ປະກາດ 13 ບ້ານ ຢຸດຕິການຖ່າຍຊະຊາຍ ເມືອງອາດສະພອນ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ

0
1324

ເມືອງອາດສະພອນ ໄດ້ກໍານົດ ເອົາ 13 ບ້ານ ໃຫ້ເປັນບ້ານທີ່ເຂົາເຈົ້າພາກັນເອີ້ນວ່າບ້ານຊຸມຊົນ ເປັນເຈົ້າການດ້ານສຸຂະນາໄມມີ ບ້ານນາໝາກເກືອ, ນາແສນນາມ, ດົງນາງາມ, ນາເດື່ອ, ໂນນແຕ້, ນາແຄ, ສີນົນໄຊ, ສົ້ມໂຮງ, ວັງໄຮ, ໜອງບົວ, ສອງຫ້ອງ, ນາຂອນ ຍາງ ແລະ ບ້ານຫີນສິ່ວ ທີ່ກາຍເປັນບ້ານຢຸດຕິການຖ່າຍຊະຊາຍ ຊຶ່ງທາງພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງໄດ້ດໍາເນີນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຕ່ປີ 2019 ເປັນຕົ້ນມາ.

ຊຶ່ງໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫລືອຈາກ ໂຄງການ SNV ໂດຍໄດ້ກະຕຸ້ນໃຫ້ຊຸມຊົນເປັນເຈົ້າ ການໃນການສ້າງວິດຖ່າຍດ້ວຍ ທຶນຂອງປະຊາຊົນເອງ ແລະທຶນ ຂອງໂຄງການທີ່ມອບໃຫ້ທີມງານຂັ້ນແຂວງ ແລະ ເມືອງອາດສະພອນ ເພື່ອໃຫ້ປະຊາຊົນມີການ ປ່ຽນແປງພຶດຕິກໍາ ເພື່ອຢຸດຕິການຖ່າຍຊະຊາຍ.

ຈາກການກະຕຸ້ນກ່ຽວກັບ ວຽກງານຊຸມຊົນເປັນເຈົ້າການ ດ້ານສຸຂະອະນາໄມໂດຍມີທີມ ງານ ຊຈສ ຂັ້ນເມືອງ ແລະແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ໂດຍມີປະຊາຊົນພາຍໃນເມືອງສະເໜີການເຂົ້າຮ່ວມສົນໃຈ ແລະ ຮ່ວມມືກັບໂຄງການ 12.655 ຫຼັງຄາເຮືອນ ເພີ່ມຂຶ້ນ ມາເປັນ 12.976 ຫຼັງຄາເຮືອນ.

ໃນນີ້ ທາງເມືອງອາດສະພອນ ໄດ້ກໍານົດເອົາ 13 ບ້ານ ດ້ວຍການສ້າງຊຸມຊົນເປັນເຈົ້າ ການດ້ານສຸຂະອະນາໄມ ຊຶ່ງໄດ້ກໍາ ນົດ ໃນ 4 ຫົວຂໍ້ ຂອງວຽກງານ ຊຈສ ເຫັນວ່າມີປະຊາຊົນໄດ້ນໍາ ໃຊ້ວິດຖ່າຍຖືກຫຼັກອະນາໄມ 100%, ການເຮັດອະນາໄມຮ່າງ ກາຍ ແລະການລ້າງມືໃສ່ສະບູ 95%, ການບໍາບັດນໍ້າດື່ມ-ນໍ້າໃຊ້ ໃນຄົວເຮືອນ 95% ແລະການ ອະນາໄມສິ່ງແວດລ້ອມປະຕິບັດ ໄດ້ 95% ໂດຍໄດ້ສ້າງວິດຖ່າຍ ໃນຄົວເຮືອນໄດ້ 49 ຫລັງຄາ ເຮືອນ, ເພີ່ມຂຶ້ນ 0,78% ແລະວິດ ຖ່າຍໃຊ້ຮ່ວມ 97 ຫລັງຄາເຮືອນ ອັນໄດ້ເຮັດໃຫ້ ປະຊາຊົນມີຄວາມຕື່ນຕົວສາມາດສ້າງວິດຖ່າຍດ້ວຍຕົວເອງໄດ້ 100%.

ດັ່ງນັ້ນ, ໃນວັນທີ 25 ມັງກອນ 2022 ເມືອງອາດສະພອນ ກໍ່ໄດ້ປະກາດ ຢ່າງເປັນທາງການ 13 ບ້ານ ໃຫ້ເປັນບ້ານທີ່ຢຸດຕິການຖ່າຍຊະຊາຍ ໂດຍມີທ່ານ ນາງ ຫລິງທອງ ແສງຕາວັນ ຮອງເຈົ້າ ແຂວງໆສະຫວັນນະເຂດ ເຂົ້າຮ່ວມສະແດງຄວາມຍິນດີທີ່ອໍາ ນາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນ ໄດ້ຖືເອົາວຽກງານ ສຸຂະສຶກສາກ່ຽວກັບການຮັກສາສຸຂະພາບ ກາຍເປັນຄວາມຮັບຜິດ ຊອບຂອງໝົດທຸກຄົນ ໂດຍໄດ້ ພ້ອມກັນປູກຈິດສໍານຶກໃນວຽກ ງານສຸຂານາໄມເປັນຕົ້ນແມ່ນ ການຮັກສາອະນາໄມ3ສະອາດ ທີ່ມີການປ່ຽນແປງຈາກແນວ ຄິດເດີມ ດ້ວຍການມອບໃບຍ້ອງຍໍ ສັນລະເສີນໃຫ້ກັບອໍານາດການ ປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນຈາກທ່ານເຈົ້າ ເມືອງອາດສະພອນ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here