ພະລັງງານໄຟຟ້າ-ໄຟຟ້າຂັບເຄື່ອນ ແລະ ສາຍສົ່ງກາງຫາວ ກໍາລັງຈະສົ່ງກະແສໄຟຟ້າໃນໄວໆນີ້, ຕ້ອງລະວັງອອກຫ່າງຈາກອຸປະກອນຊັກນໍາໄຟຟ້າ

0
7426

ອີງຕາມການກໍ່ສ້າງວິສະວະກໍາພະລັງງານໄຟຟ້າ ແລະ ວິສະວະກໍາສະໜອງໄຟຟ້າລາກແກ່ ຂອງ ລົດໄຟລາວ-ຈີນ ໄດ້ມີຄວາມຄືບໜ້າຢ່າງລາບລື່ນ ແລະ ສະດວກ, ເສັ້ນທາງພະລັງງານໄຟຟ້າຂະໜາດ 10 kv ທີ່ເຊື່ອມຈອດກັນ ແລະ ເຄື່ອງອຸປະກອນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຂອງເສັ້ນທາງລົດໄຟທັງໝົດຈະເລີ່ມສົ່ງກະແສໄຟຟ້າໃນວັນທີ 24 ສິງຫາ ປີ 2021. ຈາກນັ້ນ, ເຄື່ອງອຸປະກອນຕ່າງໆ ເຊັ່ນ: ສາຍເຄເບີ້ນທີ່ເຊື່ອມຈອດກັນ, ສາຍສົ່ງກາງຫາວ ແລະ ໝໍ້ແປງໄຟເປັນຕົ້ນ ຈະໄດ້ຊັກນໍາໄຟຟ້າໝົດ(10 kv).

ນອກຈາກນັ້ນແລ້ວ, ວິສະວະກໍາສາຍສົ່ງກາງຫາວ ຂອບເຂດລະຫວ່າງອຸໂມງມິດຕະພາບ ບໍ່ເຕັນ ຫາ ສະຖານີລົດໄຟວຽງຈັນ ແລະ ສະຖານີລົດໄຟວຽງຈັນ ຫາ ສະຖານທີ່ຮັກສາສ້ອມແປງຫົວລົດໄຟ(Locomotive depot)ກໍຈະເລີ່ມສົ່ງກະແສໄຟຟ້າເຂົ້າເພື່ອເປີດໃຊ້ງານຢ່າງເປັນທາງການ ໃນເວລາ 9:00 ໂມງເຊົ້າ ຂອງວັນທີ 18 ກັນຍາ ປີ 2021. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ສາຍສົ່ງກາງຫາວ, ສາຍສະໜອງໄຟຟ້າ ແລະ ເຄື່ອງອາໄຫຼ່ທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ຕາມແນວເສັ້ນທາງລົດໄຟທັງໝົດຈະໄດ້ຊັກນໍາໄຟຟ້າແຮງສູງ(27.5kv). ດັ່ງນັ້ນ, ຈຶ່ງແຈ້ງມາຍັງບັນດາພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ປະຊາຊົນທີ່ຢູ່ຕາມແນວເສັ້ນທາງລົດໄຟ ເພື່ອຮັບຊາບ,ແລະຕ້ອງລະມັດລະວັງຕົວໃນການປ້ອງກັນດ້ານຄວາມປອດໄພ ແລະ ເອົາໃຈໃສ່ກັບຄວາມປອດໄຟດ້ານການຮັກສາທາງລົດໄຟ.

ຫຼັງຈາກເສັ້ນທາງພະລັງງານໄຟຟ້າທີ່ເຊື່ອມຈອດກັນຂອງເສັ້ນທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ ໄດ້ສົ່ງກະແສໄຟຟ້າເຂົ້າແລ້ວ, ເຄື່ອງອຸປະກອນຕ່າງໆ ເຊັ່ນ: ສາຍເຄເບີ້ນທີ່ເຊື່ອມຈອດກັນ, ສາຍສົ່ງກາງຫາວ, ໝໍ້ແປງໄຟ ແລະ ອື່ນໆ ຈະໄດ້ຊັກນໍາໄຟຟ້າແຮງສູງຂະໜາດ 10 kv. ແລະ ຫຼັງຈາກວິສະວະກໍາສາຍສົ່ງກາງຫາວໄດ້ສົ່ງກະແສໄຟຟ້າເຂົ້າແລ້ວ, ສາຍສົ່ງໄຟຟ້າ ແລະ ເຄື່ອງອາໄຫຼ່ທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ຈະໄດ້ຊັກນໍາໄຟຟ້າແຮງສູງຂະໜາດ 27.5 kv, ໃນຂອບເຂດ 20 ແມັດ ຢູ່ອ້ອມຂ້າງສາຍສົ່ງກາງຫາວລ້ວນແຕ່ເປັນເຂດໄຟຟ້າແຮງສູງທີ່ອັນຕະລາຍ. ເພື່ອປ້ອງກັນທາງລົດໄຟເກີດອຸປະຕິເຫດທີ່ເຮັດໃຫ້ຄົນບາດເຈັບ ຫຼື ຕາຍດ້ວຍໄຟຟ້າຊ໋ອດ, ຫ້າມບໍ່ໃຫ້ປະຊາຊົນທີ່ຢູ່ຕາມແນວເສັ້ນທາງລົດໄຟເຂົ້າໃກ້ ພາຍໃນຂອບເຂດ 2 ແມັດ ຂອງສາຍສົ່ງກາງຫາວທີ່ເປັນເຂດອັນຕະລາຍນັ້ນ, ຫ້າມຂ້າມຜ່ານສິ່ງຂອງຕ່າງໆໂດຍທາງກົງ ຫຼື ທາງອ້ອມ, ຫ້າມປີນຂຶ້ນເສົາໄຟເຫຼັກ ຂອງສາຍສົ່ງກາງຫາວ ແລະ ຫ້າມຫຼິ້ນຢູ່ໃກ້ກັບບໍລິເວນສາຍສົ່ງກາງຫາວຢ່າງເດັດຂາດ.

ນອກຈາກນັ້ນແລ້ວ, ຖ້າຫາກວ່າປະຊາຊົນທີ່ຢູ່ຕາມແນວເສັ້ນທາງລົດໄຟພົບເຫັນມີສິ່ງຂອງຕ່າງໆ ເຊັ່ນ: ສົ້ນສາຍໄຟ ຫຼື ເຄືື່ອງອາໄຫຼ່ ແລະ ອື່ນໆທີ່ແຂວນຫ້ອຍຢູ່ເທິງສາຍພະ ລັງງານໄຟຟ້າ ແລະ ສາຍສົ່ງກາງຫາວ,ແມ່ນຫ້າມບໍ່ໃຫ້ໄປສໍາພັດ ຫຼື ເຂົ້າໃກ້. ຖ້າຫາກວ່າພົບເຫັນເຄື່ອງອຸປະກອນຕ່າງໆຂອງສາຍພະລັງງານໄຟຟ້າ ແລະ ສາຍສົ່ງກາງຫາວຖືກລັກ, ທໍາລາຍມ້າງ, ຫຼື ພົບເຫັນວ່າເກີດອັກຄີໄພ, ຕ້ອງແຈ້ງໃຫ້ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງທີ່ຢູ່ໃກ້ທີ່ສຸດ. ຖ້າຫາກວ່າພົບເຫັນສາຍພະລັງງານໄຟຟ້າ ແລະ ສາຍສົ່ງໄຟຟ້າຂາດ, ຕົກ, ຈະຕ້ອງຮັກສາໄລຍະຫ່າງຄວາມປອດໄພ 10 ແມັດຂຶ້ນໄປ, ແລະ ຕ້ອງແຈ້ງໃຫ້ພາກສ່ວມກ່ຽວຂ້ອງກັບທາງລົດໄຟ ຫຼື ກົມຕໍາຫຼວດທີ່ຢູ່ໃກ້ທີ່ສຸດຢ່າງທັນທີ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here