ກອງປະຊຸມສະຫຼຸບ ແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດ ຂອງແຂວງໄຊຍະບູລີ

0
1169

ກອງປະຊຸມສະຫຼຸບຕີລາຄາຄືນ ຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດ ຂອງແຂວງໄຊຍະບູລີ ໃນ 6 ເດືອນ ຕົ້ນປີ ແລະ ທິດທາງແຜນງົບປະມານ 6 ເດືອນ ທ້າຍປີ ພະແນກການເງິນແຂວງໄຊຍະບູລີ ໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 5 ສິງຫາ 2022 ນີ້ ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມພະແນກການເງິນແຂວງ.

ໂດຍການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ວັນດາວ ແວວທະນັດສີ ຫົວໜ້າພະແນກການເງິນແຂວງ, ມີຄະນະພະແນກ, ຫົວໜ້າ, ຮອງຫົວໜ້າຂະແໜງສາຍຕັ້ງ, ມີຫົວໜ້າຫ້ອງການການເງິນເມືອງ 11 ເມືອງ ພ້ອມດ້ວຍຫົວໜ້າສ່ວຍສາອາກອນ ປະຈໍາເມືອງ ແລະ ພະນັກງານວິຊາການພະແນກການເງິນເຂົ້າຮ່ວມ.

ພາຍຫຼັງ ທ່ານ ວັນດາວ ແວວທະນັດສີ ກ່າວເປີດກອງປະຊຸມຢ່າງເປັນທາງການ ທ່ານ ນາງ ພອນທິບ ລິນທະວົງ ຮອງຫົວໜ້າພະແນກການເງິນແຂວງ ໄດ້ຂຶ້ນຜ່ານບົດສະຫຼຸບຕີລາຄາຄືນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດ 6 ເດືອນ ຕົ້ນປີ 2022 ແລະ ທິດທາງແຜນການງົບປະມານ 6 ເດືອນ ທ້າຍປີ 2022 ໂດຍໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນວຽກງານທີ່ພົ້ນເດັ່ນ ແລະ ບັນດາດ້ານອ່ອນຂໍ້ຄົງຄ້າງ ທີ່ຈະຕ້ອງໄດ້ມີມາດຕະການປັບປຸງແກ້ໄຂ, ເຊິ່ງໂດຍລວມແລ້ວໃນປີ 2022 ແຂວງໄຊຍະບູລີ ໄດ້ຮັບມອບໝາຍຕົວເລກແຜນເກັບລາຍຮັບງົບປະມານຈາກກະຊວງການເງິນ ລວມທັງພູດສູນກາງປະຕິບັດຢູ່ແຂວງທັງໝົດ 1.125,37 ຕື້ ກີບ, ທຽບໃສ່ປີຜ່ານມາ ເທົ່າກັບ 99,17%, ຫຼຸດລົງເປັນເງິນ 9,39 ຕື້ກີບ.

ຜ່ານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ 6 ເດືອນ ຕົ້ນປີ ສາມາດເກັບລາຍຮັບເຂົ້າງົບປະມານໄດ້ທັງໝົດ 531,49 ຕື້ ກີບ ເທົ່າກັບ 94,45% ຂອງແຜນ 6 ເດືອນ ຕົ້ນປີ ເທົ່າກັບ 47,23% ຂອງແຜນການປີ, ທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວຂອງປີ ຜ່ານມາເທົ່າກັບ 104,03%.

ລາຍຮັບພູດສູນກາງ ຕົວເລກແຜນການປີ 890,86 ຕື້ກີບ, ທຽບໃສ່ແຜນການປີຜ່ານມາ ເທົ່າກັບ 105,95%, ເພີ່ມຂື້ນ 5,95% ເປັນເງິນ 50,00 ຕື້ກີບ, ປະຕິບັດໄດ້ 437,24 ຕື້ກີບ, ເທົ່າກັບ 98,15% ຂອງແຜນ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ, ເທົ່າກັບ 49,08% ຂອງແຜນການປີ, ທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນຂອງປີຜ່ານມາ ເທົ່າກັບ 107.66%. ໃນນີ້ ພາສີ: ແຜນການປີ 890,00 ຕື້ກີບ, ປະຕິບັດໄດ້ 436,86 ຕື້ກີບ, ເທົ່າກັບ 49,09 % ຂອງແຜນການປີ, ສ່ວຍສາອາກອນ (ປັບປຸງລັດວິສາຫະກິດ) ແຜນການປີ 860,00 ລ້ານກີບ , ປະຕິບັດໄດ້ 378,29 ລ້ານ, ເທົ່າກັບ 43,99 % ຂອງແຜນການປີ.

ລາຍຮັບພາຍໃນແຂວງ ຕົວເລກແຜນ 234,51 ຕື້ກີບ, ທຽບໃສ່ແຜນການປີຜ່ານມາເທົ່າກັບ 79,79% ຫຼຸດລົງ 20,21%, ເປັນເງິນ 59,40 ຕື້ກີບ, ປະຕິບັດໄດ້ 94,25 ຕື້ກີບ, ເທົ່າກັບ 80,38%, ຂອງແຜນ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ, ເທົ່າກັບ 40,19 % ຂອງແຜນການປີ, ທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນຂອງປີຜ່ານມາ ເທົ່າກັບ 89.93%; ໃນນີ້ ສ່ວຍສາອາກອນ : ແຜນການປີ 228,80 ຕື້ກີບ, ທຽບໃສ່ແຜນການປີຜ່ານມາ ເທົ່າກັບ 102,52% ເພີ່ມຂື້ນ 2,52%, ເປັນເງິນ 5,62 ຕື້ກີບ, ປະຕິບັດໄດ້ 85,92 ຕື້ກີບ, ເທົ່າກັບ 75,11% ຂອງແຜນ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ, ເທົ່າກັບ 37,55 % ຂອງແຜນການປີ, ທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນຂອງປີຜ່ານມາ ເທົ່າກັບ 85,20%.

ຂະແໜງຄຸ້ມຄອງຊັບສິນຂອງລັດ : ແຜນການປີ 5,66 ຕື້ກີບ, ທຽບໃສ່ແຜນການປີຜ່ານມາ ເທ່າກັບ 8,01 % ຫຼຸດລົງ 91,99 %, ເປັນເງິນ 65,02 ຕື້ກີບ. ປະຕິບັດໄດ້ 8,13 ຕື້ກີບ, ເທົ່າກັບ 143,64 % ຂອງແຜນການປີ.

ຄຸ້ມຄອງວິສາຫະກິດລັດລົງທຶນ : ແຜນ 50,00 ລ້ານກີບ, ປະຕິບັດໄດ້ 200,00 ລ້ານກີບ ເທົ່າກັບ 400%. ດ້ານລາຍຈ່າຍ : ແຜນການປີ 518,73 ຕື້ກີບ, ທຽບໃສ່ແຜນການປີຜ່ານມາ ເທົ່າກັບ 94,42% ຫຼຸດລົງ 5,58% ເປັນເງິນ 30,60 ຕື້ກີບ, ປະຕິບັດໄດ້ 245,47 ຕື້ກີບ, ເທົ່າກັບ 78,72% ຂອງແຜນ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ, ເທົ່າກັບ 47,32% ຂອງແຜນການປີ, ທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນປີຜ່ານມາ ເທົ່າກັບ 98,23%. ແຜນລາຍຮັບດຸ່ນດ່ຽງຈາກສູນກາງ 284,21 ຕື້ກີບ, ກວມເອົາ 54,78% ຂອງແຜນລາຍຈ່າຍທັງໝົດ, ປະຕິບັດໄດ້ 190,43 ຕື້ກີບ, ເທົ່າກັບ 97,87% ຂອງແຜນ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ, ເທົ່າກັບ 67,00% ຂອງແຜນການປີ, ທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນຂອງປີຜ່ານມາ ເທົ່າກັບ 119,56%.

ດ້ານການແບ່ງຂັ້ນຄຸ້ມຄອງລະຫວ່າງແຂວງກັບເມືອງ ປະຕິບັດໄດ້ທັງໝົດ 94,25 ຕື້ກີບ, ເທົ່າກັບ 43,23% ຂອງແຜນການປີ, ທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນ ເທົ່າກັບ 84,81%, ຂັ້ນແຂວງຄຸ້ມຄອງ ປະຕິບັດໄດ້ 72,25 ຕື້ກີບ, ເທົ່າກັບ 40,57% ຂອງແຜນການປີ, ຂັ້ນເມືອງຄຸ້ມຄອງ ປະຕິບັດໄດ້ 22,00 ຕື້ກີບ, ເທົ່າກັບ 55,71% ຂອງແຜນການປີ. ລາຍຮັບວິຊາການອ້ອມຂ້າງແຂວງ ປະຕິບັດໄດ້ 9,08 ຕື້ກີບ, ເທົ່າກັບ 51,96% ຂອງແຜນການປີ, ທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວ ເທົ່າກັບ 80,15%.

ໃນນີ້ ຄ່າທໍນຽມ ປະຕິບັດໄດ້ 2,14 ຕື້ກີບ, ເທົ່າກັບ 72,11% ທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວ ເທົ່າກັບ 120,48%, ຄ່າບໍລິການ ປະຕິບັດໄດ້ 6,93 ຕື້ກີບ, ເທົ່າກັບ 47,78% ທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວ ເທົ່າກັບ 72,64%.

ທ່ານຍັງໃຫ້ຮູ້ຕື່ມວ່າ: ໃນ 6 ເດືອນທ້າຍປີຈະໄດ້ສູ້ຊົນຈັດເກັບລາຍຮັບໃຫ້ໄດ້ທັງໝົດ 559,15 ຕື້ກີບ, ກວມເອົາ 49,69 % ຂອງແຜນການປີ, ຄາດຄະເນໝົດປີ 1.090,65 ຕື້ກີບ, ເທົ່າກັບ 96,91 % ຂອງແຜນການປີ, ໃນນີ້ ລາຍຮັບພູດສູນກາງ ຄາດຄະເນ 6 ເດືອນທ້າຍປີ 445,48 ຕື້ກີບ, ກວມເອົາ 50,01%ຂອງ ແຜນການປີ, ຄາດຄະເນໝົດປີ 882,72 ຕື້ກີບ, ເທົ່າກັບ 99,09% ຂອງແຜນການປີ; ໃນນີ້ລາຍຮັບພາສີ ຄາດຄະເນ 445,00 ຕື້ກີບ, ກວມເອົາ 50,00%ຂອງແຜນການປີ, ຄາດຄະເນໜົດປີ 881,86 ຕື້ກີບ, ເທົ່າກັບ 99,09%ຂອງແຜນການປີ, ລາຍຮັບສ່ວນສາອາກອນ(ຄຸ້ມຄອງລັດວິສາຫະກິດ) ຄາດຄະເນ 481,70 ລ້ານກີບ, ກວມເອົາ56,01% ຂອງແຜນການປີ, ຄາດຄະເນໜົດປີ 860,00 ລ້ານກີບ, ເທົ່າກັບ 100%ຂອງແຜນການປີ, ລາຍຮັບພາຍໃນແຂວງ ຄາດຄະເນ 6 ເດືອນທ້າຍປີ 113,67 ຕື້ກີບ, ກວມເອົາ 48,47% ຂອງແຜນການປີ, ຄາດຄະເນໝົດປີ 207,92ກີບ, ເທົ່າກັບ 88,66% ຂອງແຜນການປີ; ໃນນີ້ ສ່ວຍສາອາກອນ ຄາດຄະເນ 6 ເດືອນທ້າຍປີ 111,60 ຕື້ກີບ, ກວມເອົາ 48,78 % ຂອງແຜນການ ປີ, ຄາດຄະເນໝົດປີ 197,53 ຕື້ກີບ, ເທົ່າກັບ 86,33% ຂອງແຜນການປີ. ຄຸ້ມຄອງຊັບສິນຂອງລັດ ຄາດຄະເນ 6 ເດືອນທ້າຍປີ 2,06 ຕື້ກີບ, ກວມເອົາ 64,08 % ຂອງແຜນການ ປີ, ຄາດຄະເນໝົດປີ 10,19 ຕື້ກີບ, ເທົ່າກັບ 180,04% ຂອງແຜນການປີ. ຄຸ້ມຄອງລັດວິສາຫະກິດລັດລົງທຶນ ຄາດຄະເນໝົດປີ 200 ລ້ານກີບ, ເທົ່າກັບ 400 % ຂອງແຜນການປີ ລື່ນແຜນ.

ດ້ານລາຍຈ່າຍ ຄາດຄະເນ 6 ເດືອນທ້າຍປີ 273,25 ຕື້ກີບ, ກວມເອົາ 52,68% ຂອງແຜນການປີ, ຄາດຄະເນໝົດປີ 518,73 ຕື້ກີບ, ເທົ່າກັບ 100 % ຂອງແຜນການປີ. ລາຍຈ່າຍໜົດປີທຽບໃສ່ຂໍ້ມູນແຜນຈ່າຍຕົວຈິງບໍ່ພໍ ພາກ 60 ແລະ 61 ເງິນເດືອນນະໂຍບາຍ ເປັນເງິນ 32,42 ຕື້ກີບ ຕົວເລກດັ່ງກ່າວຈະໄດ້ສະເໜີກະຊວງການເງິນດັດແກ້ເພີ່ມ 6 ເດືອນທ້າຍປີ ເພື່ອໃຫ້ລາຍຈ່າຍສາມາດເບີກຈ່າຍໄດ້.

ການດຸ່ນດ່ຽງງົບປະມານ ຄາດຄະເນ 6 ເດືອນທ້າຍປີ 93,78 ຕື້ກີບ, ກວມເອົາ 33,00% ຂອງແຜນການປີ, ຄາດຄະເນໝົດປີ 284,21 ຕື້ກີບ, ເທົ່າກັບ 100% ຂອງແຜນການປີ.

ແຫຼ່ງຂ່າວ: News.XBL

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here