ຫຼາຍຫ້າງຮ້ານປະກາດໃຫ້ຊຳລະສິນຄ້າເປັນເງິນກີບ

0
1561

ດັ່ງທີ່ເຮົາເຫັນປັດຈຸບັນ, ອັດຕາແລກປ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ມີເລດແລກປ່ຽນທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນເລື່ອຍໆ ເຊິ່ງເຮົາຈະເຫັນໄດ້ຈາກຮ້ານແລກປ່ຽນນອກທີ່ມີເລດສູງກວ່າທະນະຄານຫຼາຍ ເນື່ອງຈາກຫຼາຍທະນາຄານບໍ່ຮັບຂາຍເງິນຕາຕ່າງປະເທດໃຫ້ປະຊາຊົນໄດ້ ແຕ່ຍັງສາມາດຮັບຊື້.

ເລີ່ມອາທິດທີ່ຜ່ານ, ທຸກຄົນອາດຈະເຫັນຫຼາຍຫ້າງຮ້ານ, ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ ຈົນໄປເຖິງບາງບັນດາບໍລິສັດ ໄດ້ແຈ້ງ ຫຼື ປະກາດ ໃຫ້ລູກຄ້າຊາບວ່າ ຈະຂໍອະນຸຍາດຮັບແຕ່ເງິນກີບເທົ່ານັ້ນ ແລະ ຈະຂາຍສິນຄ້າແຕ່ເງິນກີບ.

.

.

.

.

ເພື່ອຊຸກຍູ້ ແລະ ປົກປ້ອງເງິນກີບ ຢູ່ເມືອງລາວໃຊ້ແຕ່ເງິນກີບ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here