ງານມອບລາງວັນມາດຕະຖານເມືອງທ່ອງທ່ຽວສະອາດອາຊຽນ ປະຈໍາປີ 2022

0
1899

ງານມອບຮັບລາງວັນມາດຕະຖານເມືອງທ່ອງທ່ຽວສະອາດອາຊຽນ ໃຫ້ແກ່ ນະຄອນ ຫຼວງພະບາງ,​ ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ ຊຶ່ງເປັນ 1 ໃນ 3 ເມືອງທ່ອງທ່ຽວ ຢູ່ ສປປ ລາວ ທີ່ໄດ້ຮັບລາງວັນມາດຕະຖານເມືອງທ່ອງທ່ຽວສະອາດອາຊຽນ ປະຈໍາປີ 2022. ໂດຍໄດ້ຮັບລາງວັນອັນຊົງກຽດນີ້ ເປັນຄັ້ງທີ່ 2.​ ຊຶ່ງຄັ້ງທີ່ 1 ໄດ້ຮັບໃນປີ 2018.

2. ເມືອງ ວຽງໄຊ,​ ແຂວງ ຫົວພັນ ຊຶ່ງເປັນ 1 ໃນ 3 ເມືອງທ່ອງທ່ຽວ ຢູ່ ສປປ ລາວ ທີ່ໄດ້ຮັບລາງວັນມາດຕະຖານເມືອງທ່ອງທ່ຽວສະອາດອາຊຽນ ປະຈໍາປີ 2022. ໂດຍໄດ້ຮັບການປະເມີນ ແລະ ຜ່ານຕາມ 07 ເງື່ອນໄຂຂອງມາດຕະຖານເມືອງທ່ອງທ່ຽວສະອາດອາຊຽນ.

3. ນະຄອນປາກເຊ,​ ແຂວງ ຈໍາປາສັກ ຊຶ່ງເປັນ 1 ໃນ 3 ເມືອງທ່ອງທ່ຽວ ຢູ່ ສປປ ລາວ ທີ່ໄດ້ຮັບລາງວັນມາດຕະຖານເມືອງທ່ອງທ່ຽວສະອາດອາຊຽນ ປະຈໍາປີ 2022. ໂດຍໄດ້ຮັບການປະເມີນ ແລະ ຜ່ານຕາມ 07 ເງື່ອນໄຂຂອງມາດຕະຖານເມືອງທ່ອງທ່ຽວສະອາດອາຊຽນ.

ແຫຼ່ງຂ່າວ: Tourism Standards in Lao PDR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here