂ່າວສື່ມວນຊົນທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ທີ່ໄດ້ປະກອບສ່ວນຢ່າງຕັ້ງໜ້າດ້ວຍຄວາມຮັບຜິດຊອບສູງ ເພື່ອສະໜອງຂໍ້ມູນໃຫ້ປະຊາຊົນບັນດາ ເຜົ່າໄດ້ຮັບຊາບ ກ່ຽວກັບ ສະພາບການເລືອກຕັ້ງແຕ່ລະໄລຍະຢ່າງທັນການຕະຫລອດມາ ແລະ ຂໍໃຫ້ບັນດາທ່ານ ຈົ່ງໄດ້ສືບຕໍ່ນຳເອົາຜົນສຳເລັດຂອງການເລືອກຕັ້ງຄັ້ງນີ້ໄປເຜີຍແຜ່ຜ່ານພາຫະນະສື່ມວນຊົນຕ່າງໆ ເພື່ອໃຫ້ສັງຄົມໄດ້ຊາບຢ່າງທົ່ວເຖິງອີກດ້ວຍ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here