ນະໂຍບາຍ ການນໍາໃຊ້ລົດໄຟຟ້າຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ

0
5023

ມະຕິວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງ ແລະ ປະກາດໃຊ້ນະໂຍບາຍ ການນໍາໃຊ້ລົດໄຟຟ້າຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ

-ອີງຕາມ ກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍລັດຖະບານ ສະບັບເລກທີ 04/ສພຊ, ລົງວັນທີ 08 ພະຈິກ 2016; – ອີງຕາມ ມະຕິຂອງກົມການເມືອງສູນກາງພັກ ວ່າດ້ວຍການເພີ່ມທະວີການນໍາພາແກ້ໄຂບັນຫາເສດຖະກິດ-ການເງິນ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ໃນການຄຸ້ມຄອງມະຫາພາກ ສະບັບເລກທີ057/ດມສພ, ລົງວັນທີ 19 ທັນວາ 2018; – ອີງຕາມ ແຈ້ງການຫ້ອງວ່າການສູນກາງພັກ ສະບັບເລກທີ 35/ຫສພ, ລົງວັນທີ 03 ສິງຫາ 2021ເລື່ອງທິດຊີ້ນໍາຂອງກົມການເມືອງສູນກາງພັກ ກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍ ແລະ ທິດທາງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ການຫັນໄປສູ່ການນໍາໃຊ້ລົດໄຟຟ້າ; ອີງຕາມ ຍຸດທະສາດສົ່ງເສີມການນໍາໃຊ້ພະລັງງານສະອາດ ສໍາລັບຂະແຫນງຄົມມະນາຄົມ-ຂົນສົ່ງ ແຜນພັດທະນາຮອດປີ 2025, ຍຸດທະສາດຮອດປີ 2030 ແລະ ວິໃສທັດ 2050 ທີ່ໄດ້ຮັບຮອງ ແລະ ປະກາດໃຊ້ ຕາມດໍາລັດ ສະບັບເລກທີ 231/ນຍ, ລົງວັນທີ 11 ພຶດສະພາ 2020; ອີງຕາມ ມະຕິຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງເອົາວາລະແຫ່ງຊາດ ກ່ຽວກັບການແກ້ໄຂ ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກດ້ານເສດຖະກິດ-ການເງິນ ສະບັບເລກທີ 03/ສພຊ, ລົງວັນທີ 10 ສິງຫາ 2021.

່ ລັດຖະບານ ຕົກລົງ:

ມາດຕາ 1ເຫັນດີຮັບຮອງນະໂຍບາຍ ການນໍາໃຊ້ລົດໄຟຟ້າຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ ເຊິ່ງມີລາຍລະອຽດລຸ່ມນີ້:

1. 1 ຈຸດປະສົງ ແລະ ລະດັບຄາດຫມາຍເພື່ອຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍວາລະວາລະແຫ່ງຊາດ ກ່ຽວກັບການແກ້ໄຂຄວາມຫຍຸ້ງຍາກດ້ານເສດ ຖະກິດ-ການເງິນ ໂດຍສະເພາະມາດຕະການປະຢັດມັດທະຍັດ ແນໃສ່ຫຼຸດຜ່ອນການນໍາເຂົ້າ ນ້ໍາມັນເຊື້ອໄຟຈາກຕ່າງປະເທດ ກໍຄືຫຼຸດຜ່ອນການໄຫຼອອກຂອງເງິນຕາຕ່າງປະເທດ, ຫຼຸດຜ່ອນ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ຂອງຜູ້ຊົມໃຊ້ຍານພາຫະນະ ຫຼຸດຜ່ອນມົນລະພິດຈາກການນໍາໃຊ້ລົດ ທີ່ແລ່ນ ດ້ວຍນ້ໍາມັນເຊື້ອໄຟ ແລະ ເປັນການສົ່ງເສີມການນໍາໃຊ້ພະລັງງານໄຟຟ້າ ທີ່ ສປປ ລາວ ມີທ່າແຮງໃນການຜະລິດ; ສູ້ຊົນຮອດປີ 2025 ໃຫ້ອັດຕາສ່ວນລົດໄຟຟ້າທີ່ຊົມໃຊ້ໃນສັງຄົມ ກວມເອົາຢ່າງຫນ້ອຍ 1% ຂອງຈໍານວນພາຫະນະທັງຫມົດ; ຮອດປີ 2030 ໃຫ້ກວມເອົາ 30% ຂຶ້ນໄປ.

1.2 ນະໂຍບາຍຕໍ່ຜູ້ນໍາເຂົ້າ ແລະ ຈໍາຫນ່າຍລົດໄຟຟ້າ:

1) ເຫັນດີໃຫ້ປະຕິບັດນະໂຍບາບທີ່ກໍານົດໄວ້ຕາມກົດຫມາຍ ວ່າດ້ວຍການສົ່ງເສີມການລົງທຶນ, ກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍພາສີ, ກົດຫມາຍວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງສ່ວຍສາອາກອນ, ກົດຫມາຍ ແລະ ລະບຽບການອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອສົ່ງເສີມທຸລະກິດນໍາເຂົ້າ ແລະ ຈໍາຫນ່າຍລົດໄຟຟ້າ;

2) ລັດຈະບໍ່ຈໍາກັດດ້ານໂກຕ້າ ໃນການນໍາເຂົ້າລົດໄຟຟ້າ ເພື່ອສົ່ງເສີມໃຫ້ມີການແຂ່ງຂັນລາຄາຕາມກົນໄກຕະຫຼາດ;

(ອ່ານເພີ່ມເຕີມຕໍ່ໃນເອກະສານ)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here