ປີ 2030 ສປປ ລາວ ຈະກໍາຈັດພະຍາດໄຂ້ມາລາເຣຍໃຫ້ໝົດ

0
867

ສປປ ລາວ ຈະກໍາຈັດພະຍາດໄຂ້ມາລາເຣຍໃຫ້ໝົດໄປພາຍໃນປີ 2030 ລາວເຮົາ ຍັງມີການຕິດເຊື້ອພະຍາດໄຂ້ມາລາເຣຍຈຳນວນຫລາຍສົມຄວນໃນແຕ່ລະປີ ສະແດງອອກ: ໃນປີ 2019 ມີຄົນຕິດເຊື້ອ ຈໍານວນ 6.692 ຄົນ, ປີ 2020 ຈໍານວນ 3.537 ຄົນ ແລະ ປີ 2021 ຈໍານວນ 3.926 ຄົນ.

ພະຍາດດັ່ງກ່າວເກີດຈາກຍຸງກົ້ນຊີ້ເປັນຕົວນຳເຊື້ອ. ເມື່ອຍຸງກົ້ນຊີ້ຕິດເຊື້ອແລ້ວໄປກັດຄົນອື່ນຈະເຮັດໃຫ້ຄົນນັ້ນຕິດເຊື້ອໄດ້ທັນທີ. ຊະນິດເຊື້ອທີ່ຄົ້ນພົບສວ່ນຫຼາຍແມ່ນຊະນິດປະລັດສະໂມດິອອມຟານຊີປາຣອມແລະປະລັດສະໂມດິອອມວິວັກໃນຊັສ່ວນ51/49(51Pv/49Pf).

ຂໍ້ມູນນີ້ໄດ້ຮັບການເປີດເຜີຍໃນໂອກາດທີ່ ດຣ ຣັດຕະນະໄຊ ເພັດສຸວັນ, ຫົວໜ້າກົມຄວບຄຸມພະຍາດຕິດຕໍ່, ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ຖະແຫລງຂ່າວຕໍ່ສື່ມວນຊົນເນື່ອງໃນໂອກາດວັນມາລາເຣຍໂລກວັນທີ 25 ເມສານີ້ ທີ່ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ. ທ່ານໃຫ້ຮູ້ຕື່ມວ່າ: ພວກເຮົາຕ້ອງກໍາຈັດເຊື້ອປະລັດໂມດິອອມ ຟານຊີປາຣອມ ໃຫ້ໝົດໄປ ຍ້ອນວ່າເຊື້ອຊະນິດນີ້ມີຄວາມຮຸນແຮງສາມາດຂື້ນສະໜອງເຮັດໃຫ້ຄົນເຈັບເສຍຊີວິດໄດ້ແລະໄພຂົ່ມຂູ່ອີກຢ່າງໜຶ່ງ ກໍ່ຄື ເຊື້ອດັ່ງກ່າວແມ່ນຕ້ານຕໍ່ຢາປິ່ນປົວ.

ດັ່ງນັ້ນ, ຕ້ອງໄດ້ກຳຈັດເຊື້ອຊະນິດນີ້ ແລະ ເພື່ອກຳຈັດເຊື້ອປະລັດໂມດິອອມ ຟານຊີປາຣອມໃຫ້ລົງສູນ ນອກຈາກຍຸດທະສາດການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດປົກກະຕິແລ້ວລັດຖະບານໄດ້ສ້າງຍຸດທະສາດຈູ່ໂຈມແບບເລັ່ງລັດ ປົກກະຕິລັດຖະບານໄດ້ມີຍຸດທະສາດໃນການກຳຈັດມາລາເຣຍພາກປົກກະຕິຢູ່ແລ້ວ ໂດຍເນັ້ນໃສ່ການກວດ, ການປີ່ນປົວໂດຍເນັ້ນໃສ່ຜູ້ທີ່ຕິດເຊື້ອເຂົ້າມາປີ່ນປົວໃນສະຖານທີ່ບໍລິການຕ່າງໆ ຫຼື ໄປບໍລິການນຳ ອສບ ບ້ານ. ປັດຈຸບັນນີ້ ລັດຖະບານ ໄດ້ໃຊ້ຍຸດທະສາດເພີ່ມເຕີມເອີ້ນວ່າຍຸດທະສາດຈູ່ໂຈມແບບເລັ່ງລັດເພື່ອໃຫ້ປະຊາຊົນໄດ້ກິນຢາປີ່ນປົວທັງໝົດໂດຍບໍ່ສົນໃຈວ່າຕິດເຊື້ອ ຫຼື ບໍ່ຕິດເຊື້ອຖ້າວ່າແມ່ນຢູ່ໃນກຸ່ມເປົ້າໝາຍ.

ພັກ-ລັກຖະບານ ມີຄວາມເປັນຫ່ວງເປັນໄຍ ຖ້າວ່າຢູ່ໃນພື້ນທີ່ໃດມີການຕິດເຊື້ອແລ້ວຖືວ່າພື້ນທີ່ນັ້ນເປັນແຫຼ່ງຕິດເຊື້ອ ຊຶ່ງປະຊາຊົນຈະມີການເຈັບປ່ວຍຢູ່ຕະຫຼອດ. ສະນັ້ນ, ຍຸດທະສາດໃໝ່ນີ້ແມ່ນຈະມີການກິນຢາທົ່ວປວງຊົນ ໝາຍເຖິງການປິ່ນປົວຜູ້ຕິດເຊື້ອແລະຜູ້ບໍ່ຕິດເຊື້ອ ເພື່ອເປັນການດັບສູນແຫຼ່ງເພາະເຊື້ອໃນຮ່າງກາຍຄົນ, ຫຼັງຈາກປະຊາຊົນໄດ້ກິນຢາປິ່ນປົວທົ່ວປວງຊົນໄປແລ້ວທັງ 2ຮອບ ເພື່ອດັບສູນແຫຼ່ງສົ່ງເຊື້ອຢູ່ໃນບ້ານແລ້ວ ແຕ່ຍັງມີແຫຼ່ງສົ່ງເຊື້ອຢູ່ໃນປ່າ ຊື່ງປະຊາຊົນໄປທຳມາຫາກິນໂອກາດທີ່ປະຊາຊົນຈະນຳເຊື້ອກັບຄືນມາບ້ານແມ່ນມີໂອກາດສູງ ສະນັ້ນຜູ້ໃດກໍ່ຕາມຈະໄປທຳມາຫາກິນໄປເຮັດການຜະລິດຢູ່ປ່າໄດ້ມີການນອນຄ້າງຄືນແມ່ນສ່ຽງສູງສຳຫຼັບການສຳພັດກັບເຊື້ອໃໝ່ສະນັ້ນທຸກຄົນຕ້ອງໄດ້ກິນຢາປີ່ນປົວປ້ອງກັນການຕິດເຊື້ອຈາກການສຳພັດເອົາເຊື້ອຢູ່ໃນປ່າ.

ດຣ ຣັດຕະນະໄຊ ເພັດສຸວັນ ກ່າວຢໍ້າວ່າ: ຖ້າທ່ານຫາກຢູ່ໃນບ້ານເປົ້າໝາຍທີ່ຈະຕ້ອງໄດ້ກໍາຈັດພະຍາດນີ້ທ່ານຄືບຸກຄົນສໍາຄັນທີ່ຈະປະກອບສວ່ນໃນການປະຕິບັດພາລະກິດນີ້ໃຫ້ສໍາເລັດຜົນ. ທ່ານຍັງເປັນບຸກຄົນທີ່ຊ່ວຍກໍາຈັດແລະຕີຖອຍການສົ່ງເຊື້ອພະຍາດໄຂ້ມາລາເຣຍພາຍໃນບ້ານ,ໃນຊຸມຊົນແລະເມືອງຂອງທ່ານຢ່າງຕັ້ງໜ້າ. ການປະກອບສວ່ນຂອງທ່ານຄັ້ງນີ້ຈະເປັນແຮງຍູ້ອັນສໍາຄັນໃນການລົບລ້າງພະຍາດໄຂ້ມາເຣຍຂອງປະເທດເຮົາ. ສະນັ້ນ, ເມື່ອທິມງານວິຊາການໄປເຖິງບ້ານທ່ານຂໍໃຫ້ທຸກຄົນພ້ອມໃຈເຂົ້າຮ່ວມຢ່າງຕັ້ງໜ້າ ແລະ ຮ່ວມມືຮອບດ້ານເພື່ອບັນລຸເປົ້າໝາຍອັນສໍາຄັນນີ້. ສ່ວນຄວາມຄາດຫວັງໃນການປົກຄຸມຂອງການບໍລິການເພື່ອຮັບປະ ກັນວ່າຍຸດທະສາດມັນໄດ້ຮັບຜົນແນ່ນອນແມ່ນການເຮັດໃຫ້ອັດຕາການປົກຄຸມຕໍ່າສຸດປະມານ 85% ສູງສຸດກໍ່ຢາກໄດ້ 100% ເພື່ອປະຊາຊົນເຄື່ອນຍ້າຍສ່ວນໜື່ງແມ່ນປະຊາຊົນກິນຢາບໍ່ຖືກທິດທາງ ຫຼືວ່າ ປະຊາຊົນກຸ່ມໜຶ່ງຢູ່ໃນຂໍ້ຫ້າມຂອງການກິນຢາ ຫຼື ກິນຢາບໍ່ໄດ້ ດັ່ງນັ້ນເຮົາເຖິງຕັ້ງໄວ້ຢູ່ຕໍ່າສຸດ 85%.

ສໍາລັບອັດຕາການຕິດ ເຊື້ອພະຍາດໄຂ້ມາລາເຣຍທີ່ພົບເຫັນຫລາຍກວ່າໝູ່ ແມ່ນຢູ່ບາງເຂດຂອງບາງແຂວງພາກໃຕ້ ເຊີ່ງລັດຖະບານວາງຄາດໝາຍກໍາຈັດພະຍາດນີ້ໃຫ້ໝົດໄປພາຍໃນປີ 2030.

ແຫຼ່ງຂ່າວ: Lao National Radio

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here