ສະຫະລັດອາເມລິກາໃຫ້ທຶນສະໜັບສະໜູນ ຈໍານວນ 8.5 ລ້ານໂດລາສະຫາລັດ ສໍາລັບການປະຕິບັດວຽກງານກວດກູ້ລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ

0
915

ລັດຖະບານ ສະຫະລັດອາເມລິກາ ໄດ້ໃຫ້ທຶນສະໜັບສະໜູນເພິ່ມເຕີມ ແກ່ອົງການເກັບກູ້ລະເບີດ ແມັກ ຈໍານວນທັງໝົດ 8.500.000 ໂດລາສະຫະລັດ ເພື່ອສືບຕໍ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານການສໍາຫຼວດ, ກວດກູ້ ລະເບີດບໍ່ທັນແຕກ ແລະ ການໂຄສະນາສຶກສາຄວາມສ່ຽງ ຕໍ່ກັບ ລບຕ ຢູ່ໃນແຂວງ ຊຽງຂວາງ, ສໍາລັບໄລຍະເວລາ 12 ເດືອນ.

ລູກລະເບີດ ທີ່ບໍ່ທັນແຕກ (ລບຕ) ທີ່ຕົກຄ້າງ ຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ ຍັງຄົງສືບຕໍ່ເປັນໄພຄຸກຄາມຫຼັກ ຕໍ່ກັບດ້ານມະນຸດສະທໍາ – ໂດຍສະເພາະກຸ່ມຄົນທີ່ມີຄວາມສ່ຽງ ທີ່ອາໄສຢູ່ບັນດາບ້ານ ແລະ ຕົວເມືອງ ໃນເຂດຊົນນະບົດ. ວຽກງານຂອງອົງການເກັບກູ້ລະເບີດ ແມັກ (MAG) ກໍ່ຄືການກວດກູ້ພື້ນທີ່ດິນ ແລະ ໃຫ້ການໂຄສະນາສຶກສາຄວາມສ່ຽງ ຕໍ່ກັບ ລບຕ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນອຸປະຕິເຫດທີ່້ເກີດຈາກ ລບຕ, ສະໜອງພື້ນທີ່ດິນທີ່ມີຄວາມປອດໄພ ເຂົ້າໃນບັນດາກິດຈະກໍາ ດ້ານກະສິກໍາ, ການພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງຮ່າງ, ແລະ ຊ່ວຍໃນການພັດທະນາ ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ໂດຍລວມ ຂອງ ສປປ ລາວ.

ແຫຼ່ງຂ່າວຈາກ: ສະຖານທູດອາເມລິກາປະຈຳລາວ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here