ພິທີປ່ອຍແຂ້ນ້ອຍພັນພື້ນເມືອງລາວຄືນສູ່ທໍາມະຊາດ

0
5015

ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ຮ່ວມກັບອົງການອະນຸລັກສັດປ່າ ປະຈໍາ ສປປ ລາວ ຈັດພິທີປ່ອຍແຂ້ນ້ອຍພັນພື້ນເມືອງລາວຄືນສູ່ທໍາມະຊາດ

ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ຕາງໜ້າໂດຍພະແນກກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ແຂວງ ຮ່ວມກັບອົງການອະນຸລັກສັດປ່າ (WCS) ຈັດພິທີປ່ອຍແຂ້ນ້ອຍພັນພື້ນເມືອງລາວຄືນສູ່ທໍາມະຊາດ ຢູ່ບ້ານຕານສຸມ, ເມືອງຈໍາພອນ ໃນວັນທີ 30 ມິນາ 2022 ໂດຍມີ ທ່ານ ຊູຊາດ ໄຊຍະກຸມມານ, ຫົວໜ້າກົມປ່າໄມ້, ກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້, ທ່ານ ຄໍາຈັນ ສີດາວົງ, ຫົວໜ້າພະແນກກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ແຂວງສະ ຫວັນນະເຂດ, ພ້ອມດ້ວຍຫົວໜ້າອົງການອະນຸລັກສັດປ່າ ປະຈຳ ສປປ ລາວ, ຜູ້ຕາງໜ້າອົງການປົກຄອງ 4 ເມືອງເປົ້າໝາຍໂຄງການອະນຸລັກຊີວະນາໆ ພັນທີ່ສໍາຄັນໃນບໍລິ ເວນນໍ້າແບບມີສ່ວນ ຮ່ວມຂອງຊຸມຊົນ ແລະ ແຂກຮັບເຊີນ ເຂົ້າຮ່ວມ.

ແຂ້ນ້ອຍທີ່ນໍາມາປ່ອຍໃນຄັ້ງນີ້ ເປັນແຂ້ນ້ອຍພັນພື້ນ ເມືອງລາວ ຈໍານວນ 47 ໂຕ ໂດຍປ່ອຍໃສ່ອ່າງຈຽວທີ່ນອນຢູ່ໃນຂອບເຂດຈຸດສະຫງວນພາຍໃນເຊຈໍາພອນ ເພື່ອອະນຸ ລັກແຂ້. ທ່ານ ຊູຊາດ ໄຊຍະກຸມມານ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ຍ້ອນຊີວະນາໆ ພັນຂອງ ສປປ ລາວ ນັບມື້ຖືກໄພຂົ່ມຂູ່ ເປັນຕົ້ນ: ພື້ນທີ່ປ່າ ໄມ້ຫຼຸດລົງ, ຖິ່ນຢູ່ອາໃສສັດປ່າຖືກທໍາລາຍ ແລະ ສະຖານະ ພາບຂອງແມ່ນໍ້າ, ຫ້ວຍ, ຮ່ອງ, ຄອງບຶງ ແລະ ດິນບໍລິເວນນໍ້າເຊື່ອມໂຊມ ເນື່ອງຈາກພົນລະເມືອງຂອງປະຊາຊົນໃນທ້ອງຖິ່ນນັບມື້ນັບເພີ່ມຂຶ້ນ ເຮັດໃຫ້ມີຄວາມຕ້ອງການພື້ນທີ່ກະສິກໍາ ແລະ ຊົມໃຊ້ຊັບພະຍາກອນດັ່ງກ່າວຫຼາຍຂຶ້ນເລື້ອຍໆ ແຕ່ຂາດການວາງແຜນນໍາໃຊ້ແບບຍືນຍົງ.

ດັ່ງນັ້ນ, ໃນວັນທີ 24 ກຸມພາ 2020 ລັດ ຖະບານ ໄດ້ຮັບຮອງເອົາໂຄງການອະນຸລັກຊີວະນາໆ ພັນທີ່ສໍາຄັນໃນບໍລິເວນນໍ້າແບບມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຊຸມຊົນໃນ 4 ເມືອງເປົ້າໝາຍຂອງແຂວງສະຫວນນະເຂດ ຄື: ຈໍາພອນ, ໄຊບູລີ, ຊົນບູລີ ແລະ ສອງຄອນ ເຊີ່ງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂດຍພະແນກກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ຮ່ວມກັບ WCS ເປັນເວລາ 5 ປີ ໂດຍໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກສະຫະພາບເອີ ຣົບ (EU), ອົງການພັດທະນາແຫ່ງປະເທດຝລັ່ງ (AFD) ແລະ ມູນນິທິມາກະເລັດ ຄາຣກິວ (MACP) ທັງໝົດ 1.213.826 ໂດລາສະຫະລັດ.

ຜ່ານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານມາຮອດປັດຈຸບັນ ໄດ້ປະສົບຜົນສໍາເລັດວຽກງານໂດຍພື້ນຖານ ຄື: ໄດ້ດໍາເນີນການສໍາຫຼວດຊະນິດພັນ, ຈໍານວນປະຊາ ກອນ, ສາຍພັນ ແລະ ການຂະ ຫຍາຍພັນໃນປີ 2019 ທາງທິມງານຂອງອົງການອະ ນຸລັກສັດປ່າຮ່ວມກັບອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ ໄດ້ດໍາເນີນການສໍາຫຼວດຊອກຫາຈໍານວນ ແຂ້ນໍ້າຈືດ ຫຼື ແຂ້ພື້ນເມືອງ ແລະ ພົບຮັງໄຂ່ທີ່ກູດຫມາກແຜ້ວ ກຸດຜີນ້ອຍ ເຂດບ້ານຕານສຸມ, ເມືອງຈໍາພອນ, ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ. ທ່ານຫົວໜ້າກົມປ່າໄມ້ ໃຫ້ຮູ້ຕື່ມວ່າ: ແຂ້ນ້ອຍທີ່ນໍາມາປ່ອຍຄັ້ງນີ້ ທີ່ທາງໂຄງ ການອະນຸລັກຊີວະນາໆ ພັນທີ່ສໍາຄັນໃນບໍລິເວນນໍ້າແບບມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຊຸມຊົນ ໄດ້ອະນຸ ບານໄວ້ເກືອບ 2 ປີ ເມື່ອເຫັນແຂ້ນ້ອຍດັ່ງກ່າວມີສຸຂະພາບແຂງແຮງດີ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຈິ່ງຈັດພິທີປ່ອຍລົງສູ່ບຶງທໍາມະຊາດດັ່ງເດີມຂອງມັນ ເພື່ອເປັນຊັບ ສົມບັດຂອງ ສປປ ລາວ ທີ່ຄວນຄຸ້ມຄອງ ແລະ ປົກປັກຮັກສາໄວ້ໃຫ້ຍືນຍົງ ເພາະຢູ່ບໍລິເວນນໍ້າເຊຈໍາພອນ ຍັງມີປະຊາກອນແຂ້ ປະ ມານ 100 ກວ່າໂຕ ຕາມການປະ ເມີນຈາກການສໍາຫຼວດເກັບກໍາຂໍ້ມູນ ຂອງຊ່ຽວຊານ ແຕ່ ປີ 2003 ເຖິງປັດຈຸບັນ.

ຂ່າວ: Lao National Radio

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here