ມາດຕະການປ້ອງກັນ ໃນໂຮງງານອຸດສາຫະກຳປຸງແຕ່ງ ແລະ ຫັດຖະກຳ ຢູ່ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

0
1675

ເພີ່ມທະວີ ແລະ ມາດຕະການ ສະກັດກັ້ນ, ຄວບຄຸມ ເພື່ອຕ້ານການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ຢູ່ໃນໂຮງງານ ອຸດສະຫະກຳປຸງແຕ່ງ ແລະ ຫັດຖະກຳ ໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໄລຍະວັນທີ 20 ມິຖຸນາ 2021 ຫາ 04 ກໍລະກົດ 2021.

ພະແນກ ອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແນະນຳໃຫ້ປະຕິບັດ ດັ່ງນີ້:

1.ໂຮງງານອຸດສາຫະກຳປຸງແຕ່ງ ແລະ ຫັດຖະກຳ ທີ່ນອນຢູ່ໃນເຂດ/ບ້ານແດງ ບໍ່ສາມາດດຳເນີນກິດຈະການໄດ້ ໃຫ້ປິດ ຍົກເວັ້ນ ໂຮງງານທີ່ມີຫໍພັກ ຂອງແຮງງານຢູ່ໃນບໍລິເວນໂຮງງານຂອງຕົນ, ໂຮງງານຜະລິດສິນຄ້າບໍລິໂພກ, ຢາປົວພະຍາດ, ເຄື່ອງປ້ອງກັນການລະບາດ ແລະ ອຸປະກອນການແພດ ແຕ່ໃຫ້ມີການຄຸ້ມຄອງມາດຕະການປ້ອງກັນ ຂອງຄະນະສະເພາະກິດວາງອອກຢ່າງເຂັ້ມງວດ. ໃນໄລຍະພັກວຽກ ໃຫ້ແຈ້ງຕໍ່ພະນັກງງານກຳມະກອນຂອງຕົນໃຫ້ປັບລະບຽບການ, ບໍ່ໃຫ້ອອກຈາກທີ່ພັກເຊົາຂອງຕົນ ຖ້າມີຄວາມຈຳເປັນຕ້ອງຂໍອະນຸຍາດ ຈາກອຳນາດການປ້ອງຄອງບ້ານ.

2.ໂຮງງານອຸດສາຫະກຳປຸງແຕ່ງ ແລະ ຫັດຖະກຳ ທີ່ຕັ້ງຢູ່ນອກເຂດແດງ ຫຼື ບ້ານແດງ ສາມາດດຳເນີນກິດຈະການໄດ້ ແຕ່ຕ້ອງປະຕິບັດ ຕາມມາດຕະການ ດັ່ງນີ້:

2.1 ໃຫ້ສ້າງແຜນກຳນົດມາດຕະການສະກັດກັ້ນ, ຄວບຄຸມ ເພື່ອຕ້ານພະຍາດໂຄວິດ-19 ຢູ່ໃນໂຮງງານ, ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ລາຍງານຂະແໜງ ອຸດສາຫະກຳ ແລ ການຄ້າ ເປັນປະຈຳ.

2.2 ໃຫ້ສືບຕໍ່ປະຕິບັດມາດຕະການຮັກສາໄລຍະຫ່າງ ຂອງການເຮັດວຽກ ເພື່ອຫຼຸດຄວາມແອອັດ ຢູ່ໃນສະຖານທີ່ເຮັດວຽກ, ຫ້ອງອາຫານ ແລະ ບ່ອນພັກເຊົາ ຂອງໂຮງງານ, ໝາຍສັນຍາລັກ ເພື່ອກຳນົດຮັກສາໄລຍະຫ່າງ, ຖ້າບໍ່ສາມາດປະຕິບັດຮັກສາໄລຍະຫ່າງໄດ້ ຕ້ອງມີແນວຂັ້ນລະຫວ່າງບຸກຄົນຕໍ່ບຸກຄົນ.

2.3 ຕ້ອງກວດວັກແທກອຸນຫະພູມ, ກໍລະນີພົບເຫັນຜູ້ມີອາການໄຂ້ (ອຸນຫະພູມຮ່າງກາຍສູງກວ່າ 37,5 ອົງສາເຊ) ໄອ, ຈາມ, ຫາຍໃຈຍາກ ຫຼື ມີອາການສົງໄສ ວ່າເປັນພະຍາດໂຄວິດ-19 ຕ້ອງສົ່ງເຂົ້າຫ້ອງແຍກປ່ຽວ ຂອງໂຮງງານ ແລ້ວໂທປຶກສາສາຍດ່ວນ 165, 166 ແລະ ພົວພັນໃຫ້ແພດໝໍເຂົ້າກວດທັນທີ. ສາມາດອ່ານຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມໄດ້ທີ່ໃບແຈ້ງການດ້ານລຸ່ມ

ດັ່ງນັ້ນ, ຈຶ່ງແຈ້ງມາຍັງທ່ານ ເພື່ອຮັບຊາບ ແລະ ປະຕິບັດຕາມເນື້ອໃນແຈ້ງການແນະນຳສະບັບນີ້ຢ່າງເຂັ້ມງວດ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here