ກິດຈະກໍາຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ

0
794

ໃນຄັ້ງວັນທີ່ 12 ຫາ 13 ພຶດສະພາ 2022 ທີ່ຜ່ານມານີ້, ກອງຄຸ້ມຄອງອຸທິຍານແຫ່ງຊາດນໍ້າແອດ-ພູເລີຍ, ອົງການອະນຸລັກສັດປ່າປະຈໍາລາວ(NGO WCS) ແລະ ອົງການເພື່ອມະນຸດສະທໍາ ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມ(HI) Humanity & Inclusion Lao PDR ປະຈໍາຢູ່ແຂວງຫົວພັນ ໄດ້ຈັດກິດຈະກໍາຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ ໃຫ້ແກ່ກຸ່ມບໍລິການນັກທ່ອງທ່ຽວຂອງອຸທິຍານແຫ່ງຊາດນໍ້າແອດ-ພູເລີຍ ຢູ່ບ້ານນໍ້າປຸ່ງ ແລະ ບ້ານສາກົກ ເມືອງຮ້ຽມ ແຂວງຫົວພັນ.

ໃນການຝຶກອົບຮົມຄັ້ງນີ້ໄດ້ມີນັກສໍາມະນາກອນທີ່ເປັນກຸ່ມບໍລິການນັກທ່ອງທ່ຽວຂອງອຸທິຍານຢູ່ບ້ານນໍ້າປຸ່ງເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 22 ທ່ານ (ຍິງ 07 ທ່ານ/ຊາຍ 15 ທ່ານ) ແລະ ບ້ານສາກົກເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 36 ທ່ານ (ຍິງ 13 ທ່ານ/ຊາຍ 23 ທ່ານ)ຂໍຂອບໃຈຢ່າງສຸດຊຶ້ງມາຍັງອົງການເພື່ອມະນຸດສະທໍາ ແລະ ການມີສ່ວນຮ່ວມ (HI) ແຂວງຫົວພັນ ໃນການຝຶກອົບຮົມອັນລໍາຄ່າຄັ້ງນີ້.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here