ໂຄງການພັດທະນານິຄົມອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າວຽງຈັນ-ໂນນທອງ

0
1233

ແຈ້ງການ ເຖິງ: ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ, ພະນັກງານ, ທະຫານ, ຕໍາຫຼວດ, ພະນັກງານບໍານານ ແລະ ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນ ຜູ້ທີ່ຍັງບໍ່ໄດ້ມາຮັບເອົາເງິນຄ່າຊົດເຊີຍ ຈາກໂຄງການພັດທະນານິຄົມອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າວຽງຈັນ-ໂນນທອງ ໃນຂອບເຂດພື້ນທີ່ປ່າສະຫງວນ ດົງບ້ານໄຊ ຢູ່ບ້ານໂຄກສະອາດ ເມືອງໄຊທານີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.

ເລື່ອງ: ໃຫ້ເຂົ້າມາຮັບເອົາເງິນຄ່າຊົດເຊີຍ ຄ່າພັດທະນາທີ່ດິນ, ສິ່ງປຸກສ້າງ ແລະ ຜົນລະປູກ ຂອງຕອນດິນທີ່ຢູ່ ໃນຂອບເຂດເນື້ອທີ່ດິນ 142 ຮຕ ຂອງໂຄງການພັດທະນານິຄົມອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ ວຽງຈັນໂນນທອງ ຢູ່ທີ່ຫ້ອງການປົກຄອງບ້ານໂຄກສະອາດ ເມືອງໄຊທານີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ນັບແຕ່ວັນທີ 03 ພຶດສະພາ ເຖິງ 15 ມິຖຸນາ 2022.

ນອກຈາກນັ້ນຍັງມີໃບອະນຸຍາດໃຫ້ສິດໃຊ້ທີ່ດິນລັດ

.

ແກຫ

.

ໂຄງການພັດທະນານິຄົມອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າວຽງຈັນ-ໂນນທອງ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here