ຄວນປັບປຸງບັນດາສູນບໍາບັດ ແລະ ສະຖານທີ່ປິ່ນປົວ ຜູ້ກໍາລັງຕິດຢາເສບຕິດທີ່ມີຢູ່ໃຫ້ດີຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ

0
974

ກະຊວງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຄວນປັບປຸງບັນດາສູນບໍາບັດ ແລະ ສະຖານທີ່ປິ່ນປົວຜູ້ກໍາລັງຕິດຢາເສບຕິດທີ່ມີຢູ່ໃຫ້ດີຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ

ຕາມ Lao National Radio ລາຍງານ: ທ່ານ ພົນໂທ ສຸວອນ ເລືອງບຸນມີ, ຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ມີຄໍາເຫັນ ໃນໂອກາດຕາງໜ້າຄະນະປະຈໍາສະພາແຫ່ງຊາດປະກອບຄໍາເຫັນຕໍ່ບົດລາຍງານຂອງລັດຖະບານກ່ຽວກັບວາລະແຫ່ງຊາດ ວ່າດ້ວຍການແກ້ໄຂບັນ ຫາຢາເສບຕິດຢູ່ກອງປະຊຸມສະໄໝວິສາມັນ ເທື່ອທີ 1 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ IX ໃນວັນທີ 6 ສິງຫານີ້ ວ່າ: ຄະນະປະຈໍາສະພາແຫ່ງຊາດ ເຫັນດີເປັນເອກະພາບຕາມການແບ່ງຄວາມຮັບຜິດ ຊອບໃຫ້ທຸກອົງການການຈັດຕັ້ງໃນສັງຄົມນັບແຕ່ສູນກາງ ລົງຮອດທ້ອງຖິ່ນ ຕະຫຼອດຮອດສະຖາ ບັນຄອບຄົວ ແລະ ທຸກຊັ້ນຄົນໃນສັງຄົມ ໄດ້ມີສ່ວນຮ່ວມເຂົ້າໃນການຈັດ ຕັ້ງປະຕິບັດວາລະແຫ່ງຊາດ ວ່າດ້ວຍການແກ້ໄຂບັນຫາຢາເສບຕິດ ແຕ່ປີ 2021-2023, ລວມມີ 25 ພາກສ່ວນ ແຕ່ຄະນະປະຈໍາສະພາແຫ່ງຊາດ ສະເຫນີເພີ່ມ ເຕີມບາງບັນຫາ ຄື:ລັດຖະບານ ຄວນມີການກໍານົດກົນໄກປະ ສານງານລະຫວ່າງກະຊວງ, ອົງການຂັ້ນສູນກາງດ້ວຍກັນ ແລະ ລະຫວ່າງສູນກາງກັບທ້ອງຖິ່ນໃຫ້ຈະແຈ້ງ, ລະອຽດ, ມີຄວາມກົມກຽວ ແລະ ຄ່ອງຕົວ.

ນອກຈາກນີ້ ທ່ານສະເຫນີໃຫ້ລັດຖະບານ ກໍ່ຄື ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ສົມທົບກັບກະຊວງສາທາລະນະສຸກ, ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ, ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ຄົ້ນຄ້ວາຄືນການປັບປຸງບັນດາສູນບໍາບັດ ແລະ ສະຖານທີ່ປິ່ນປົວຜູ້ທີ່ກໍາລັງຕິດຢາເສບຕິດໃຫ້ມີຄຸນນະພາບ ແລະ ຄົ້ນຄ້ວາສ້າງສູນຝຶກວິຊາຊີບຮອງຮັບໃຫ້ແກ່ພາກ ສ່ວນຕິດຢາເສບຕິດ ທີ່ສໍາເລັດການບໍາບັດມາແລ້ວ ເພື່ອໃຫ້ເຂົາເຈົ້າໄດ້ມີໂອກາດໄດ້ຝຶກອາຊີບຫາລ້ຽງຕົນເອງ ກ່ອນປົດປ່ອຍກັບຄືນມາເປັນພົນລະ ເມືອງດີ ແລະ ບໍ່ກັບໄປຫຍຸ້ງກ່ຽວຢາເສບຕິດອີກ.

ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ຄາດຫມາຍໃຫ່ຍ ທີ່ພວກເຮົາຕ້ອງບັນລຸໃຫ້ໄດ້ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ ແມ່ນການສູ້ຊົນເຮັດໃຫ້ຈໍານວນຜູ້ມາບໍາບັດຢາເສບຕິດຫຼຸດລົງ, ສູນບໍາບັດ ຫຼື ສະຖານທີ່ປິ່ນປົວຜູ້ຕິດຢາເສບຕິດຫຼຸດລົງເປັນກ້າວໆ ເຊິ່ງນັ້ນຫມາຍເຖິງຕົວຊີ້ ວັດຫນຶ່ງ ທີ່ຊີ້ໃຫ້ເຫັນປະສິດທິຜົນ ຫຼື ຜົນໄດ້ຮັບຈາກການແກ້ໄຂບັນຫາຢາເສບຕິດຢູ່ປະເທດເຮົາ. ຕາງໜ້າຄະນະປະຈໍາສະພາແຫ່ງຊາດ ຍັງໄດ້ສະເຫນີຄົ້ນຄ້ວາຄືນ ກ່ຽວ ກັບລະບົບການປະສານງານ ລະຫວ່າງເຫຼົ່າວິຊາສະເພາະປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບດ້ວຍກັນ ໃຫ້ຈະແຈ້ງ ເປັນຕົ້ນ: ການປະສານງານ ລະຫວ່າງຂະແຫນງ ການປາບຢາເສບຕິດກັບຂະແຫນງການຕ້ານອາຊະຍາກໍາ ແລະ ວິຊາສະເພາະອື່ນ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການຈັດຕັ້ງປະຕິ ບັດ ການແກ້ໄຂບັນຫາຢາເສບຕິດໄປຕາມທິດລວງດຽວ ແລະ ຈອດກັນ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here