ແຈ້ງການເກັບຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການ ຂະແໜງການສຶກສາ ສົກຮຽນ 2021-2022

0
4688

ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະກິລາ ແຂວງຫຼວງພະບາງ ແຈ້ງການ ເລື່ອງ ເກັບຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການ ຂະແໜງການສຶກສາ ແລະ ກິລາ ສົກຮຽນ 2021-2022

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here