ຈະປັບປຸງການຂົນສົ່ງສິນຄ້າລະຫວ່າງປະເທດ ໃຫ້ສາມາດມີສິນຄ້າ ທັງໄປ ແລະ ກັບ

0
2212

ທ່ານ ພຶດສະພາ ພູມມະສັກ ຜູ້ອໍານວຍການບໍລິສັດເອໄອດີຊີ ໂລຈິສຕິກ ຈໍາກັດຜູ້ດຽວ ໄດ້ປະກອບຄໍາເຫັນໃນໂອກາດເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ IV ສະມາຄົມຂົນສົ່ງ ແລະ ຈັດສົ່ງສິນຄ້າລະຫວ່າງປະເທດ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ວຽກງານການຂົນສົ່ງໄລຍະຜ່ານມາ ໄດ້ພົບກັບສິ່ງທ້າທາຍຫຼາຍດ້ານ ເປັນຕົ້ນແມ່ນນັກລົງທຶນຕ່າງປະເທດເຂົ້າມາລົງທຶນໃນປະເທດລາວກາຍເປັນຄູ່ແຂ່ງລາຄານ້ໍາມັນສູງຂຶ້ນ ເຮັດໃຫ້ທຸລະກິດຂົນສົ່ງມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ແລະ ລະມັດລະວັງ.

ພ້ອມກັນນັ້ນ ການກີດກັ້ນທາງດ້ານການຄ້າຕ່າງປະເທດ ແລະ ການຂົນສົ່ງຂ້າມແດນຕ່າງປະເທດ ທີ່ນັບມື້ເພີ່ມມາດຕະການຂຶ້ນ. ພ້ອມກັນນັ້ນ, ບໍລິສັດຂົນສົ່ງຕ່າງປະເທດທີ່ດໍາເນີນທຸລະກິດຢູ່ລາວສ່ວນໃຫຍ່ມີລົດຂົນສົ່ງຈໍານວນຫຼາຍ ເນື່ອງຈາກວ່າເຂົາເຈົ້າສາມາດເຂົ້າຫາແຫຼ່ງທຶນໄດ້ງ່າຍ ດອກເບ້ຍຕໍ່າ ລາຄານ້ໍາມັນຢູ່ປະເທດອ້ອມຂ້າງຕໍ່າກວ່າຢູ່ລາວ.

ສະນັ້ນ, ການຂົນສົ່ງ ຢູ່ປະເທດລາວເຮົາຈຶ່ງໄດ້ປຽບ, ການສ້າງສະມາຄົມຕ້ອງໄດ້ມີການຖອດຖອນບົດຮຽນເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນຢ່າງໃກ້ຊິດ ໃນຕໍ່ໜ້າ ການຂົນສົ່ງຂອງລາວຈະກາຍເປັນຖານລາຍຮັບອັນສໍາຄັນເຂົ້າໃນງົບປະມານຂອງລັດ ໂດຍສະເພາະ ການເຊື່ອມຕໍ່ເສັ້ນທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ ການ ຂົນສົ່ງຂ້າມແດນໄປຕ່າງປະເທດ.

ຜ່ານມາ, ລົດຂົນສົ່ງຂອງລາວສາມາດຂົນສົ່ງສິນຄ້າຮອດພຽງແຕ່ຊາຍແດນ ຍັງບໍ່ຂ້າມໄປຕ່າງປະເທດ. ສະນັ້ນ ໃນຕໍ່ໜ້າການຂົນສົ່ງ ຕ້ອງໄດ້ປັບຕົວເຂົ້າຫາເສັ້ນທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ ໃຫ້ສາມາດຂ້າມແດນໄປຍັງຕ່າງປະເທດໄດ້ ເພາະວ່າສິນຄ້າທີ່ສົ່ງອອກສ່ວນໃຫຍ່ ແມ່ນແຮ່ທາດ ສິນຄ້າກະສິກໍາ ແລະ ອື່ນໆ;

ບໍລິສັດຂົນສົ່ງຕ້ອງໄດ້ປັບຕົວເຂົ້າກັບສະພາບການທີ່ຈະເກີດຂຶ້ນໃນຕໍ່ໜ້າ ນອກຈາກນີ້ ສິນຄ້າໄປກັບຍັງມີ ຈໍານວນໜ້ອຍ ສ່ວນໃຫຍ່ສິນຄ້າຢູ່ລາວມີພຽງຂາດຽວ ສ່ວນຂາກັບຍັງບໍ່ມີຮອດ 50% ດັ່ງນັ້ນ ຕ້ອງໄດ້ສຸມໃສ່ບັນຫາສິນຄ້າໃຫ້ສາມາດມີທັງໄປ ແລະ ກັບ ເຮັດໃຫ້ການຂົນສົ່ງຂະໜາດນ້ອຍ ກາງ ແລະ ໃຫຍ່ສາມາດດໍາເນີນທຸລະກິດໄດ້ນໍາກັນໄດ້.

ຄຽງຄູ່ກັນນັ້ນ ບັນດາບໍລິສັດຂົນສົ່ງ ຕ້ອງໄດ້ປັບປຸງລະບົບຕ່າງໆ ຫັນມາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີເຂົ້າມາຊ່ວຍໃນການຄຸ້ມຄອງລົດ ເຮັດໃຫ້ສິນຄ້າຮອດປາຍທາງກົງກັບເວລາ ສ້າງຄວາມເຊື່ອໜັ່ນໃຫ້ແກ່ຜູ້ໃຊ້ບໍລິການ.

ແຫຼ່ງຂ່າວ: ວຽງຈັນໃໝ່

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here