+380 ຫຼາຍທີ່ສູດທີ່ເຄີຍກວດພົບ! ໂຄວິດ-19 ທີ່ ສປປ ລາວ

0
11346

ສະຖິຕິໃໝ່! ລາຍງານຜູ້ຕິດເຊື້ອໃໝ່ມື້ນີ້, ຕິດເຊື້ອຊຸມຊົນ 4 ກໍລະນີ ແລະ ຕິດເຊື້ອຈາກແຮງງານນໍາເຂົ້າ 376 ຄົນ.

  • – ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ 10 ກໍລະນີ (ນໍາເຂົ້າ 9, ຊຸມຊົນ 1)
  • – ສະຫວັນນະເຂດ 116 ກໍລະນີ (ຕິດເຊື້ອໃນຊຸມຊົນ 1 ນຳເຂົ້າ 118)
  • – ຈຳປາສັກ 83 ກໍລະນີ (ນຳເຂົ້າ)
  • – ສາລະວັນ 154 ກໍລະນີ (ນຳເຂົ້າ)
  • – ຄຳມ່ວນ 9 ກໍລະນີ (ນໍາເຂົ້າ 8, ຕິດເຊື້ອຊຸມຊົນ 1)
  • – ຫຼວງນໍ້າທາ 3 ກໍລະນີ (ນຳເຂົ້າ)
  • – ແຂວງວຽງຈັນ 1 (ຕິດເຊື້ອໃນຊຸມຊົນ)
  • – ໄຊຍະບູລີ 1 (ຕິດເຊື້ອໃນຊຸມຊົນ)
  • – ບໍລິຄຳໄຊ 3 (ນຳເຂົ້າ)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here