ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ພາກກາງແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ສະຫຼຸບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຄຸ້ມຄອງຮ້ານແລກປ່ຽນເງີນຕາປີ 2020

0
1051

ໃນວັນທີ 18 ມີນາ 2021 ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ພາກກາງ ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ ໄດ້ຈັດກອງ ປະຊຸມສະຫຼຸບການຈັດຕັ້ງປະ ບັດວຽກງານຄຸ້ມຄອງຮ້ານ ແລກປ່ຽນເງິນຕາປະຈຳປີ 2020 ແລະເຜີຍແຜ່ລະບຽບ ທຸລະກິດແລກປ່ຽນເງິນຕາໃຫ້ ບັນດາຮ້ານແລກປ່ຽນເງິນຕາ ເອກະຊົນ ເຊິ່ງກອງປະຊຸມຄັ້ງ ນີ້ໄດ້ຮັບກຽດເປັນປະທານ ໂດຍທ່ານ ວົງພະຈັນ ແສງສຸ ວັນ ຫົວຫນ້າທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ພາກກາງທີ່ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ ລວມມີຜູ້ອໍານວຍການບໍລິສັດ, ນັກທຸລະກິດ, ພະແນກການ, ລັດວິສາຫະກິດ, ສະຖາບັນ ການເງິນ, ຮ້ານແລກປ່ຽນເງິນ ຕາ, ບັນດາຕົວແທນຈາກທະ ນາຄານທັງພາກລັດ ແລະເອ ກະຊົນເຂົ້າຮ່ວມ.

ໃນກອງປະຊຸມໄດ້ລາຍ ງານ ແລະສະຫຼຸບການຈັດຕັ້ງ ປະຕິບັດວຽກງານຄຸ້ມຄອງ ຮ້ານແລກປ່ຽນເງິນຕາປະຈຳປີ 2020 ແລະທິດທາງແຜນການ ໃນຕໍ່ໜ້າ, ເຜີຍແຜ່ກົດໝາຍຄຸ້ມ ຄອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດສະ ບັບເລກທີ 55/ສພຊ, ລົງວັນທີ 22 ທັນວາ 2014 ແລະເຜີຍແຜ່ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍທຸລະກິດແລກປ່ຽນເງິນຕາສະບັບເລກທີ 393/ທຫລ, ລົງວັນທີ 02 ກໍລະກົດ 2020 ແລະບັນດາ ແຈ້ງການທີ່ຕິດພັນ ເຊິ່ງກຳນົດ ຫຼັກການ ແລະລະບຽບການ ກ່ຽວກັບການຂໍອະນຸຍາດ, ການເຄື່ອນໄຫວ, ການຄຸ້ມ ຄອງ, ການຕິດຕາມ ແລະກວດ ກາທຸລະກິດແລກປ່ຽນເງິນ ຕາເພື່ອໃຫ້ທຸລະກິດແລກປ່ຽນ ເງິນມີຄວາມໝັ້ນຄົງ, ປອດໄພ, ໜ້າເຊື່ອຖື ແລະມີປະສິດພາບ ແນໃສ່ເຮັດໃຫ້ການເຄື່ອນໄຫວ ທຸລະກິດແລກປ່ຽນເງິນຕາຖືກ ຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ, ປະກອບ ສ່ວນເຂົ້າໃນການຄຸ້ມຄອງເງິນ ຕາຕ່າງປະເທດຢູ່ ສປປ ລາວ ໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ./.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here