ພົບເຫັນລະເບີດບໍ່ທັນແຕກໃນສວນປະຊາຊົນ ເມືອງເມືອງຄູນ

0
1176

ທີມງານພົວພັນຊຸມຊົນຂອງອົງການແມັກຢູ່ ແຂວງ ຊຽງຂວາງ ໄດ້ຮັບລາຍງານການພົບເຫັນລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ ຈາກ ທ້າວ ບຸນມີ ຢູ່ເມືອງຄູນ.

ລາວເຫັນລະເບີດສອງໜ່ວຍຢູ່ໃນດິນສວນຂອງລາວ.ພະນັກງານພົວພັນຊຸມຊົນພ້ອມດ້ວຍ ທ້າວ ບຸນມີ ໄດ້ໄປຍັງສະຖານທີ່ຂອງລະເບີດ ແລະ ພົບລະເບີດ 20ປອນ ຈໍານວນ 2 ໜ່ວຍ.

ທາງທີມງານໄດ້ໝາຍຈຸດຂອງລະເບີດ ແລະ ລາຍງານໄປຫາທີມທໍາລາຍເຄື່ອນທີ່ໃຫ້ເຂົ້າມາທໍາລາຍໃຫ້ຢ່າງປອດໄພ.

ແຫຼ່ງຂ່າວ: MAG UXO Visitor Information Centres, Lao PDR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here