ຄໍາສັ່ງແນະນໍາ ວ່າດ້ວຍ: ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຫລັກສູດສາຍສາມັນສຶກສາ ປະຈໍາສົກຮຽນ 2021-2022

0
5403

ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ໄດ້ອອກຄໍາສັ່ງແນະນໍາ ສະບັບເລກທີ 3384/ສສກ ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຫລັກສູດສາຍສາມັນສຶກສາ ປະຈໍາສົກຮຽນ 2021-2022.

.

.

.

.

.

.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here