ໄຟຟ້າລາວ ຊີ້ແຈງກໍລະນີບິນຄ່າໄຟຟ້າແພງ ຢູ່ເມືອງນາຊາຍທອງ

0
4393

ວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຖະແຫຼງຂ່າວ ຊີ້ແຈງກໍລະນີຄ່າກະແສໄຟຟ້າ ທີ່ເກີດຂຶ້ນຢູ່ ເມືອງນາຊາຍທອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ເມື່ອເວລາ 2 ໂມງ ຕອນບ່າຍ ຂອງວັນທີ 28 ມິຖຸນາ 2021 ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໄດ້ຈັດຖະແຫຼງຂ່າວກ່ຽວກັບ ການຄິດໄລ່ຄ່າກະແສໄຟຟ້າ ກໍລະນີເກີດຂຶ້ນ ຢູ່ເມືອງນາຊາຍທອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຕໍ່ສື່ມວນຊົນ ເຊິ່ງປະກອບມີ ທ່ານ ຄຸນ ບົວແພງພັນ ຮອງຜູ້ອໍານວຍການໃຫ່ຍ ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ, ທ່ານວົງສາ ນັນທະວົງ ຫົວໜ້າສາຂານະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 2, ແລະ ທ່ານກອງມະນີ ຮອງຫົວໜ້າສູນ ເມືອງນາຊາຍທອງ, ໂອກາດນີ້ ທ່ານ ຄຸນ ບົວແພງພັນ ຮອງຜູ້ອໍານວຍການໃຫ່ຍ ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວ ປະທານຄະນະກຳມະການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ປະຕິບັດລະບຽບວິໄນ, ຖະແຫຼງວ່າ: ຕໍ່ເຫດການທີ່ດັ່ງກ່າວ ຄະນະກຳມະການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ປະຕິບັດລະບຽບວິໃນ ຟຟລ ໄດ້ທຳການສອບສວນຫາສາເຫດ ໂດຍຈັດກອງປະຊຸມສະເພາະກິດ ເພື່ອປຶກສາຫາລື, ຄົ້ນຄ້ວາສອບຖາມ ແລະ ຜ່ານການພິຈາລະນາດ້ວຍເຫດ ແລະ ຜົນ ເຫັນວ່າພະນັກງານທີ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນການນໍາ ເອົາຕົວເລກພະລັງງານໄຟຟ້າເຂົ້າ ໃນລະບົບໃບບິນຂອງລູກຄ້າ ເກີດຄວາມຜິດພາດ ແມ່ນມີມູນຄວາມຈິ່ງແທ້, ດັ່ງນັ້ນຄະນະກຳມະການຄົ້ນຄ້ວາ ແລະ ປະຕິບັດລະບຽບວິໃນ ໄດ້ຕົກລົງເປັນເອກະພາບຄື:

ທ່ານ ກອງມະນີ ຮອງຫົວໜ້າສູນບໍລິການໄຟຟ້າ ເມືອງນາຊາຍທອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຊີ້ແຈງກ່ຽວກັບກໍລະນີ ການຈົດເລກໝໍ້ນັບໄຟຜິດ ເຮັດໃຫ້ລາຄາໄຟຟ້າສູງຜິດປົກກະຕິ ຢູ່ເມືອງນາຊາຍທອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນວ່າ:

  • ສາເຫດ ເນື່ອງຈາກພະນັກງານ ຈົດຕົວເລກສັງກັດຢູ່ ໜ່ວຍຄຸ້ມຄອງໝໍ້ນັບໄຟ ສູນບໍລິການໄຟຟ້າ ເມືອງນາຊາຍທອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໄດ້ຈົດຕົວເລກ ວັນທີ 06/05/2021 ຕົວເລກ 184355.
  • ວັນທີ 11/05/2021 ພະນັກງານກັ່ນຕອງຕົວເລກເຫັນວ່າ ພະລັງງານຊົມໃຊ້ສູງຜິດປົກກະຕິຈຶ່ງໄດ້ມອບໃຫ້ພະນັກງານ ຈົດເລກໄຟ ຜູ້ເກົ່າລົງໄປເບິ່ງຄືນກ່ຽວກັບຕົວເລກ.
  • ວັນທີ 12/05/2021 ພະນັກງານຈົດເລກໄດ້ລາຍງານຕົວເລກຈົດມາທໍາອິດວ່າຜິດພາດ ຊຶ່ງຕົວເລກທີ່ຖືກຕ້ອງແມ່ນ 18355 ກິໂລວັດໂມງ, ຕໍ່ມາພະນັກງານປ້ອນຂໍ້ມູນເຂົ້າລະບົບໃບບິນ ໄດ້ປ້ອນຕົວເລກ ຜິດຈາກ 18355 ກິໂລວັດໂມ ເປັນ 78355 ກິໂລວັດໂມງ.
  • ວັນທີ່ 24-31/05/2021 ສໍາເລັດການຜະລິດໃບບິນ (ເພາະວ່າຊ່ວງພັກໂຄວິດ ໄດ້ແບ່ງພະນັກງານ ມາປະຈຳການ)
  • ວັນທີ 07/06/2021 ພະນັກງານ ໄດ້ສົ່ງໃບບິນໃຫ້ລູກຄ້າ.
  • ວັນທີ 11/06/2021 ໜ່ວຍງານເກັບກູ້ໜີ້ສິນ ໄດ້ກວດຢູ່ໃນລະບົບ ເຫັນວ່າເສຍຄ່າໄຟແພງຜິດປົກກະຕິ ແລະ ໄດ້ຄົ້ນຄວ້ານໍາໜ່ວຍງານຈົດໄຟ-ຜະລິດໃບບິນເຫັນວ່າແປງຕົວເລກຜິດ.
  • ວັນທີ 14/06/2001 ໜ່ວຍງານເກັບກູ້ໜີ້ສິນໄດ້ແຕ່ງອ້າຍນ້ອງລົງໄປພົບລູກຄ້າ ພ້ອມທັງແຈ້ງໃຫ້ຊາບວ່າ ຈະດັດແກ້ພະລັງງານໃຫ້ຖືກຕ້ອງກັບການຊົມໃຊ້ພະລັງງານຕົວຈິງ ລູກຄ້າຕົກລົງເຫັນດີ ພະນັກງານໄດ້ເອົາໃບບິນກັບຄືນມາເພື່ອດັດແກ້.
  • ວັນທີ 16/06/2021 ທາງໜ່ວຍງານຈົດໄຟ-ຜະລິດບິນໃບ ໄດ້ປະກອບເອກະສານດັດແກ້ ສົ່ງໃຫ້ຫ້ອງການຜະລິດໃບບິນຂອງ ສາຂາໄຟຟ້າ ນວ 2 ເພື່ອດັດແກ້ພະລັງງານ. ສຳລັບເອກະສານດັດແກ້ ພະລັງງານຄືນນັ້ນ ເອກະສານໄດ້ເຊັນອະນຸມັດ ວັນທີ 16/06/2001 ແຕ່ວ່າເອກະສານຮອດ ຝ່າຍ ນວ 2 ແມ່ນວັນທີ 23/06/221.

– ຂັ້ນຕອນການຈົດໄຟຜະລິດໃບບິນ: ໜ່ວຍງານຈົດໄຟຟ້າ-ຜະລິດໃບບິນປ້ອນຕົວເລກມື້ໜຶ່ງແມ່ນປະມານ 7-9ຈຸດ ໃນແຕ່ລະຈຸດແມ່ນມີໝໍ້ນັບໄຟ 80-150ໜ່ວຍ. ສູນບໍລິການໄຟຟ້າ ເມືອງນາຊາຍທອງ ມີໝໍ້ນັບໄຟຢູ່ໃນການຄຸ້ມຄອງແມ່ນ 33.525ໜ່ວຍ.

ທ່ານ ວົງສາ ນັນທະວົງ ຫົວໜ້າສາຂາໄຟຟ້ານະຄອນຫຼວງ 2 ຊີ້ແຈງວ່າ: ເຫດຜົນທີ່ຕ້ອງມີການດັດແກ້ຍ້ອນການປ້ອນຕົວເລກພະລັງງານເຂົ້າໃນລະບົບຜະລິດໃບບິນເກີດການຜິດພາດ. ຕາມຂໍ້ມູນ ຂອງຜູ້ຊົມໃຊ້ໄຟຟ້າ ເລກບັນຊີ 00408348 ປະເພດທີ່ຢູ່ອາໃສ ບ້ານຫວ້ຍນໍ້າເຢັນ ເມືອງນາຊາຍທອງ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ໃນເດືອນ 5/2001. ວັນທີ່ຜະລິດໃບບິນ 17\5\2021. ເລກໝໍ້ນັບໄຟ 1501243686 ເລກຄັ້ງນີ້ 78355 ເລກຄັ້ງກ່ອນ 17115 ລວມພະລັງງານທັງໝົດ 61.240 ກິໂລວັດໂມງ.

  • ວັນທີ 23/06/2021 ຫ້ອງການຜະລິດໃບບິນ ສາຂາໄຟຟ້ານະຄອນຫລວງ 2 ໄດ້ຮັບເອກະສານດັດແກ້ຈົດໄຟຜິດ ຈາກສູນບໍລິການເມືອງນາຊາຍທອງ, ພາຍຫຼັງໄດ້ຮັບເອກະສານຂໍດັດແກ້, ຫ້ອງການຜະລິດໃບບິນສາຂາໄຟຟ້ານະຄອນຫລວງ ບໍ່ສາມາດດັດແກ້ພະລັງງານເພາະລະບົບໃບບິນບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ມີການດັດແກ້ພະລັງງານຊົມໃຊ້ໄດ້ເນື່ອງຈາກບໍ່ຄົບກຳນົດຮອບວຽນ ຂອງ ການຜະລິດໃບບິນ.
  • 26/06/2011 ເປັນຮອບວຽນການຜະລິດໃບບິນໃໝ່ຕາມລະບົບພະນັກງານ ຈຶ່ງສາມາດດັດແກ້ຖານຂໍ້ມູນ ຈຶ່ງໄດ້ດຳເນີນການດັດແກ້ພະລັງງານໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມການນຳໃຊ້ຕົວຈິງ. ເຮັດໃຫ້ພະລັງງານໃນບິນ ຂອງເດືອນ 5 ເປັນເງິນ 940.032 ກີບ.

ດັ່ງນັ້ນ, ທາງຄະນະຮັບຜິດຊອບ ໄຟຟ້າສາຂານະຄອນຫຼວງ 2 ຈຶ່ງຊີ້ແຈງມາຍັງສື່ມວນຊົນ-ສັງຄົມໄດ້ຮັບຊາບ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here