ໃນກໍລະນີທີ່ຫຼາຍຄົນໃຫ້ຄວາມສົນໃຈຂ້າມຄືນກ່ຽວກັບລາຄາຕົວເລກທີ່ສູງໃນການປິ່ນປົວຜູ້ປ່ວຍ ເຊິ່ງທາງໂຮງໝໍກໍໄດ້ອອກມາຊີ້ແຈ້ງ ແລະ ອະທິບາຍເຫດຜົນທີ່ມາ ວ່າເປັນຫຍັງຄ່າຮັກສາຜູ້ປ່ວຍເຖິງສູງແບບນີ້, ເຊິ່ງລວມມີ 5 ປັດໃຈ ຄື:

.

ຂໍໃຫ້ບັນດາທ່ານອ່ານໃຫ້ລະອຽດ

.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here