ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ອອກແຈ້ງການ ສະບັບເລກທີ 1070/ຈຂ.ສຄ ສືບຕ່ໍປະຕິບັດມາດຕະການປ້ອງກັນ, ສະກັດກັ້ນ ແລະ ຄວບຄຸມການແຜ່ລະບາດ ຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ອອກໄປອີກ ເລີ່ມແຕ່ ວັນທີ 6 – 20 ກໍລະກົດ 2021

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here