ເຊັນບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ ແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນການແຈ້ງເກີດ ແລະ ແຈ້ງເສຍຊີວິດ

0
1629

ພິທີເຊັນບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົນໄກການແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນການແຈ້ງ ເກີດ ແລະ ການແຈ້ງເສຍຊີວິດ ໃນລະບົບຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນພົນລະເມືອງແບບເອເລັກໂຕຣນິກ ກັບລະບົບຂໍ້ມູນ ຂ່າວສານສາທາລະນະສຸກ ລະຫວ່າງ ກົມຄຸ້ມຄອງພົນລະເມືອງ ກະຊວງພາຍໃນ ແລະ ກົມແຜນການ ແລະ ການຮ່ວມມື ກະຊວງສາທາລະນະສຸກໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 10 ມີນານີ້ ທີ່ກະຊວງພາຍໃນ, ລະຫວ່າງ ທ່ານ ວັນດີ ຈັນທະລິເດດ ຮອງຫົວໜ້າກົມຄຸ້ມຄອງພົນລະເມືອງ ກະຊວງພາຍໃນ ແລະ ທ່ານ ສຸດທະນູ ນັນທະ ນົນຕຼີ ຮອງຫົວໜ້າກົມແຜນການ ແລະ ການຮ່ວມມື ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ, ໃຫ້ກຽດເຂົ້າຮ່ວມເປັນສັກ ຂີພິຍານ ຂອງ ທ່ານ ທອງຈັນ ມະນີໄຊ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງພາຍໃນ ແລະ ທ່ານ ບຸນແຝງ ພູມມະໄລ ສິດ ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ, ມີພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທັງສອງຝ່າຍເຂົ້າຮ່ວມ.

ວຽກງານຄຸ້ມຄອງພົນລະເມືອງ ເປັນວຽກໜຶ່ງທີ່ສໍາຄັນ ທີ່ລັດຖະບານໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ເປັນບັນຫາສໍາຄັນ ເພື່ອເປັນການຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍເນື້ອໃນຈິດໃຈມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ່ ຄັ້ງທີ X ຂອງພັກປະຊາຊົນປະຕິ ວັດລາວ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແຫ່ງຊາດ 5 ປີ ຄັ້ງທີ VIII (2016-2020) ໃຫ້ໄດ້ຕາມຄາດໝາຍ ແລະ ປະກົດຜົນເປັນຈິງ ເພື່ອໃຫ້ບັນລຸເປົ້າໝາຍສະຫັດສະວັດດ້ານການພັດ ທະນາ (MDGs), ເປົ້າໝາຍເພື່ອການພັດທະນາແບບຍືນຍົງ (SDGs) ແລະ ເພື່ອບັນລຸວິໄສທັດ ຮອດປີ 2030 ແລະ ຍຸດທະສາດພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ໄລຍະ 10 ປີ (2016-2025) ທີ່ວ່າ: ຮອດປີ 2030 “ສິດທິຂອງພົນລະເມືອງມີການຮັບປະກັນດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງລັດ ຕາມກົດໝາຍ ທີ່ສັກສິດ”; ຮອດປີ 2025 ພົນລະເມືອງລາວ ໃນເກນອາຍຸໄດ້ຮັບການສຶກສາພື້ນຖານຂັ້ນມັດທະຍົມຕົ້ນ. ປະຊາຊົນໄດ້ຮັບການບໍລິການ ດ້ານສາທາລະນະສຸກທີ່ມີຄຸນນະພາບຢ່າງທົ່ວເຖິງ, ມີອາຍຸຍືນສະເລ່ຍສູງກວ່າ 73 ປີ ແລະ ພົນລະເມືອງໄດ້ເຂົ້າ ຮ່ວມໃນລະບົບການປົກປ້ອງທາງສັງຄົມຢ່າງກວ້າງຂວາງ, ກໍາລັງແຮງງານ ໄດ້ຮັບການພັດທະນາທັງດ້ານປະລິ ມານ ແລະ ຄຸນນະພາບ.
ໃນປີ 2020 ຜ່ານມານີ້ ກະຊວງພາຍໃນ, ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ໄດ້ເຊັນ ບົດບັນທຶກການຮ່ວມມືການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົນໄກການສະໜອງຂໍ້ມູນພົນລະເມືອງ ເຂົ້າໃນລະບົບຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ຕະຫຼາດແຮງງານ.

ການເຊັນບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈໃນຄັ້ງນີ້ ເປັນອີກບາດກ້າວໜຶ່ງ ໃນການເຊື່ອມໂຍງຖານຂໍ້ມູນ ຊຶ່ງກັນ ແລະ ກັນ ຊຶ່ງຈະເປັນຜົນປະໂຫຍດໃຫ້ແກ່ທັງສອງຝ່າຍ ແລະ ປະເທດຊາດ ໃນການນຳໃຊ້ຂໍ້ມູນພົນລະເມືອງ ເຂົ້າໃນວຽກງານວິຊາສະເພາະຂອງຕົນ, ສິ່ງສໍາຄັນຈະຕ້ອງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ ໃນການເຊື່ອມໂຍງຖານຂໍ້ມູນ ຊຶ່ງກັນ ແລະ ກັນ ປັບປຸງຖານຂໍ້ມູນທັງສອງຝ່າຍໃຫ້ເຂົ້າກັນ. ພ້ອມທັງລະບົບຮັກສາຄວາມປອດໄພໃນການເກັບຮັກສາ ຂໍ້ມູນຂອງພົນລະເມືອງ ຊຶ່ງເປັນຄວາມລັບລະດັບຊາດ; ສະນັ້ນ ທັງສອງຝ່າຍຈົ່ງສືບຕໍ່ ປະສານສົມທົບ ແລະ ຮ່ວມມືກັນຢ່າງໃກ້ຊິດ ແລະ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບສູງ ເພື່ອຮັບປະກັນ ເຮັດໃຫ້ວຽກງານດັ່ງກ່າວ ມີຜົນສໍາເລັດ ແລະ ປົກປ້ອງສິດຜົນປະໂຫຍດ ຂອງພົນລະເມືອງ ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນສູງ.

ພາຍຫຼັງສຳເລັດການເຊັນບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈລະຫວ່າງ ກະຊວງພາຍໃນ ແລະ ກະຊວງສາທາລະ ນະສຸກແລ້ວ, ກະຊວງພາຍໃນ ຈະໄດ້ສືບຕໍ່ ປະສານສົມທົບ ແລະ ປຶກສາຫາລື ກັບ 5 ຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວ ຂ້ອງກັບວຽກງານຈົດທະບຽນ ແລະ ສະຖິຕິພົນລະເມືອງຕຶ່ມອີກ ເພື່ອເຊັນບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈຮ່ວມກັນຕໍ່ໄປ ເຊັ່ນ: ສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ (ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ), ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ, ກະຊວງສຶກ ສາທິການ ແລະ ກິລາ, ກະຊວງຍຸຕິທໍາ ແລະ ກະຊວງປ້ອງ ກັນຄວາມສະຫງົບ.

ຂ່າວ: ກະຊວງພາຍໃນ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here