ພະນັກງານດ່ານໜ້າທີ່ຕິດເຊື້ອໂຄວິດ-19 ປິ່ນປົວດີເກືອບໝົດ ຍັງແຕ່ 8 ຄົນ

0
1204

ພະນັກງານປ້ອມດ່ານໜ້າທີ່ປະຕິບັດໜ້າທີ່ໃນການປ້ອງກັນ ແລະ ປີ່ນປົວຄົນເຈັບ ໃນບັນດາແຂວງຈຳນວນ 50 ກໍລະນີນັ້ນ ແມ່ນເປັນຈຳນວນກໍລະນີສະສົມທັງໝົດນັບແຕ່ເດືອນ ເມສາ 2021 ຈົນຮອດປັດຈຸບັນ ເຊີ່ງເພີ່ມຂື້ນຫຼາຍແມ່ນເດືອນ ກໍລະກົດ 2021 ລວມມີ 20 ຄົນ.

ແຂວງທີ່ຕິດເຊື້ອຫຼາຍກ່ວາໝູ່ແມ່ນ: ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ (24 ຄົນ) , ຮອງລົງມາແມ່ນແຂວງຈຳປາສັກ (19 ຄົນ), ແຂວງ ຜົ້ງສາລີ 02 ຄົນ, ແຂວງອຸດົມໄຊ 03 ຄົນ, ສະຫວັນນະເຂດ 01 ຄົນ ແລະ ບໍ່ແກ້ວ 01 ຄົນ, ໃນຈຳນວນ 50 ຄົນທີ່ຕິດເຊື້ອ, 64% ແມ່ນມີອາການສະແດງອອກ ແລະ ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນພະນັກງານຂົງເຂດວຽກງານສາທາລະນະສຸກ ຈຳນວນ 39 ຄົນ (ແພດໝໍ, ພະຍາບານ ແລະ ພະນັກງານທີ່ເຮັດວຽກຢູ່ຂົງເຂດສາທາລະນະສຸກ), ພະນັກງານເຮັດວຽກຢູ່ສູນຈຳກັດບໍລິເວນ 6 ຄົນ ແລະ ພະນັກງານປະຈຳດ່ານ 5 ຄົນ

ເຊີ່ງທັງໝົດນີ້ກໍ່ໄດ້ຮັບການປີ່ນປົວຫາຍດີ, ຍັງສືບຕໍ່ປີ່ນປົວຢູ່ໂຮງໝໍ ປະຈຸບັນ ຈຳນວນ 08 ຄົນ. ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ບັນດາທ່ານ ຜູ້ຮັບຊົມ ແລະ ຮັບຟັງ ບໍ່ໃຫ້ມີຄວາມກາງວົນ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here