Home ທຸລະກິດ ປ່ອຍເງິນກູ້ໂດຍບໍ່ມີດອກເບ້ຍໃຫ້ຊາວສວນຢາງພາລາມູນຄ່າ 4,5 ຕື້ກວ່າກີບ

ປ່ອຍເງິນກູ້ໂດຍບໍ່ມີດອກເບ້ຍໃຫ້ຊາວສວນຢາງພາລາມູນຄ່າ 4,5 ຕື້ກວ່າກີບ

ບໍລິສັດ ການລົງທຶນຢາງພາລາ ຢຸນນານ ຈໍາກັດ ໄດ້ຈັດພິທີປ່ອຍເງິນກູ້ໂດຍບໍ່ມີດອກເບ້ຍ ໃຫ້ຊາວ ສວນຢາງພາລາຢູ່ແຂວງຫຼວງນໍ້າທາ ໃນວັນທີ 24 ມີນາຜ່ານມາ ໂດຍການເຂົ້າຮ່ວມຂອງ ທ່ານ ບຸນທໍາ ອິນທະປະເສີດ ຫົວໜ້າພະແນກແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນແຂວງຫຼວງນໍ້າທາ, ທ່ານ ເກົ່າເຈ ຫົວໜ້າບໍລິ ສັດ ການລົງທຶນຢາງພາລາ ຢຸນນານ ຈໍາກັດ, ມີຜູ້ຕາງໜ້າກຸ່ມຂາຍຢາງພາລາ 8 ກຸ່ມພາຍໃນແຂວງຫຼວງ ນໍ້າທາ, ຕະຫຼອດຮອດພະນັກງານລັດຖະກອນ ແລະ ພະນັກງານຂອງບໍລິສັດເຂົ້າຮ່ວມ.

ທ່ານ ເກົ່າເຈ ໄດ້ລາຍງານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການປ່ອຍເງິນກູ້ໂດຍບໍ່ມີດອກເບ້ຍ ໃຫ້ຊາວສວນຢາງ ພາລາ ໃນປີ 2020 ແລະ ຜ່ານແຜນການຮ່ວມມືກັບປະຊາຊົນ ໃນການປ່ອຍເງິນກູ້ໃນປີ 2021 ວ່າ: ການປ່ອຍເງິນກູ້

ໂດຍບໍ່ມີດອກເບ້ຍໃຫ້ແກ່ຊາວສວນຢາງພາລາໃນປີ 2021 ນີ້ ມີຈໍານວນ 28 ບ້ານ, ລວມ ເປັນເງິນມູນຄ່າ 4 ຕື້ກວ່າກີບ ແລະ ໄດ້ວາງແຜນການເກັບຊື້ນໍ້າຢາງພາລາໃນປີນີ້ໃຫ້ໄດ້ 90 ພັນໂຕນ, ເປັນມູນຄ່າ 540 ຕື້ກີບ. ພ້ອມນີ້ທາງບໍລິສັດຍັງໄດ້ສົ່ງເສີມພັດທະນາ ແລະ ປະກອບສ່ວນຊ່ວຍເຫຼືອສັງ ຄົມເປັນຕົ້ນການບໍາບັດຜູ້ຕິດສິ່ງເສບຕິດ, ຊ່ວຍເຫຼືອຊຸມຊົນ ແລະ ພັດທະນາເສດຖະກິດທ້ອງຖິ່ນ, ສ້າງສີມື ແຮງງານໃຫ້ກຳມະກອນ, ສ້າງທີ່ຢູ່ອາໄສ ແລະ ໂຮງຮຽນ ເພື່ອໃຫ້ລູກຫຼານກໍາມະກອນໄດ້ເຂົ້າໂຮງຮຽນອັນ ເປັນການປະກອບສ່ວນພັດທະນາເສດຖະກິດ ສປປ ລາວ ເວົ້າລວມ, ເວົ້າສະເພາະກໍຄືແຂວງຫຼວງນໍ້າທາ.

ທ່ານ ເກ່ເຈ ກ່າວໃຫ້ຮູ້ອີກວ່າ: ການປ່ອຍເງິນກູ້ໂດຍບໍ່ມີດອກເບ້ຍໃຫ້ແກ່ຊາວສວນ ໃນໄລຍະທີ່ ຜ່ານມາ, ບໍລິສັດໄດ້ມີຄວາມຕັ້ງໜ້າປະກອບສ່ວນການພັດທະນາຢາງພາລາຢູ່ໃນທ້ອງຖິ່ນ ພາຍໃຕ້ການສະ ໜັບສະໜູນໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອອໍານວຍຄວາມສະດວກຈາກພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທຸກຂັ້ນຂອງແຂວງຫຼວງນ້ຳ ທາ. ບໍລິສັດໄດ້ເລີ່ມຮ່ວມມືກັບປະຊາຊົນ ນັບແຕ່ປີ 2012 ເປັນຕົ້ນມາ ໂດຍໄດ້ປ່ອຍເງິນກູ້ໂດຍບໍ່ມີດອກ ເບ້ຍໃຫ້ຊາວສວນຢາງ ເພື່ອແກ້ໄຂຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຂອງປະຊາຊົນ. ມາຮອດປີ 2020, ບໍລິສັດໄດ້ເຊັນ ສັນຍາຮ່ວມມືກັບປະຊາຊົນລວມທັງໝົດ ຈຳນວນ 136 ບ້ານ, ໄດ້ປ່ອຍເງິນກູ້ໂດຍບໍ່ມີດອກເບ້ຍຈໍານວນ 13 ຕື້ 690 ລ້ານກີບ ໃຫ້ປະຊາຊົນໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດໂດຍກົງ ສ້າງສາຍພົວພັນການຮ່ວມມືທີ່ຍາວ ນານ. ເຖິງວ່າປີ 2020, ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກພະຍາດໂຄວິດ-19 ແລະ ດິນຟ້າອາກາດແຫ້ງແລ້ງຢ່າງໜັກໜ່ວງ ແຕ່ເພື່ອແກ້ໄຂຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຂອງປະຊາຊົນບໍລິສັດໄດ້ປ່ອຍເງິນກູ້ໂດຍບໍ່ມີດອກເບ້ຍ ໃຫ້ແກ່ຊາວສວນເປັນ ມູນຄ່າ 2 ຕື້ກວ່າກີບ ແລະ ໄດ້ບໍລິຈາກອຸປະກອນປ້ອງກັນໂຄວິດ-19 ໃຫ້ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນຈຳ ນວນໜຶ່ງເປັນມູນຄ່າ 100 ລ້ານກີບ.

ຫຼັງຈາກນັ້ນ ທ່ານ ເກົ່າເຈ ກໍໄດ້ມອບເງິນກູ້ໂດຍບໍ່ມີດອກເບ້ຍ ໃຫ້ແກ່ຜູ້ຕາງໜ້າຫົວໜ້າກຸ່ມ 8 ກຸ່ມ ຂອງຊາວສວນຢາງຈໍານວນ 28 ບ້ານຕື່ມອີກ. (ຂ່າວ-ພາບ: ສົມພອນ ຂຸນດາວົງ).

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Exit mobile version