ຜູ້ຖືຫຸ້ນ BCEL ຈະບໍ່ໄດ້ຮັບເງິນປັນຜົນປີ 2021

0
5105

ທະນາຄານການຄ້າ ຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ (BCEL) ມີມະຕິຕົກລົງ ບໍ່ຈ່າຍເງິນປັນຜົນ ປີ 2021

ມະຕິກອງປະຊຸມທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມີມະຕິບໍ່ຈ່າຍເງິນປັນຜົນປະຈຳປີ 2021 ເຊິ່ງເປັນຄັ້ງທຳອິດນັບຕັ້ງແຕ່ທະນາຄານການຄານຕ່າງປະເທດລາວເຂົ້າຈົດທະບຽນໃນຕະຫາດຫຼັກຊັບ

ເຊິ່ງກອງປະຊຸມສະພາທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວໄດ້ປຶກສາຫາລື ແລະ ມີມະຕິຕົກລົງບາງບັນຫາສຳຄັນ ໂດຍສະເພາະປະເດັ່ນທີ່ 5 ຄື:

– ຮັບຮອງແຜນການຈັດກອງປະຊຸມຜູ້ຖືຮຸ້ນ ທຄຕລ ປະຈຳປີ 2021 ດັ່ງນີ້ມື້ປິດປື້ມບັນຊີຜູ້ຖືຮຸ້ນວັນທີ 1 ເມສາ 2022 ເພື່ອກຳນົດສິດຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຜູ້ຖືຮຸ້ນ ທຄຕລ ປະຈຳປີ 2021;

– ວັນເວລາສະຖານທີ່ຈັດກອງປະຊຸມວັນທີ 29 ເມສາ 2022 ທີ່ ໂຮງແຮມລາວພລາຊາ

– ຮັບຮອງເອົາວາລະກອງປະຊຸມຜູ້ຖືຮຸ້ນ ທຄຕລ ປະຈຳປີ 2021;

– ຕົກລົງບໍ່ຈ່າຍເງິນປັນຜົນ ປະຈຳປີ 2021.

 • – ປີ 2011 ເປັນປີເລີ່ມຈົດທະຽນເຂົ້າຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ ປີນີ້ຈ່າຍເງິນປັນຜົນຢູ່ທີ່ 698.92 ກີບຕໍ່ຮຸ້ນ
 • – ປີ 2012 ຈ່າຍເງິນປັນຜົນຢູ່ທີ່ 791.1 ກີບຕໍ່ຮຸ້ນ
 • – ປີ 2013 ຈ່າຍເງິນປັນຜົນຢູ່ທີ່ 785 ກີບຕໍ່ຮຸ້ນ
 • – ປີ 2014 ຈ່າຍເງິນປັນຜົນຢູ່ທີ່ 592 ກີບຕໍ່ຮຸ້ນ
 • – ປີ 2015 ຈ່າຍເງິນປັນຜົນຢູ່ທີ່ 392 ກີບຕໍ່ຮຸ້ນ
 • – ປີ 2016 ຈ່າຍເງິນປັນຜົນຢູ່ທີ່ 614 ກີບຕໍ່ຮຸ້ນ
 • – ປີ 2017 ຈ່າຍເງິນປັນຜົນຢູ່ທີ່ 612 ກີບຕໍ່ຮຸ້ນ
 • – ປີ 2018 ຈ່າຍເງິນປັນຜົນຢູ່ທີ່ 991 ກີບຕໍ່ຮຸ້ນ (ເປັນປີທີ່ຈ່າຍເງິນປັນຜົນຫຼາຍທີ່ສຸດ)
 • – ປີ 2019 ຈ່າຍເງິນປັນຜົນຢູ່ທີ່ 813 ກີບຕໍ່ຮຸ້ນ
 • – ປີ 2020 ຈ່າຍເງິນປັນຜົນຢູ່ທີ່ 560 ກີບຕໍ່ຮຸ້ນ
 • – ປີ 2021 ບໍ່ຈ່າຍເງິນປັນຜົນ ເປັນປີທຳອິດເລີຍກໍ່ວ່າໄດ້

ຫຼັກຈາກມະຕິສະພາອອກມາເຮັດໃຫ້ຮຸ້ນທະນາຄານການຄ້າປັບຕົວຫຼຸດລົງຢູ່ທີ່ 5,400 ກີບຕໍ່ຮຸ້ນ

ສ່ວນສາເຫດທີ່ໂຈະການຈ່າຍເງິນປັນຜົນ ປີ 2021 ນັ້ນ, ຍັງບໍ່ທັນມີການຊີ້ແຈງເປັນທາງການ.

ທີ່ມາ: ໜັງສືພິມ ເສດຖະກິດ-ການຄ້າ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here