ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍ ການກໍານົດບັນຊີພືດ ແລະ ຜະລິດຕະພັນພືດ ທີ່ເປັນບຸລິມະສິດ

0
4190

ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍ ການກໍານົດບັນຊີ ພືດ ແລະ ຜະລິດຕະພັນພືດ ທີ່ເປັນບຸລິມະສິດ ສໍາລັບເຈລະຈາເຕັກນິກເປີດຕະຫລາດ ເພື່ອສົ່ງອອກ ຈາກ ສປປ ລາວ ໄປ ສປ ຈີນ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here