ຕັດສິນຈຳຄຸກຈຳເລີຍ 14 ຄົນ ໃນຂໍ້ຫາຢາເສບຕິດ

0
918

ສານປະຊາຊົນແຂວງວຽງຈັນຕັດສິນຈຳຄຸກຈຳເລີຍ 14 ຄົນ ໃນວັນທີ 22 ກໍລະກົດ 2021 ຜ່ານມານີ້ ສານປະຊາຊົນແຂວງວຽງຈັນ ຕັດສິນຄະດີ ຈຳນວນ 14 ຄົນຄື:

– ທ້າວ ໄຊ, ອາຍຸ 45 ປີ, ອາຊີບ ກຳມະກອນ, ຢູ່ບ້ານ ວຽງໄຊ, ທ້າວ ລ້ຽງ ອາຍຸ 61 ປີ, ອາຊີບ ເຮັດນາ, ຢູ່ບ້ານ ໂພນໄຊ, ທ້າວ ແຂກ ອາຍຸ 30 ປີ, ອາຊີບ ເຮັດນາ, ຢູ່ບ້ານ ໂພນໄຊ ເຊິ່ງທັງ 3 ຢູ່ເມືອງເມືອງວັງວຽງ ແຂວງວຽງຈັນ.

– ທ້າວໄຊ ຖືກກັກຕົວໃນວັນທີ 11 ກໍລະກົດ 2020 ໃນຂໍ້ກ່າວຫາຄ້າ-ຂາຍຢາເສບຕິດ ຂອງກາງຢາເສບຕິດປະເພດຢາບ້າ ຈຳນວນ 15 ເມັດ ດັ່ງນັ້ນສານປະຊາຊົນແຂວງວຽງຈັນຈຶ່ງຕັດສິນລົງໂທດຕັດອິດສະຫຼະພາບ ທ້າວ ໄຊ ຈຳເລີຍ ຫ້າປີ ປັບໃໝ 10,000,000 ກີບ.

– ທ້າວ ລ້ຽງ ແລະ ທ້າວ ແຂກ ຖືກກັກຕົວໃນວັນທີ 12 ມິຖຸນາ 2020 ໃນຂໍ້ກ່າວຫາຄ້າ-ຂາຍຢາເສບຕິດ ຂອງກາງປະເພດຢາບ້າ 80 ເມັດ ສານປະຊາຊົນແຂວງວຽງຈັນຈຶ່ງຕັດສິນລົງໂທດຕັດອິດສະຫຼະພາບ

-ທ້າວ ລ້ຽງ ຈຳເລີຍທີ1 ສີ່ປີ ປັບໃໝ 8,000,000 ກີບ

– ທ້າວ ແຂກ ຈຳເລີຍທີ2 ຫ້າປີ ປັບໃໝ 10,000,000 ກີບ

– ທ້າວ ກ໋ອກ ອາຍຸ 23 ປີ ອາຊີບວ່າງງານ ຢູ່ບ້ານ ໂພນແຮ່ ເມືອງ ທຸລະຄົມ ແຂວງວຽງຈັນ, ຖືກກັກຕົວໃນວັນທີ 10 ກໍລະກົດ 2020 ໃນຂໍ້ກ່າວຫາຄ້າ-ຂາຍຢາເສບຕິດ ຂອງກາງຢາເສບຕິດປະເພດ ຢາບ້າ ຈຳນວນ 36 ເມັດ ສານປະຊາຊົນແຂວງວຽງຈັນຈຶ່ງຕັດສິນລົງໂທດຕັດອິດສະຫຼະພາບ ຈຳເລີຍ ຫ້າປີ, ປັບໃໝ 10,000,000 ກີບ

ຢຢ

– ທ້າວ ບຸນເດື່ອງ ອາຍຸ 31 ປີ ອາຊີບ ເຮັດນາ ຢູ່ບ້ານ ໂນນສະຫວັນ ເມືອງ ຊະນະຄາມ ແຂວງວຽງຈັນ, ຖືກກັກຕົວໃນວັນທີ 1 ພະຈິກ 2019 ໃນຂໍ້ກ່າວຫາມີຢາບ້າໄວ້ໃນຄອບຄອງ ຂອງກາງຢາເສບຕິດປະເພດ ຢາບ້າ ຈຳນວນ 87 ເມັດ ສານປະຊາຊົນແຂວງວຽງຈັນຈຶ່ງຕັດສິນລົງໂທດຕັດອິດສະຫຼະພາບ ຈຳເລີຍ ຫ້າປີ, ປັບໃໝ 10,000,000 ກີບ

– ທ້າວ ໄຊ ອາຍຸ 39 ປີ ອາຊີບກຳມະກອນ ຢູ່ບ້ານ ນາໝາກ ເມືອງທຸລະຄົມ ແຂວງວຽງຈັນ ຖືກກັກຕົວໃນວັນທີ 28 ກໍລະກົດ 2020 ໃນຂໍ້ກ່າວຫາ ຄ້າ-ຂາຍຢາເສບຕິດ ຂອງກາງຢາເສບຕິດປະເພດ ຢາບ້າ ຈຳນວນ 2 ເມັດ ສານປະຊາຊົນແຂວງວຽງຈັນ ຈຶ່ງຕັດສິນລົງໂທດຕັດອິດສະຫຼະພາບ ຈຳເລີຍ ຫ້າປີ, ປັບໃໝ 10,000,000 ກີບ

– ທ້າວ ອ໋ອງ ອາຍຸ 35 ປີ ອາຊີບ ເຮັດນາ ຢູ່ບ້ານ ດອນຮຽງ ເມືອງໝື່ນ ແຂວງວຽງຈັນ ຖືກກັກຕົວໃນວັນທີ 24 ມັງກອນ 2020 ໃນຂໍ້ກ່າວຫາມີຢາເສບຕິດໄວ້ໃນຄອບຄອງ ຂອງກາງຢາເສບຕິດປະເພດຢາບ້າ ຈຳນວນ 196 ເມັດ, ສານປະຊາຊົນແຂວງວຽງຈັນ ຈຶ່ງຕັດສິນລົງໂທດຕັດອິດສະຫຼະພາບ ຈຳເລີຍ ຫ້າປີ ປັບໃໝ 10,000,000 ກີບ

– ທ້າວ ແງັດ ອາຍຸ 28 ປີ ອາຊີບ ກຳມະກອນ ຢູ່ບ້ານ ຜາຮອມ ເມືອງວັງວຽງ ແຂວງວຽງຈັນ ຖືກກັກຕົວໃນຄັ້ງວັນທີ 19 ກໍລະກົດ 2020 ໃນຂໍ້ກ່າວຫາມີຢາບ້າໄວ້ໃນຄອບຄອງເພື່ອເສບ ຂອງກາງຢາເສບຕິດປະເພດ ຢາບ້າ ຈຳນວນ 14 ເມັດ ສານປະຊາຊົນແຂວງວຽງຈັນ ຈຶ່ງຕັດສິນລົງໂທດຕັດອິດສະຫຼະພາບ ຈຳເລີຍ ສອງປີ, ປັບໃໝ 10,000,000 ກີບ

– ທ້າວ ສົມລິດ ອາຍຸ 51 ປີ ອາຊີບ ເຮັດນາ ຢູ່ບ້ານ ນາສັກ ເມືອງຊະນະຄາມ ແຂວງວຽງຈັນ ຖືກກັກຕົວໃນວັນທີ 4 ກໍລະກົດ 2020 ໃນຂໍ້ກ່າວຫາ ຄ້າ-ຂາຍຢາເສບຕິດ ຂອງກາງຢາເສບຕິດປະເພດ ຢາບ້າ ຈຳນວນ 799 ເມັດ ສານປະຊາຊົນແຂວງວຽງຈັນຈຶ່ງຕັດສິນລົງໂທດຕັດອິດສະຫຼະພາບ ຈຳເລີຍ ແປດປີ, ປັບໃໝ 64,000,000 ກີບ

– ທ້າວ ກາເຢັ້ງຈ້າ ອາຍຸ 32 ປີ ອາຊີບ ເຮັດນາ, ຢູ່ບ້ານ ນາມອນເໜືອ ເມືອງວັງວຽງ ແຂວງວຽງຈັນ ຖືກກັກຕົວໃນວັນທີ 25 ເມສາ 2020 ໃນຂໍ້ກ່າວຫາຄ້າ-ຂາຍຢາເສບຕິດ ຂອງກາງຢາເສບຕິດປະເພດ ຢາບ້າ ຈຳນວນ 375 ເມັດ ສານປະຊາຊົນແຂວງວຽງຈັນຈຶ່ງຕັດສິນລົງໂທດຕັດອິດສະຫຼະພາບ ຈຳເລີຍ ເກົ້າປີ, ປັບໃໝ 42,000,000ກີບ

– ທ້າວ ເພັດສະໝອນ ອາຍຸ 26 ປີ ອາຊີບ ເຮັດນາ ຢູ່ບ້ານ ນາຄອງ, ທ້າວ ດວງພະຈັນ ອາຍຸ 32 ປີ ອາຊີບ ເຮັດນາ ຢູ່ບ້ານ ລິ່ງຊັນ, ທ້າວ ບຸນນຳ ອາຍຸ 35 ປີ ອາຊີບ ກຳມະກອນ ຢູ່ບ້ານລິ່ງຊັນ ທັງ 3 ຢູ່ເມືອງທຸລະຄົມ ແຂວງວຽງຈັນ ທ້າວເພັດສະໝອນຖືກກັກຕົວໃນວັນທີ 17 ກຸມພາ 2020

– ທ້າວ ດວງພະຈັນ ແລະ ທ້າວ ບຸນນຳ ຖືກກັກຕົວໃນວັນທີ 18 ກຸມພາ 2020 ໃນຂໍ້ກ່າວຫາຄ້າ-ຂາຍຢາເສບຕິດ ແລະ ການຂົນສົ່ງຢາບ້າ ຂອງກາງຢາເສບຕິດປະເພດ ຢາບ້າ ຈຳນວນ 1,218 ເມັດ ສານປະຊາຊົນແຂວງວຽງຈັນຈຶ່ງຕັດສິນລົງໂທດຕັດອິດສະຫຼະພາບ ຈຳເລີຍທັງ 3

– ທ້າວ ເພັດສະ ໝອນ ແລະ ທ້າວ ດວງພະຈັນ (ຈຳເລີຍທີ 1,2) ຜູ້ລະ ຫ້າປີ ປັບໃໝຜູ້ລະ 10,000,000 ກີບ, ທ້າວບຸນນຳ (ຈຳເລີຍທີ 3) ສີບປີ ປັບໃໝ 100,000,000 ກີບ

– ທ້າວ ບີມົວ ອາຍຸ 45 ປີ ອາຊີບ ເຮັດນາ ຢູ່ບ້ານ ໂພນເງີນ ເມືອງວັງວຽງ ແຂວງວຽງຈັນ ຖືກກັກຕົວໃນວັນທີ 11 ກັນຍາ 2019 ໃນຂໍ້ກ່າວຫາຄ້າ-ຂາຍຢາເສບຕິດ ຂອງກາງຢາເສບຕິດປະເພດ ຢາບ້າ ຈຳນວນ 260 ເມັດ ສານປະຊາຊົນແຂວງວຽງຈັນຈຶ່ງຕັດສິນລົງໂທດຕັດອິດສະຫຼະພາບ ຈຳເລີຍ ຫົກປີ ປັບໃໝ 18, 000,000 ກີບ

– ທ້າວ ແຂກ ອາຍຸ 42 ປີ ອາຊີບ ເຮັດນາ ຢູ່ບ້ານນາພຽງ ເມືອງຊະນະຄາມ ແຂວງວຽງຈັນ ຖືກກັກຕົວໃນວັນທີ 26 ມິຖຸນາ 2020 ໃນຂໍ້ກ່າວຫາຄ້າ-ຂາຍຢາເສບຕິດ ຂອງກາງຢາເສບຕິດປະເພດ ຢາບ້າ ຈຳນວນ 995 ເມັດ ສານປະຊາຊົນແຂວງວຽງຈັນຈຶ່ງຕັດສີນລົງໂທດຕັດອິດສະຫຼະພາບ ຈຳເລີຍ ແປດປີ ປັບໃໝ 64,000,000 ກີບ.

ຂ່າວ: ປກສ ແຂວງວຽງຈັນ ດວງມະນີ 55477832

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here