ຢັ້ງຢືນການຮົ່ວຊຶມດັ່ງກ່າວບໍ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ຕົວເຂື່ອນ!

0
7718

ຈາກກໍລະນີໄດ້ມີບຸກຄົນ ຫຼື ຫຼາຍແຫຼ່ງຂ່າວທີ່ໄດ້ນຳເອົາຂໍ້ມູນທີ່ບໍ່ໄດ້ເປັນທາງການອອກມາສະເໜີກ່ຽວກັບຄວາມປອດໄພຂອງໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າເທີນ 1 ໄປໃນທາງລົບ ເຮັດໃຫ້ສັງຄວາມເກີດຄວາມເຂົ້າໃຈຜິດ.

ອີງຕາມການລາຍງານຂອງໂທລະພາບແຫ່ງຊາດລາວໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ເລີ່ມແຕ່ວັນທີ 1 ເມສາ 2021 ຈົນເຖິງການເດືອນມີນາ 2022 ໄດ້ປາກົດເຫັນມີນໍ້າຮົ່ວຊຶມ ທາງດ້ານຂົວຂອງເຂື່ອນ ທີ່ປຶກສາໄດ້ວິເຄາະການຮົ່ວຊຶມຂອງນໍ້າ ແລະ ຢັ້ງຢືນວ່າ ການຮົ່ວຊຶມດັ່ງກ່າວບໍ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ຕົວເຂື່ອນ ພ້ອມທັງແນະນຳວິທີແກ້ໄຂຕໍ່ບໍລິສັດໃກການແກ້ໄຂບັນຫາການຮົ່ວຊຶມ ແລະ ຢັ້ງຢືນຈຸດຮົ່ວຊຶມໃຫ້ຊັດເຈນ.

ຕໍ່ກັບເຫດການດັ່ງກ່າວ, ທ່ານ ບຸນຍັງ ເພັງສຸວັນ ທີ່ປຶກສາໃນການພົວພັນກັບລັດຖະບານ ແລະ ຄະນະຮັບຜິດຊອບໄດ້ອອກມາແຈ້ງໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ທີມງານໄດ້ລົງກວດກາພາກສະໜາມຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ ແລະ ໜັ້ນໃຈວ່າເຂື່ອນໄຟຟ້າຈະດຳເນີນພັດທະນາໄປສູ່ຄວາມສຳເລັດ ບົນພື້ນຖານຄວາມປອດໄພ ແລະ ຄວາມຖືກຕ້ອງ 100%

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here