ສົ່ງເສີມການເຄື່ອນຍ້າຍແຮງງານແບບປອດໄພ ແລະ ບັນດາກິດຈະກໍາທີ່ປິ່ນອ້ອມ

0
1066

ເພື່ອທວນຄືນ, ປຶກສາຫາລື ແລະ ແລກປ່ຽນບົດຮຽນ ກ່ຽວກັບກິດຈະກໍາສົ່ງເສີມການເຄື່ອນຍ້າຍແຮງງານແບບປອດໄພ ແລະ ບັນດາກິດຈະກໍາທີ່ປິ່ນອ້ອມ.

ໃນຄັ້ງວັນທີ 30 ມີນາ 2022, ທີ່ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໄດ້ມີ ກອງປະຊຸມເຄື່ອຄ່າຍແຮງງານເຄື່ອນຍ້າຍ ພາຍໃຕ້ໂຄງການ ເຄື່ອນຍ້າຍແຮງງານແບບປອດໄພ ແລະ ມີຄວາມຍຸຕິທໍາ: ຄວາມເຂົ້າໃຈດ້ານສິດທິ ແລະ ກາລະໂອກາດຂອງແຮງງານເຄື່ອນຍ້າຍເພດຍິງໃນພາກພື້ນອາຊຽນ ໂດຍເປັນປະທານ ຂອງ ທ່ານ ນາງ ວັນນີ ແກ້ວໄຊຍະວົງ ຮອງຫົົວໜ້າກົມພັດທະນາສີມືແຮງງານ ແລະ ຈັດຫາງານ, ມີ ທ່ານ ຝຣັ່ງຊົວ ປຣາວົງວຽງຄຳ ພະນັກງານການເມືອງ ສະຫະພາບເອີຣົບ ປະຈໍາ ສປປ ລາວ, ຕາງໜ້າ ຈາກອົງການແຮງງານສາກົນ, ບັນດາທ່ານຜູ້ຕາງໜ້າຈາກອ້ອມຂ້າງກະຊວງ ແລະ ຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮວ່ມ.

ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວ, ແມ່ນກິດຈະກໍາໜຶ່ງຂອງໂຄງການ Safe and Fair ເຊິ່ງນອນຢູ່ໃນແຜນປະຕິບັດງານກິດຈະກໍາຂອງໂຄງການສໍາລັບປີ 2022 ແລະ ຈະນໍາສະເຫນີ ແລະ ແລກປຽ່ນຄຳຄິດເຫັນ ກ່ຽວກັບ ການກະກຽມຄວາມພ້ອມໃນການຈັດສົ່ງແຮງງານລາວໄປເຮັດວຽກ ຢູ່ຕ່າງປະເທດ; ລາຍງານຄວາມຄືບຫນ້າການປັບປຸງຂໍ້ຕົກລົງ 043 ກ່ຽວກັບການ ຄຸ້ມຄອງວິສາຫະກິດບໍລິການຈັດຫາງານ ແລະ ຄວາມຄືບຫນ້າ ຂອງການສ້າງຕັ້ງສະມາຄົມບໍລິສັດຈັດຫາງານ; ລາຍງານຄວາມຄືບຫນ້າການທົບທວນບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ ວ່າດ້ວຍການຈ້າງງານ ລະຫວ່າງ ລາວ-ໄທ, ພ້ອມນີ້ຕາງຫນ້າບໍລິສັດຈັດຫາງານຍັງໄດ້ລາຍງານ ສະຖານະການປະຈຸບັນຂອງບໍລິສັດຈັດຫາງານລາວໃນການພົວ ພັນ ກັບບໍລິສັດນາຍຈ້າງຢູ່ປະເທດໄທ ແລະ ບັນດາຂະແໜງການກຽ່ວຂ້ອງຍັງໄດ້ລາຍງານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານການເຄື່ອນຍ້າຍແຮງງານ ຈາກອົງການຈັດຕັ້ງຕ່າງໆ ນຳອີກ.ທ່ານ ນາງ ວັນນີ ແກ້ວໄຊຍະວົງ ໃນນາມປະທານກອງປະຊຸມໄດ້ກ່າວວ່າ:

ໂຄງການນີ້ ຈິ່ງມີຄວາມສໍາຄັນ ແລະ ຈໍາເປັນທີ່ສຸດສໍາລັບ ສປປ ລາວ ໃນເງື່ອນໄຂປະຈຸບັນໃນຖານະທີ່ເປັນປະເທດສົ່ງ ເນື່ອງຈາກໂຄງການດັ່ງກ່າວ ຈະສຸມໃສ່ເຮັດໃຫ້ແຮງງານເຄື່ອນຍ້າຍເພດຍິງໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງ, ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຮັບຮູ້ສິດຂອງຕົນໂດຍຜ່ານການຮ່ວມມືຂອງລັດ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໃນການສ້າງແຜນງານ, ການພັດທະນາລະບົບການປົກປ້ອງ ແລະ ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການປັບປຸງນະໂຍບາຍ ຕ່າງໆ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງແນ່ໃສ່ເຮັດໃຫ້ແຮງງານເຄື່ອນຍ້າຍເພດຍິງມີສ່ວນຮ່ວມຫຼາຍຂຶ້ນໃນການພັດທະນາເສດ ຖະກິດສັງຄົມໃນຂົງເຂດ ແລະ ພາກພື້ນອາຊຽນ.

ແຫຼ່ງຂ່າວ: ຂ່າວ ສານຮສສ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here