ມູນຄ່າການຜະລິດອຸດສາຫະກໍາປຸງແຕ່ງ ແລະ ຫັດຖະກຳເພີ່ມຂຶ້ນ

0
939

ຕາມການລາຍງານຂອງ ກະຊວງ ອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ – Ministry of Industry and Commerce ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ມູນຄ່າການຜະລິດອຸດສາຫະກໍາປຸງແຕ່ງ ແລະ ຫັດຖະກຳ ໃນ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ 2022 ແມ່ນສາມາດປະຕິບັດ 6,683.6 ຕື້ກີບ, ບັນລຸໄດ້ 51.3% ຂອງແຜນການປີທີ່ວາງໄວ້, ເມື່ອທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນຂອງປີຜ່ານມາເຫັນວ່າມີອັດຕາເພີ່ມຂຶ້ນ 14.7%.

ມູນຄ່າການຈໍລະຈອນສິນຄ້າພາຍໃນ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ 2022 ແມ່ນສາມາດປະຕິບັດ 36,393.1 ຕື້ກີບ, ຊຶ່ງສາມາດບັນລຸໄດ້ເຖິງ 53.6% ຂອງແຜນການປີທີ່ວາງໄວ້, ເມື່ອທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນຂອງປີຜ່ານມາເຫັນວ່າມີອັດຕາເພີ່ມຂຶ້ນ 22.6%.

ມູນຄ່າການຄ້າຕ່າງປະເທດ ໃນ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ 2022 ປະຕິບັດໄດ້ 7,280.0 ລ້ານໂດລາ, ໃນນີ້ມູນຄ່າສົ່ງອອກແມ່ນ 4,170.1 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ, ເຊິ່ງສາມາດປະຕິບັດໄດ້ 54.8% ຂອງແຜນການປີທີ່ວາງໄວ້ເມື່ອທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນຂອງປີຜ່ານມາ ເຫັນວ່າມີອັດຕາເພີ່ມຂຶ້ນ 7.6%; ສໍາລັບມູນຄ່ານຳເຂົ້າແມ່ນ 3,109.9 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ, ເຊິ່ງສາມາດປະຕິບັດໄດ້ 51.4% ຂອງແຜນການປີທີ່ວາງໄວ້, ເມື່ອທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນຂອງປີຜ່ານມາເຫັນວ່າມີອັດຕາເພີ່ມຂຶ້ນ 2.5%.

ການຂຶ້ນທະບຽນ ແລະ ວິສາຫະກິດ ໃນ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ 2022 ມີ 7,646 ຫົວໜ່ວຍ, ລວມທຶນຈົດທະບຽນທັງໝົດ 50,896.5 ຕື້ກີບ ທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນຂອງປີຜ່ານມາ ເຫັນວ່າມີຈຳນວນຫົວໜ່ວຍວິສາຫະກິດທີ່ມາແຈ້ງຂຶ້ນທະບຽນ ເພີ່ມຂຶ້ນ 14.5%, ຂະແໜງການທຸລະກິດທີ່ມີຈຳນວນຫົວໜ່ວຍວິສາຫະກິດ ມີມູນຄ່າການລົງທຶນເພີ່ມຂຶ້ນ ໃນນັ້ນແມ່ນ ວິສາຫະກິດທີ່ກ່ຽວກັບ ການຄ້າ ຂາຍຍົກ-ຂາຍຍ່ອຍ; ສ້ອມແປງລົດຍົນ ແລະ ລົດຈັກ, ການກໍ່ສ້າງ, ອຸດສາຫະກຳປຸງແຕ່ງ, ການເຄື່ອນໄຫວດ້ານອະສັງຫາລິມະຊັບ, ອຸດສາຫະກຳບໍ່ແຮ່ ແລະ ການຂຸດຄົ້ນ.

.

.

ລາຍລະອຽດສາມາດເບິ່ງໄດ້ທີ່: www.moic.gov.la

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here