ວິທີປະຖົມພະຍາບານເບື້ອງຕົ້ນ ເມື່ອອາຫານຕິດຄໍ

0
2199

ອາຫານຕິດຄໍ ຫຼື ອຸບັດເຫດໃນຂະນະທີ່ກຳລັງກິນ ໂດຍການກືນ ແລະ ອາຫານກໍຈະຜ່ານລີ້ນໄປໃນຄໍ, ຫຼອດອາຫານ ແລະ ກະເພາະອາຫານ. ຖ້າຫາກມີສິ່ງແປກປອມ ຫຼື ອາຫານເຂົ້າສູ່ທາງເດີນຫາຍໃຈຂະນະທີ່ອາຫານຢູ່ຊ່ອງປາກ ຈຶ່ງເກີດການສະໝັກອາຫານ ແລະ ເມື່ອຫາຍໃຈເຂົ້າຢ່າງແຮງ ສິ່ງທີ່ຢູ່ໃນປາກຈະໄປຕິດທີ່ທາງເດີນອາຫານ ຫຼື ບໍລິເວນໜ້າເອິກ ເຮັດໃຫ້ຫາຍໃຈບໍ່ອອກ ແລະ ອັນຕະລາຍເຖິງຊີວິດໄດ້.

ການປະຖົມພະຍາບານເບື້ອງຕົ້ນນັ້ນເປັນສິ່ງສຳຄັນ ຖ້າທ່ານຮູ້ໄວ້ກໍຈະສາມາດຊ່ວຍເຫຼືອເບື້ອງຕົ້ນໄດ້

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here