ແຈ້ງການ! ການຄຸ້ມຄອງແຮງງານ ແລະ ນຳໃຊ້ແຮງງານໃນເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ສາມຫຼ່ຽມຄຳ

0
5054

ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ຫ້ອງການສົ່ງເສີມ ແລະ ຄຸ້ມຄອງເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ຄະນະຄຸ້ມຄອງ ເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ແຂວງບໍ່ແກ້ວ ອອກແຈ້ງການ: ເຖິງອຳນວຍການບໍລິສັດ, ນັກທຸລະກິດ, ຜູ້ປະກອບການ ແລະ ຜູ້ອອກແຮງງານ ພາຍ ຂສພຄ.

ເລື່ອງ: ການຄຸ້ມຄອງແຮງງານ ແລະ ນຳໃຊ້ແຮງງານໃນເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ສາມຫຼ່ຽມຄຳ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການຄຸ້ນຄອງ ແລະ ນຳໃຊ້ແຮງງານຂອງຜູ້ປະກອບການ ແລະ ຜູ້ອອກແຮງງານໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມລະບຽບກົດໝາຍຂອງ ສປປ ລາວ ແລະ ຮັບປະກັນການດຳເນີນທຸລະກິດຂອງບັນດາບໍລິສັດ, ຜູ້ປະກອບການ ໄດ້ດຳເນີນວຽກງານຢ່າງສະດວກ ແລະ ຕອບສະໜອງໄດ້ຕໍ່ກັບຄວາມຕ້ອງການໃນການນຳໃຊ້ແຮງງານກໍ່ຄືຜູ້ອອກແຮງງານຕໍ່ການປະຕິບັດໜ້າທີ່ວຽກງານ ແລະ ການດຳລົງຊີວິດຢູ່ພາຍໃນເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ສາມຫຼ່ຽມຄຳ ໃຫ້ໄດ້ຮັບປະກັນ ແລະ ຖືກຕ້ອງຕາມກົດລະບຽບກົດໝາຍ.

ເຊີ່ງມີເນື້ອໃນດັ່ງລຸ່ມນີ້:

.

.

.

.

.

.

.

.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here